ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 2 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 2 : Vinaya. Mahāvi (2)

           Sattamasikkhapadam
   [555] Tena samayena buddho bhagava sakkesu viharati kapilavatthusmim
nigrodharame . tena kho pana samayena mahanamassa sakkassa bhesajjam
ussannam hoti . athakho mahanamo sakko yena bhagava tenupasankami
upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidi . ekamantam
nisinno  kho mahanamo sakko bhagavantam etadavoca icchamaham bhante
sangham catumasam bhesajjena pavaretunti . sadhu sadhu mahanama tenahi
tvam mahanama sangham catumasam bhesajjena pavarehiti. Bhikkhu kukkuccayanta
nadhivasenti . bhagavato etamattham arocesum . anujanami bhikkhave
catumasapaccayapavaranam saditunti.
   {555.1} Tena kho pana samayena bhikkhu mahanamam sakkam parittamyeva
bhesajjam vinnapenti . tatheva mahanamassa sakkassa bhesajjam ussannam
hoti  .  dutiyampi kho mahanamo sakko yena bhagava tenupasankami
upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidi . ekamantam
nisinno  kho mahanamo sakko bhagavantam etadavoca icchamaham bhante
sangham aparampi catumasam bhesajjena pavaretunti . sadhu sadhu mahanama
tenahi tvam mahanama sangham aparampi catumasam bhesajjena pavarehiti.
Bhikkhu kukkuccayanta nadhivasenti . bhagavato etamattham arocesum.
Anujanami bhikkhave puna pavaranampi saditunti.
   {555.2} Tena kho pana samayena bhikkhu mahanamam sakkam parittamyeva
bhesajjam vinnapenti . tatheva mahanamassa sakkassa bhesajjam ussannam
hoti  .  tatiyampi kho mahanamo sakko yena bhagava tenupasankami
upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidi . ekamantam
nisinno  kho mahanamo sakko bhagavantam etadavoca icchamaham bhante
sangham yavajivam bhesajjena pavaretunti . sadhu sadhu mahanama tenahi
tvam  mahanama  sangham  yavajivam  bhesajjena  pavarehiti  .  bhikkhu
kukkuccayanta  nadhivasenti  .  bhagavato  etamattham arocesum .
Anujanami bhikkhave niccapavaranampi saditunti.
   [556]  Tena  kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu dunnivattha
honti  dupparuta  anakappasampanna  mahanamena  sakkena  vutta
honti 1- kissa tumhe bhante dunnivattha dupparuta anakappasampanna
nanu   nama   pabbajitena   sunivatthena   bhavitabbam  suparutena
akappasampannenati . chabbaggiya bhikkhu mahaname sakke upanandhimsu.
Athakho   chabbaggiyanam   bhikkhunam  etadahosi  kena  nu  kho
mayam  upayena  mahanamam  sakkam  mankum  kareyyamati  .  athakho
chabbaggiyanam  bhikkhunam  etadahosi mahanamena [2]- avuso sakkena
sangho  bhesajjena  pavarito  handa  mayam  avuso mahanamam sakkam
@Footnote: 1 Ma. Yu. mahanamo sakko vatta hoti . 2 Ma. Yu. kho.
Sappim  vinnapemati  .  athakho  chabbaggiya bhikkhu yena mahanamo
sakko  tenupasankamimsu  upasankamitva  mahanamam  sakkam  etadavocum
donena  avuso  sappina  atthoti  . ajjunho bhante agametha
manussa vajam gata sappim aharitum kale harissathati 1- . dutiyampi
kho .pe. tatiyampi kho chabbaggiya bhikkhu mahanamam sakkam etadavocum
donena  avuso  sappina  atthoti  . ajjunho bhante agametha
manussa vajam gata sappim aharitum kale harissathati . kim pana taya
avuso  adatukamena pavaritena yam tvam pavaretva na desiti .
Athakho  mahanamo  sakko  ujjhayati khiyati vipaceti katham hi nama
bhaddanta ajjunho bhante agamethati vuccamana nagamessantiti.
   {556.1} Assosum kho bhikkhu mahanamassa sakkassa ujjhayantassa
khiyantassa vipacentassa . ye te bhikkhu appiccha .pe. Te ujjhayanti
khiyanti vipacenti katham hi nama chabbaggiya bhikkhu mahanamena sakkena
ajjunho  bhante agamethati vuccamana nagamessantiti .pe. saccam
kira tumhe bhikkhave mahanamena sakkena ajjunho bhante agamethati
vuccamana nagamethati . saccam bhagavati . Vigarahi buddho bhagava katham hi
nama  tumhe  moghapurisa  mahanamena  sakkena  ajjunho  bhante
agamethati  vuccamana  nagamessatha  netam  moghapurisa appasannanam
va pasadaya pasannanam va bhiyyobhavaya .pe. Evanca pana bhikkhave imam
@Footnote: 1 Ma. kalam aharissathati. evamuparipi.
