ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 2 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 2 : Vinaya. Mahāvi (2)

           Sattamasikkhāpadaṃ
   [610] Tena samayena buddho bhagavā rājagahe viharati veḷuvane
kalandakanivāpe . tena kho pana samayena bhikkhū tapode nhāyanti.
Athakho  1-  rājā  māgadho seniyo bimbisāro sīsaṃ nhāyissāmīti
tapodaṃ  gantvā  yāva  ayyā  nhāyantīti ekamantaṃ paṭimānesi .
Bhikkhū  yāva samandhakārā nhāyiṃsu . athakho rājā māgadho seniyo
bimbisāro vikāle sīsaṃ nhāyitvā nagaradvāre thakkite 2- bahinagare
vasitvā  kālasseva asambhinnena vilepanena yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi.
   {610.1} Ekamantaṃ nisinnaṃ kho rājānaṃ māgadhaṃ seniyaṃ bimbisāraṃ
bhagavā etadavoca kissa tvaṃ mahārāja kālasseva āgato asambhinnena
vilepanenāti  . athakho rājā māgadho seniyo bimbisāro bhagavato
etamatthaṃ ārocesi . athakho bhagavā rājānaṃ māgadhaṃ seniyaṃ bimbisāraṃ
dhammiyā  kathāya  sandassesi  samādapesi  samuttejesi sampahaṃsesi .
Athakho  rājā  māgadho seniyo bimbisāro bhagavatā dhammiyā kathāya
sandassito   samādapito  samuttejito  sampahaṃsito  uṭṭhāyāsanā
bhagavantaṃ  abhivādetvā  padakkhiṇaṃ  katvā  pakkāmi . athakho bhagavā
etasmiṃ  nidāne  etasmiṃ  pakaraṇe  bhikkhusaṅghaṃ  sannipātāpetvā
bhikkhū  paṭipucchi  saccaṃ  kira  bhikkhave  bhikkhū rājānaṃpi passitvā na
@Footnote: 1 Ma. Yu. tena kho pana samayena . 2 Ma. thakite.
Mattaṃ  jānitvā  nhāyantīti  .  saccaṃ  bhagavāti . vigarahi buddho
bhagavā  kathaṃ  hi  nāma te bhikkhave moghapurisā rājānaṃpi passitvā
na  mattaṃ  jānitvā  nhāyissanti  netaṃ  bhikkhave appasannānaṃ vā
pasādāya  pasannānaṃ  vā  bhiyyobhāvāya  .pe.  evañca  pana
bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {610.2}  yo  pana  bhikkhu  orenaḍḍhamāsaṃ  1- nhāyeyya
pācittiyanti.
   {610.3} Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.
   [611] Tena kho pana samayena bhikkhū uṇhasamaye pariḷāhasamaye
kukkuccāyantā  na  nhāyanti  sedagatena gattena sayanti . cīvaraṃpi
senāsanaṃpi  dussati  .  bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi
bhikkhave  uṇhasamaye  pariḷāhasamaye  orenaḍḍhamāsaṃ  nhāyituṃ evañca
pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {611.1}  yo  pana bhikkhu orenaḍḍhamāsaṃ nhāyeyya aññatra
samayā pācittiyaṃ . tatthāyaṃ samayo diyaḍḍho māso seso gimhānanti
vassānassa  paṭhamo  māso  iccete  aḍḍhateyyamāsā  uṇhasamayo
pariḷāhasamayo ayaṃ tattha samayoti.
   {611.2} Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.
   [612]  Tena  kho  pana  samayena bhikkhū gilānā honti .
Gilānapucchakā  bhikkhū  gilāne  bhikkhū  etadavocuṃ  kaccāvuso khamanīyaṃ
@Footnote: 1 orenaddhamāsantipi pāṭhā.
Kacci  yāpanīyanti  .  pubbe mayaṃ āvuso orenaḍḍhamāsaṃ nhāyāma
tena  no  phāsu  hoti  idāni  pana  bhagavatā  paṭikkhittanti
kukkuccāyantā  na nhāyāma tena no na phāsu hotīti . bhagavato
etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  anujānāmi  bhikkhave  gilānena  bhikkhunā
orenaḍḍhamāsaṃ  nhāyituṃ  evañca  pana  bhikkhave  imaṃ  sikkhāpadaṃ
uddiseyyātha
   {612.1}  yo  pana bhikkhu orenaḍḍhamāsaṃ nhāyeyya aññatra
samayā  pācittiyaṃ  .  tatthāyaṃ  samayo  diyaḍḍho  māso  seso
gimhānanti  vassānassa  paṭhamo  māso  iccete  aḍḍhateyyamāsā
uṇhasamayo pariḷāhasamayo gilānasamayo ayaṃ tattha samayoti.
   {612.2} Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.
   [613] Tena kho pana samayena bhikkhū navakammaṃ katvā kukkuccāyantā
na nhāyanti [1]- sedagatena gattena sayanti . cīvaraṃpi senāsanaṃpi
dussati  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  . anujānāmi bhikkhave
kammasamaye  orenaḍḍhamāsaṃ  nhāyituṃ  evañca  pana  bhikkhave  imaṃ
sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {613.1}  yo  pana bhikkhu orenaḍḍhamāsaṃ nhāyeyya aññatra
samayā  pācittiyaṃ  .  tatthāyaṃ  samayo  diyaḍḍho  māso  seso
gimhānanti  vassānassa  paṭhamo  māso  iccete  aḍḍhateyyamāsā
uṇhasamayo  pariḷāhasamayo  gilānasamayo  kammasamayo  ayaṃ  tattha
samayoti.
