ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 2 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 2 : Vinaya. Mahāvi (2)

page331.

Chatthasikkhapadam [504] Tena samayena buddho bhagava savatthiyam viharati jetavane anathapindikassa arame . tena kho pana samayena dve bhikkhu kosalesu janapadesu 1- savatthim addhanamaggapatipanna honti . Eko bhikkhu anacaram acarati . dutiyo bhikkhu tam bhikkhum etadavoca ma avuso evarupam akasi netam kappatiti . so tasmim upanandhi . Athakho te bhikkhu savatthim agamamsu . tena kho pana samayena savatthiyam annatarassa pugassa sanghabhattam hoti . dutiyo bhikkhu bhuttavi pavarito hoti . upanaddho bhikkhu natikulam gantva pindapatam adaya yena so bhikkhu tenupasankami upasankamitva tam bhikkhum etadavoca bhunjahi avusoti . alam avuso paripunnomhiti . Sundaro avuso pindapato bhunjahiti. {504.1} Athakho so bhikkhu tena bhikkhuna nippiliyamano tam pindapatam bhunji . upanaddho bhikkhu tam bhikkhum etadavoca tvam 2- hi nama avuso mam vattabbam mannasi yam tvam bhuttavi pavarito anatirittam bhojanam bhunjasiti . nanu avuso acikkhitabbanti . nanu avuso pucchitabbanti . athakho so bhikkhu bhikkhunam etamattham arocesi. Ye te bhikkhu appiccha .pe. te ujjhayanti khiyanti vipacenti katham hi nama bhikkhu bhikkhum bhuttavim pavaritam anatirittena bhojanena @Footnote: 1 Ma. sabbattha janapade . 2 Ma. tvampi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page332.

Abhihatthum pavaressatiti .pe. saccam kira tvam bhikkhu bhikkhum bhuttavim pavaritam anatirittena bhojanena abhihatthum pavaresiti . saccam bhagavati. Vigarahi buddho bhagava katham hi nama tvam moghapurisa bhikkhum bhuttavim pavaritam anatirittena bhojanena abhihatthum pavaressasi netam moghapurisa appasannanam va pasadaya pasannanam va bhiyyobhavaya .pe. Evanca pana bhikkhave imam sikkhapadam uddiseyyatha {504.2} yo pana bhikkhu bhikkhum bhuttavim pavaritam anatirittena khadaniyena va bhojaniyena va abhihatthum pavareyya handa bhikkhu khada va bhunja vati janam asadanapekkho bhuttasmim pacittiyanti. [505] Yo panati yo yadiso .pe. Bhikkhuti .pe. Ayam imasmim atthe adhippeto bhikkhuti . bhikkhunti annam bhikkhum . bhuttavi nama pancannam bhojananam annataram bhojanam antamaso kusaggenapi bhuttam hoti . pavarito nama asanam pannayati bhojanam pannayati hatthapase thito abhiharati patikkhepo pannayati . anatirittam nama akappiyakatam hoti appatiggahitakatam hoti anuccaritakatam hoti ahatthapase katam hoti abhuttavina katam hoti bhuttavina pavaritena asana vutthitena katam hoti alametam sabbanti avuttam hoti na gilanatirittam hoti etam anatirittam nama . khadaniyam nama panca bhojanani yamakalikam sattahakalikam yavajivikam thapetva avasesam khadaniyam nama . bhojaniyam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page333.

Nama panca bhojanani odano kummaso sattu maccho mamsam . Abhihatthum pavareyyati yavatakam icchasi tavatakam ganhahiti . Janati nama samam va janati anne va tassa arocenti so va aroceti . asadanapekkhoti imina imam codessami saressami paticodessami patisaressami mankum karissamiti . Abhiharati apatti dukkatassa . tassa vacanena khadissami bhunjissamiti patigganhati apatti dukkatassa . ajjhohare ajjhohare apatti dukkatassa. Bhojanapariyosane apatti pacittiyassa. [506] Pavarite pavaritasanni anatirittena khadaniyena va bhojaniyena va abhihatthum pavareti apatti pacittiyassa . pavarite vematiko anatirittena khadaniyena va bhojaniyena va abhihatthum pavareti apatti dukkatassa . pavarite appavaritasanni anatirittena khadaniyena va bhojaniyena va abhihatthum pavareti anapatti . Yamakalikam sattahakalikam yavajivikam aharatthaya abhiharati apatti dukkatassa . tassa vacanena khadissami bhunjissamiti patigganhati apatti dukkatassa . ajjhohare ajjhohare apatti dukkatassa . Appavarite pavaritasanni apatti dukkatassa . appavarite vematiko apatti dukkatassa. Appavarite appavaritasanni anapatti. [507] Anapatti atirittam karetva deti atirittam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page334.

Karapetva bhunjahiti deti annassatthaya haranto gacchahiti deti gilanassa sesakam deti yamakalikam sattahakalikam yavajivikam sati paccaye paribhunjati deti ummattakassa adikammikassati. Chatthasikkhapadam nitthitam. --------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 2 page 331-334. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=2&A=5958&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=2&A=5958&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=2&item=504&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=2&siri=72              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=504              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=8693              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=8693              Contents of The Tipitaka Volume 2 https://84000.org/tipitaka/read/?index_2 https://84000.org/tipitaka/english/?index_2

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]