Sikkhapadam uddiseyyatha
   {556.2}   agilanena   bhikkhuna   catumasapaccayapavarana
saditabba   annatra   punapavaranaya   annatra  niccapavaranaya
tato ce uttarim 1- sadiyeyya pacittiyanti.
   [557]  Agilanena bhikkhuna catumasapaccayapavarana saditabbati
gilanapaccayapavarana  saditabba  punapavaranapi  saditabba  [2]-
yada  gilano  bhavissami  tada  vinnapessamiti  niccapavaranapi
saditabba [3]- yada gilano bhavissami tada vinnapessamiti.
   [558] Tato ce uttarim sadiyeyyati atthi pavarana bhesajja-
pariyanta  na  rattipariyanta  atthi  pavarana  rattipariyanta  na
bhesajjapariyanta  atthi  pavarana  bhesajjapariyanta  ca rattipariyanta
ca  atthi  pavarana  neva  bhesajjapariyanta  na  rattipariyanta .
Bhesajjapariyanta  nama  bhesajjani  pariggahitani  honti  ettakehi
bhesajjehi  pavaremiti  . rattipariyanta nama rattiyo pariggahitayo
honti  ettakasu  rattisu  pavaremiti  .  bhesajjapariyanta  ca
rattipariyanta  ca  nama  bhesajjani ca pariggahitani honti rattiyo
ca  pariggahitayo  honti  ettakehi  bhesajjehi ettakasu rattisu
pavaremiti  .  neva  bhesajjapariyanta  na  rattipariyanta  nama
bhesajjani  ca  apariggahitani  honti  rattiyo  ca  apariggahitayo
honti ettakehi bhesajjehi ettakasu rattisu pavaremiti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. uttari . 2-3 Ma. itisaddo dissati.
   [559] Bhesajjapariyante yehi bhesajjehi pavarito hoti tani
bhesajjani  thapetva  annani  bhesajjani  vinnapeti  apatti
pacittiyassa . rattipariyante yasu rattisu pavarito hoti ta rattiyo
thapetva  annasu  rattisu  vinnapeti  apatti  pacittiyassa .
Bhesajjapariyante ca rattipariyante ca yehi bhesajjehi pavarito hoti
tani bhesajjani thapetva yasu rattisu pavarito hoti ta rattiyo
thapetva   annani  bhesajjani  annasu  rattisu  vinnapeti
apatti  pacittiyassa  .  neva  bhesajjapariyante  na rattipariyante
anapatti.
   [560]  Nabhesajjena karaniye 1- bhesajjam vinnapeti apatti
pacittiyassa  .  annena  bhesajjena  karaniye  2- annam bhesajjam
vinnapeti  apatti  pacittiyassa  .  taduttari  3-  taduttarisanni
bhesajjam  vinnapeti  apatti  pacittiyassa  .  taduttari  vematiko
bhesajjam  vinnapeti  apatti  pacittiyassa  .  taduttari nataduttari-
sanni  bhesajjam  vinnapeti  apatti  pacittiyassa  .  nataduttari
taduttarisanni  apatti  dukkatassa  .  nataduttari  vematiko  apatti
dukkatassa. Nataduttari nataduttarisanni anapatti.
   [561] Anapatti yehi bhesajjehi pavarito hoti tani bhesajjani
vinnapeti   yasu  rattisu  pavarito  hoti  tasu  rattisu
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. karaniyena . 3 tatuttari. evamuparipi.
Vinnapeti  imehi  taya  bhesajjehi pavaritamha amhakanca imina
ca imina ca bhesajjena atthoti acikkhitva vinnapeti yasu taya
rattisu pavaritamha tayo ca rattiyo vitivatta amhakanca bhesajjena
atthoti  acikkhitva  vinnapeti  natakanam pavaritanam annassatthaya
attano dhanena ummattakassa adikammikassati.
          Sattamasikkhapadam nitthitam.
              ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 2 page 368-373. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=2&A=6600&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=2&A=6600&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=2&item=555&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=2&siri=83              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=555              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=9451              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=9451              Contents of The Tipitaka Volume 2 https://84000.org/tipitaka/read/?index_2 https://84000.org/tipitaka/english/?index_2

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]