   {613.2} Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.
@Footnote: 1 Ma. te.
   [614]  Tena  kho  pana samayena bhikkhū addhānamaggaṃ gantvā
kukkuccāyantā na nhāyanti [1]- sedagatena gattena sayanti. Cīvaraṃpi
senāsanaṃpi  dussati  .  bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi
bhikkhave  addhānagamanasamaye  orenaḍḍhamāsaṃ  nhāyituṃ  evañca  pana
bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {614.1}  yo  pana bhikkhu orenaḍḍhamāsaṃ nhāyeyya aññatra
samayā  pācittiyaṃ  .  tatthāyaṃ  samayo  diyaḍḍho  māso  seso
gimhānanti  vassānassa  paṭhamo  māso  iccete  aḍḍhateyyamāsā
uṇhasamayo    pariḷāhasamayo    gilānasamayo    kammasamayo
addhānagamanasamayo ayaṃ tattha samayoti.
   {614.2} Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.
   [615]  Tena  kho pana samayena sambahulā bhikkhū ajjhokāse
cīvarakammaṃ  karontā  sarajena  vātena  okiṇṇā honti devo ca
thokaṃ thokaṃ phussi 2- . bhikkhū kukkuccāyantā na nhāyanti kilinnena
gattena  sayanti  . cīvaraṃpi senāsanaṃpi dussati . bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ  .  anujānāmi  bhikkhave  vātavuṭṭhisamaye  orenaḍḍhamāsaṃ
nhāyituṃ evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {615.1}  yo  pana bhikkhu orenaḍḍhamāsaṃ nhāyeyya aññatra
samayā  pācittiyaṃ  .  tatthāyaṃ  samayo  diyaḍḍho  māso  seso
gimhānanti  vassānassa  paṭhamo  māso  iccete  aḍḍhateyyamāsā
uṇhasamayo  pariḷāhasamayo  gilānasamayo  kammasamayo  addhānagamanasamayo
@Footnote: 1 Ma. te . 2 Ma. phusāyati.
Vātavuṭṭhisamayo ayaṃ tattha samayoti.
   [616] Yo panāti yo yādiso .pe. Bhikkhūti .pe. Ayaṃ imasmiṃ
atthe  adhippeto  bhikkhūti  .  orenaḍḍhamāsanti  ūnakaḍḍhamāsaṃ .
Nhāyeyyāti  cuṇṇena  vā  mattikāya  vā  nhāyati  . payoge
dukkaṭaṃ. Nhānapariyosāne āpatti pācittiyassa.
   {616.1}  Aññatra  samayāti  ṭhapetvā  samayaṃ . uṇhasamayo
nāma  diyaḍḍho  māso  seso  gimhānaṃ  .  pariḷāhasamayo  nāma
vassānassa  paṭhamo  māso  . iccete aḍḍhateyyamāsā uṇhasamayo
pariḷāhasamayoti  nhāyitabbaṃ  .  gilānasamayo  nāma  yassa  vinā
nhānena  na phāsu hoti . gilānasamayoti nhāyitabbaṃ . kammasamayo
nāma antamaso pariveṇaṃpi sammaṭṭhaṃ hoti. Kammasamayoti nhāyitabbaṃ.
   {616.2}  Addhānagamanasamayo  nāma  aḍḍhayojanaṃ  gamissāmīti
nhāyitabbaṃ   gacchantena   nhāyitabbaṃ  gatena  nhāyitabbaṃ  .
Vātavuṭṭhisamayo  nāma  bhikkhū sarajena vātena okiṇṇā honti dve
vā tīṇi vā udakaphusitāni kāye patitāni honti . vātavuṭṭhisamayoti
nhāyitabbaṃ.
   [617]  Ūnakaḍḍhamāse  ūnakasaññī  aññatra  samayā  nhāyati
āpatti  pācittiyassa  .  ūnakaḍḍhamāse  vematiko  aññatra samayā
nhāyati  āpatti  pācittiyassa  .  ūnakaḍḍhamāse  atirekasaññī
aññatra  samayā  nhāyati  āpatti  pācittiyassa . atirekaḍḍhamāse
ūnakasaññī    āpatti    dukkaṭassa   .   atirekaḍḍhamāse
Vematiko  āpatti  dukkaṭassa  .  atirekaḍḍhamāse  atirekasaññī
anāpatti.
   [618]  Anāpatti  samaye  aḍḍhamāsaṃ  nhāyati atirekaḍḍhamāsaṃ
nhāyati  pāraṃ  gacchanto  nhāyati  sabbapaccantimesu  janapadesu
āpadāsu ummattakassa ādikammikassāti.
          Sattamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.
              ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 2 page 398-403. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=2&A=7158              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=2&A=7158              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=2&item=610&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=2&siri=93              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=610              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=9599              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=9599              Contents of The Tipitaka Volume 2 https://84000.org/tipitaka/read/?index_2 https://84000.org/tipitaka/english/?index_2

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]