ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 2 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 2 : Vinaya. Mahāvi (2)

           Sattamasikkhāpadaṃ
   [555] Tena samayena buddho bhagavā sakkesu viharati kapilavatthusmiṃ
nigrodhārāme . tena kho pana samayena mahānāmassa sakkassa bhesajjaṃ
ussannaṃ hoti . athakho mahānāmo sakko yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ
nisinno  kho mahānāmo sakko bhagavantaṃ etadavoca icchāmahaṃ bhante
saṅghaṃ cātumāsaṃ bhesajjena pavāretunti . sādhu sādhu mahānāma tenahi
tvaṃ mahānāma saṅghaṃ cātumāsaṃ bhesajjena pavārehīti. Bhikkhū kukkuccāyantā
nādhivāsenti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi bhikkhave
cātumāsapaccayapavāraṇaṃ sāditunti.
   {555.1} Tena kho pana samayena bhikkhū mahānāmaṃ sakkaṃ parittaṃyeva
bhesajjaṃ viññāpenti . tatheva mahānāmassa sakkassa bhesajjaṃ ussannaṃ
hoti  .  dutiyampi kho mahānāmo sakko yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ
nisinno  kho mahānāmo sakko bhagavantaṃ etadavoca icchāmahaṃ bhante
saṅghaṃ aparaṃpi cātumāsaṃ bhesajjena pavāretunti . sādhu sādhu mahānāma
tenahi tvaṃ mahānāma saṅghaṃ aparaṃpi cātumāsaṃ bhesajjena pavārehīti.
Bhikkhū kukkuccāyantā nādhivāsenti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.
Anujānāmi bhikkhave puna pavāraṇaṃpi sāditunti.
   {555.2} Tena kho pana samayena bhikkhū mahānāmaṃ sakkaṃ parittaṃyeva
bhesajjaṃ viññāpenti . tatheva mahānāmassa sakkassa bhesajjaṃ ussannaṃ
hoti  .  tatiyampi kho mahānāmo sakko yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ
nisinno  kho mahānāmo sakko bhagavantaṃ etadavoca icchāmahaṃ bhante
saṅghaṃ yāvajīvaṃ bhesajjena pavāretunti . sādhu sādhu mahānāma tenahi
tvaṃ  mahānāma  saṅghaṃ  yāvajīvaṃ  bhesajjena  pavārehīti  .  bhikkhū
kukkuccāyantā  nādhivāsenti  .  bhagavato  etamatthaṃ ārocesuṃ .
Anujānāmi bhikkhave niccapavāraṇaṃpi sāditunti.
   [556]  Tena  kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū dunnivatthā
honti  duppārutā  anākappasampannā  mahānāmena  sakkena  vuttā
honti 1- kissa tumhe bhante dunnivatthā duppārutā anākappasampannā
nanu   nāma   pabbajitena   sunivatthena   bhavitabbaṃ  supārutena
ākappasampannenāti . chabbaggiyā bhikkhū mahānāme sakke upanandhiṃsu.
Athakho   chabbaggiyānaṃ   bhikkhūnaṃ  etadahosi  kena  nu  kho
mayaṃ  upāyena  mahānāmaṃ  sakkaṃ  maṅkuṃ  kareyyāmāti  .  athakho
chabbaggiyānaṃ  bhikkhūnaṃ  etadahosi mahānāmena [2]- āvuso sakkena
saṅgho  bhesajjena  pavārito  handa  mayaṃ  āvuso mahānāmaṃ sakkaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. mahānāmo sakko vattā hoti . 2 Ma. Yu. kho.
Sappiṃ  viññāpemāti  .  athakho  chabbaggiyā bhikkhū yena mahānāmo
sakko  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  mahānāmaṃ  sakkaṃ  etadavocuṃ
doṇena  āvuso  sappinā  atthoti  . ajjuṇho bhante āgametha
manussā vajaṃ gatā sappiṃ āharituṃ kāle harissathāti 1- . dutiyampi
kho .pe. tatiyampi kho chabbaggiyā bhikkhū mahānāmaṃ sakkaṃ etadavocuṃ
doṇena  āvuso  sappinā  atthoti  . ajjuṇho bhante āgametha
manussā vajaṃ gatā sappiṃ āharituṃ kāle harissathāti . kiṃ pana tayā
āvuso  adātukāmena pavāritena yaṃ tvaṃ pavāretvā na desīti .
Athakho  mahānāmo  sakko  ujjhāyati khīyati vipāceti kathaṃ hi nāma
bhaddantā ajjuṇho bhante āgamethāti vuccamānā nāgamessantīti.
   {556.1} Assosuṃ kho bhikkhū mahānāmassa sakkassa ujjhāyantassa
khīyantassa vipācentassa . ye te bhikkhū appicchā .pe. Te ujjhāyanti
khīyanti vipācenti kathaṃ hi nāma chabbaggiyā bhikkhū mahānāmena sakkena
ajjuṇho  bhante āgamethāti vuccamānā nāgamessantīti .pe. saccaṃ
kira tumhe bhikkhave mahānāmena sakkena ajjuṇho bhante āgamethāti
vuccamānā nāgamethāti . saccaṃ bhagavāti . Vigarahi buddho bhagavā kathaṃ hi
nāma  tumhe  moghapurisā  mahānāmena  sakkena  ajjuṇho  bhante
āgamethāti  vuccamānā  nāgamessatha  netaṃ  moghapurisā appasannānaṃ
vā pasādāya pasannānaṃ vā bhiyyobhāvāya .pe. Evañca pana bhikkhave imaṃ
@Footnote: 1 Ma. kālaṃ āharissathāti. evamuparipi.
Sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {556.2}   agilānena   bhikkhunā   cātumāsapaccayapavāraṇā
sāditabbā   aññatra   punapavāraṇāya   aññatra  niccapavāraṇāya
tato ce uttariṃ 1- sādiyeyya pācittiyanti.
   [557]  Agilānena bhikkhunā cātumāsapaccayapavāraṇā sāditabbāti
gilānapaccayapavāraṇā  sāditabbā  punapavāraṇāpi  sāditabbā  [2]-
yadā  gilāno  bhavissāmi  tadā  viññāpessāmīti  niccapavāraṇāpi
sāditabbā [3]- yadā gilāno bhavissāmi tadā viññāpessāmīti.
   [558] Tato ce uttariṃ sādiyeyyāti atthi pavāraṇā bhesajja-
pariyantā  na  rattipariyantā  atthi  pavāraṇā  rattipariyantā  na
bhesajjapariyantā  atthi  pavāraṇā  bhesajjapariyantā  ca rattipariyantā
ca  atthi  pavāraṇā  neva  bhesajjapariyantā  na  rattipariyantā .
Bhesajjapariyantā  nāma  bhesajjāni  pariggahitāni  honti  ettakehi
bhesajjehi  pavāremīti  . rattipariyantā nāma rattiyo pariggahitāyo
honti  ettakāsu  rattīsu  pavāremīti  .  bhesajjapariyantā  ca
rattipariyantā  ca  nāma  bhesajjāni ca pariggahitāni honti rattiyo
ca  pariggahitāyo  honti  ettakehi  bhesajjehi ettakāsu rattīsu
pavāremīti  .  neva  bhesajjapariyantā  na  rattipariyantā  nāma
bhesajjāni  ca  apariggahitāni  honti  rattiyo  ca  apariggahitāyo
honti ettakehi bhesajjehi ettakāsu rattīsu pavāremīti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. uttari . 2-3 Ma. itisaddo dissati.
   [559] Bhesajjapariyante yehi bhesajjehi pavārito hoti tāni
bhesajjāni  ṭhapetvā  aññāni  bhesajjāni  viññāpeti  āpatti
pācittiyassa . rattipariyante yāsu rattīsu pavārito hoti tā rattiyo
ṭhapetvā  aññāsu  rattīsu  viññāpeti  āpatti  pācittiyassa .
Bhesajjapariyante ca rattipariyante ca yehi bhesajjehi pavārito hoti
tāni bhesajjāni ṭhapetvā yāsu rattīsu pavārito hoti tā rattiyo
ṭhapetvā   aññāni  bhesajjāni  aññāsu  rattīsu  viññāpeti
āpatti  pācittiyassa  .  neva  bhesajjapariyante  na rattipariyante
anāpatti.
   [560]  Nabhesajjena karaṇīye 1- bhesajjaṃ viññāpeti āpatti
pācittiyassa  .  aññena  bhesajjena  karaṇīye  2- aññaṃ bhesajjaṃ
viññāpeti  āpatti  pācittiyassa  .  taduttari  3-  taduttarisaññī
bhesajjaṃ  viññāpeti  āpatti  pācittiyassa  .  taduttari  vematiko
bhesajjaṃ  viññāpeti  āpatti  pācittiyassa  .  taduttari nataduttari-
saññī  bhesajjaṃ  viññāpeti  āpatti  pācittiyassa  .  nataduttari
taduttarisaññī  āpatti  dukkaṭassa  .  nataduttari  vematiko  āpatti
dukkaṭassa. Nataduttari nataduttarisaññī anāpatti.
   [561] Anāpatti yehi bhesajjehi pavārito hoti tāni bhesajjāni
viññāpeti   yāsu  rattīsu  pavārito  hoti  tāsu  rattīsu
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. karaṇīyena . 3 tatuttari. evamuparipi.
Viññāpeti  imehi  tayā  bhesajjehi pavāritamhā amhākañca iminā
ca iminā ca bhesajjena atthoti ācikkhitvā viññāpeti yāsu tayā
rattīsu pavāritamhā tāyo ca rattiyo vītivattā amhākañca bhesajjena
atthoti  ācikkhitvā  viññāpeti  ñātakānaṃ pavāritānaṃ aññassatthāya
attano dhanena ummattakassa ādikammikassāti.
          Sattamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.
              ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 2 page 368-373. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=2&A=6600              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=2&A=6600              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=2&item=555&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=2&siri=83              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=555              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=9451              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=9451              Contents of The Tipitaka Volume 2 https://84000.org/tipitaka/read/?index_2 https://84000.org/tipitaka/english/?index_2

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]