ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 2 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 2 : Vinaya. Mahāvi (2)

           Pancamasikkhapadam
   [648] Tena samayena buddho bhagava rajagahe viharati veluvane
kalandakanivape  .  tena kho pana samayena rajagahe sattarasavaggiya
daraka sahayaka honti . upali darako tesam pamukho 1- hoti.
Athakho  upalissa matapitunam 2- etadahosi kena nu kho upayena
upali  amhakam  accayena  sukhanca  jiveyya na ca kilameyyati .
Athakho  upalissa  matapitunam  etadahosi  sace  kho upali lekham
sikkheyya  evam  kho  upali  amhakam  accayena  sukhanca jiveyya
na ca kilameyyati.
   {648.1}  Athakho  upalissa  matapitunam  etadahosi  sace
kho  upali  lekham  sikkhissati anguliyo 3- dukkha bhavissanti sace
kho  upali  gananam  sikkheyya  evam kho upali amhakam accayena
sukhanca  jiveyya  na ca kilameyyati . athakho upalissa matapitunam
etadahosi  sace  kho  upali  gananam  sikkhissati  urassa  dukkho
bhavissati  sace kho upali rupam sikkheyya evam kho upali amhakam
accayena  sukhanca  jiveyya  na  ca  kilameyyati  .  athakho
upalissa  matapitunam  etadahosi  sace  kho  upali  rupam
sikkhissati  akkhinissa  dukkhani  4-  bhavissanti  ime  kho  samana
sakyaputtiya  sukhasila  sukhasamacara  subhojanani  bhunjitva nivatesu
@Footnote: 1 Ma. Yu. pamokkho . 2 Yu. matapitunnam . 3 Yu. anguliyassa 4 Ma. akkhini
@dukkha.
Sayanesu  sayanti  sace kho upali samanesu sakyaputtiyesu pabbajeyya
evam kho upali amhakam accayena sukhanca jiveyya na ca kilameyyati.
   [649] Assosi kho upali darako matapitunam imam kathasallapam.
Athakho  upali darako yena te daraka tenupasankami upasankamitva
te  darake  etadavoca  etha  mayam ayya samanesu sakyaputtiyesu
pabbajissamati  .  sace  kho  tvam  ayya pabbajissasi evam mayampi
pabbajissamati  .  athakho  te  daraka  ekamekassa matapitaro
upasankamitva   etadavocum   anujanatha   amhakam   agarasma
anagariyam  pabbajjayati  .  athakho  tesam  darakanam  matapitaro
sabbepime  daraka  samanacchanda  kalyanadhippayati  anujanimsu .
Te bhikkhu upasankamitva pabbajjam yacimsu.
   {649.1} Te bhikkhu pabbajesum upasampadesum . te rattiya
paccusasamayam  paccutthaya  rodanti  yagum  detha  bhattam detha khadaniyam
dethati  .  bhikkhu  evamahamsu  agamethavuso yava ratti vibhayati
sace  yagu  bhavissati  pivissatha sace bhattam bhavissati bhunjissatha sace
khadaniyam  bhavissati  khadissatha no ce bhavissati yagu va bhattam va
khadaniyam  va  pindaya  caritva  bhunjissathati  . evampi kho te
bhikkhu  bhikkhuhi  vuccamana  rodantiyeva  yagum  detha  bhattam  detha
khadaniyam dethati senasanam uhadantipi ummihantipi.
   [650]  Assosi  kho  bhagava rattiya paccusasamayam paccutthaya
darakasaddam  sutvana  ayasmantam  anandam  amantesi  kim  nu kho
so  ananda  darakasaddoti  . athakho ayasma anando bhagavato
etamattham  arocesi  .  athakho  bhagava etasmim nidane etasmim
pakarane  bhikkhusangham  sannipatapetva  bhikkhu  patipucchi  saccam  kira
bhikkhave  bhikkhu  janam  unavisativassam puggalam upasampadentiti . saccam
bhagavati . vigarahi buddho bhagava katham hi nama te bhikkhave moghapurisa
janam   unavisativassam   puggalam   upasampadessanti  unavisativasso
bhikkhave  puggalo  akkhamo hoti sitassa unhassa jighacchaya pipasaya
damsamakasavatatapasirimsapasamphassanam   1-   duruttanam   duragatanam
vacanapathanam  uppannanam  saririkanam  vedananam  dukkhanam  tibbanam
kharanam  katukanam  asatanam  amanapanam  panaharanam anadhivasakajatiko
hoti  visativasso  ca 2- kho bhikkhave puggalo khamo hoti sitassa
unhassa    jighacchaya    pipasaya    damsamakasavatatapasirimsapa-
samphassanam   duruttanam   duragatanam   vacanapathanam   uppannanam
saririkanam  vedananam  dukkhanam  tibbanam  kharanam  katukanam asatanam
amanapanam  panaharanam  adhivasakajatiko  hoti  netam  bhikkhave
appasannanam  va  pasadaya  pasannanam  va  bhiyyobhavaya  .pe.
Evanca pana bhikkhave imam sikkhapadam uddiseyyatha
   {650.1}   yo   pana   bhikkhu   janam   unavisativassam
puggalam     upasampadeyya    so    ca    puggalo
@Footnote: 1 Ma. sabbattha-sarisapa- . 2 Ma. va..
Anupasampanno te ca bhikkhu garayha idam tasmim pacittiyanti.
   [651] Yo panati yo yadiso .pe. Bhikkhuti .pe. Ayam imasmim
atthe adhippeto bhikkhuti . janati nama samam va janati anne
va  tassa  arocenti so va aroceti . unavisativasso nama
appattavisativasso  .  upasampadessamiti  ganam  va  acariyam  va
pattam va civaram va pariyesati simam va sammannati apatti dukkatassa.
Nattiya  dukkatam  .  dvihi  kammavacahi  dukkata  . kammavaca-
pariyosane  upajjhayassa  apatti  pacittiyassa  ganassa  ca
acariyassa ca apatti dukkatassa.
   [652]  Unavisativasse  unavisativassasanni  upasampadeti apatti
pacittiyassa  .  unavisativasse  vematiko  upasampadeti  apatti
dukkatassa  .  unavisativasse  paripunnavisativassasanni  upasampadeti
anapatti   .   paripunnavisativasse   unavisativassasanni   apatti
dukkatassa  .  puripunnavisativasse  vematiko  apatti  dukkatassa .
Paripunnavisativasse paripunnavisativassasanni anapatti.
   [653]  Anapatti  unavisativassam  puggalam  paripunnavisativassasanni
upasampadeti  paripunnavisativassam  paripunnavisativassasanni  upasampadeti
ummattakassa adikammikassati.
          Pancamasikkhapadam nitthitam
              ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 2 page 421-424. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=2&A=7569&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=2&A=7569&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=2&item=648&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=2&siri=101              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=648              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=9723              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=9723              Contents of The Tipitaka Volume 2 https://84000.org/tipitaka/read/?index_2 https://84000.org/tipitaka/english/?index_2

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]