ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 2 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 2 : Vinaya. Mahāvi (2)

            Tatiyasikkhapadam
   [689] Tena samayena buddho bhagava savatthiyam viharati jetavane
anathapindikassa  arame  .  tena  kho  pana samayena chabbaggiya
bhikkhu  anacaram  acaritva  annanakena  apannati  janantuti
patimokkhe uddissamane evam vadenti 1- idaneva kho mayam janama
ayampi  kira  dhammo  suttagato  suttapariyapanno  anvaddhamasam
uddesam  agacchatiti  .  ye  te  bhikkhu  appiccha  .pe. te
ujjhayanti  khiyanti  vipacenti  katham  hi  nama  chabbaggiya  bhikkhu
patimokkhe  uddissamane evam vakkhanti idaneva kho mayam janama
ayampi  kira  dhammo  suttagato  suttapariyapanno  anvaddhamasam
uddesam  agacchatiti  .pe.  saccam kira tumhe bhikkhave patimokkhe
uddissamane  evam  vadetha  idaneva  kho  mayam  janama ayampi
kira  dhammo  suttagato  suttapariyapanno  anvaddhamasam  uddesam
agacchatiti  .  saccam  bhagavati  .  vigarahi buddho bhagava katham hi
nama  tumhe  moghapurisa  patimokkhe  uddissamane  evam vakkhatha
idaneva  kho  mayam  janama  ayampi  kira  dhammo  suttagato
suttapariyapanno  anvaddhamasam  uddesam  agacchatiti  netam moghapurisa
appasannanam  va  pasadaya  pasannanam  va  bhiyyobhavaya  .pe.
Evanca pana bhikkhave imam sikkhapadam uddiseyyatha
@Footnote: 1 Ma. Yu. vadanti. evamuparipi.
   {689.1} Yo pana bhikkhu anvaddhamasam patimokkhe uddissamane evam
vadeyya  idaneva  kho aham janami ayampi kira dhammo suttagato
suttapariyapanno anvaddhamasam uddesam agacchatiti . tance bhikkhum anne
bhikkhu  janeyyum nisinnapubbam imina bhikkhuna dvittikkhattum patimokkhe
uddissamane  ko  pana  vado  bhiyyoti  na  ca  tassa bhikkhuno
annanakena  mutti  atthi  yanca  tattha  apattim  apanno
tanca  yathadhammo karetabbo uttarincassa 1- moho aropetabbo
tassa  te avuso alabha tassa te dulladdham yam tvam patimokkhe
uddissamane  na  sadhukam  atthikatva  manasikarositi  .  idam tasmim
mohanake pacittiyanti.
   [690]  Yo  panati yo yadiso .pe. bhikkhuti .pe. ayam
imasmim atthe adhippeto bhikkhuti. Anvaddhamasanti anuposathikam.
   {690.1}  Patimokkhe  uddissamaneti  uddissante . evam
vadeyyati   anacaram   acaritva   annanakena   apannoti
janantuti  patimokkhe uddissamane evam vadeti idaneva kho aham
janami  ayampi  kira dhammo suttagato suttapariyapanno anvaddhamasam
uddesam agacchatiti apatti dukkatassa.
   [691] Tanceti 2- mohetukamam bhikkhum anne bhikkhu janeyyum
nisinnapubbam  imina  bhikkhuna  dvittikkhattum  patimokkhe uddissamane
@Footnote: 1 Ma. Yu. uttari cassa. evamuparipi . 2 Ma. itisaddo natthi.
Ko  pana  vado  bhiyyoti  na  ca  tassa  bhikkhuno  annanakena
mutti  atthi  yanca  tattha  apattim  apanno  tanca  yathadhammo
karetabbo  uttarincassa  moho  aropetabbo  .  evanca
pana  bhikkhave  aropetabbo . byattena bhikkhuna patibalena sangho
napetabbo
   {691.1}  sunatu  me bhante sangho ayam itthannamo bhikkhu
patimokkhe  uddissamane  na sadhukam atthikatva 1- manasikaroti .
Yadi  sanghassa  pattakallam  sangho  itthannamassa  bhikkhuno  moham
aropeyya. Esa natti.
   {691.2}  Sunatu  me bhante sangho ayam itthannamo bhikkhu
patimokkhe  uddissamane  na  sadhukam  atthikatva  manasikaroti .
Sangho  itthannamassa  bhikkhuno  moham  aropeti  . yassayasmato
khamati  itthannamassa  bhikkhuno  mohassa  aropana  so  tunhassa
yassa nakkhamati so bhaseyya.
   {691.3} Aropito sanghena itthannamassa bhikkhuno moho .
Khamati sanghassa tasma tunhi. Evametam dharayamiti.
   [692]  Anaropite  mohe  moheti  apatti dukkatassa .
Aropite mohe moheti apatti pacittiyassa.
   [693]   Dhammakamme   dhammakammasanni   moheti  apatti
pacittiyassa . dhammakamme vematiko moheti apatti pacittiyassa .
Dhammakamme  adhammakammasanni  moheti  apatti  pacittiyassa .
Adhammakamme  dhammakammasanni  apatti  dukkatassa  .  adhammakamme
@Footnote: 1 Ma. atthim katva. evamuparipi.
Vematiko  apatti  dukkatassa  .  adhammakamme  adhammakammasanni
apatti dukkatassa.
   [694]  Anapatti  na  vittharena sutam hoti unakadvittikkhattum
vittharena   sutam   hoti   namohetukamassa   ummattakassa
adikammikassati.
          Tatiyasikkhapadam nitthitam.
              -------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 2 page 455-458. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=2&A=8190&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=2&A=8190&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=2&item=689&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=2&siri=109              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=689              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=10021              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=10021              Contents of The Tipitaka Volume 2 https://84000.org/tipitaka/read/?index_2 https://84000.org/tipitaka/english/?index_2

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]