ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 2 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 2 : Vinaya. Mahāvi (2)

            Navamasikkhāpadaṃ
   [66] Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana  samayena aññataro
puriso  aññataraṃ  purisaṃ  etadavoca  ayyaṃ  upanandaṃ  cīvarena
acchādessāmīti  .  sopi  evamāha ahampi ayyaṃ upanandaṃ cīvarena
acchādessāmīti  .  assosi  kho  aññataro  piṇḍacāriko  bhikkhu
tesaṃ  purisānaṃ  imaṃ  kathāsallāpaṃ . athakho so bhikkhu yenāyasmā
upanando   sakyaputto   tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ
upanandaṃ  sakyaputtaṃ  etadavoca  mahāpuññosi  tvaṃ  āvuso upananda
amukasmiṃ  okāse  aññataro  puriso  aññataraṃ  purisaṃ  etadavoca
ayyaṃ  upanandaṃ  cīvarena  acchādessāmīti  sopi  evamāha  ahampi
ayyaṃ  upanandaṃ  cīvarena  acchādessāmīti  .  atthāvuso  maṃ te
upaṭṭhākāti.
   {66.1}  Athakho  āyasmā  upanando  sakyaputto yena te
purisā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā te purise etadavoca saccaṃ kira
maṃ  tumhe  āvuso cīvarehi acchādetukāmatthāti . api nayya 1-
evaṃ  hoti  ayyaṃ upanandaṃ cīvarehi acchādessāmāti . sace kho
maṃ  tumhe  āvuso  cīvarehi  acchādetukāmattha evarūpena cīvarena
acchādetha  kyāhaṃ  tehi  acchannopi  karissāmi  yānāhaṃ  na
@Footnote: 1 no ayya iti padacchedo.
Paribhuñjissāmīti  .  athakho te purisā ujjhāyanti khīyanti vipācenti
mahicchā  ime samaṇā sakyaputtiyā asantuṭṭhā nayime sukarā cīvarehi
acchādetuṃ kathaṃ hi nāma ayyo upanando amhehi pubbe appavārito
upasaṅkamitvā cīvare vikappaṃ āpajjissatīti.
   {66.2} Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ purisānaṃ ujjhāyantānaṃ khīyantānaṃ
vipācentānaṃ . ye te bhikkhū appicchā .pe. Te ujjhāyanti khīyanti
vipācenti  kathaṃ  hi  nāma  āyasmā  upanando sakyaputto pubbe
appavārito  gahapatike  upasaṅkamitvā cīvare vikappaṃ āpajjissatīti .
Athakho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.
   {66.3} Saccaṃ kira tvaṃ upananda pubbe appavārito gahapatike
upasaṅkamitvā cīvare vikappaṃ āpajjasīti . saccaṃ bhagavāti . ñātakā
te  upananda  aññātakāti  .  aññātakā  bhagavāti . aññātako
moghapurisa  aññātakānaṃ  na jānāti paṭirūpaṃ vā appaṭirūpaṃ vā santaṃ
vā  asantaṃ  vā  tattha  nāma  tvaṃ moghapurisa pubbe appavārito
aññātake  gahapatike  upasaṅkamitvā  cīvare  vikappaṃ  āpajjissasi
netaṃ  moghapurisa  appasannānaṃ  vā  pasādāya  pasannānaṃ  vā
bhiyyobhāvāya .pe. Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {66.4}  bhikkhuṃ  paneva  uddissa  ubhinnaṃ  aññātakānaṃ
gahapatīnaṃ   vā   gahapatānīnaṃ   vā   paccekacīvaracetāpanā
upakkhaṭā   honti   imehi   mayaṃ   paccekacīvaracetāpanehi
paccekacīvarāni   cetāpetvā   itthannāmaṃ   bhikkhuṃ   cīvarehi
Acchādessāmāti  .  tatra  ce  so  bhikkhu  pubbe appavārito
upasaṅkamitvā  cīvare  vikappaṃ āpajjeyya sādhu vata maṃ āyasmanto
imehi  paccekacīvaracetāpanehi  evarūpaṃ  vā  evarūpaṃ  vā  cīvaraṃ
cetāpetvā  acchādetha  ubho  va santā ekenāti kalyāṇakamyataṃ
upādāya nissaggiyaṃ pācittiyanti.
   [67]  Bhikkhuṃ  paneva uddissāti bhikkhussatthāya bhikkhuṃ ārammaṇaṃ
karitvā  bhikkhuṃ  acchādetukāmā  . ubhinnanti dvinnaṃ . aññātakā
nāma mātito vā pitito vā yāva sattamā pitāmahayugā asambaddhā.
Gahapatī nāma 1- ye keci agāraṃ ajjhāvasanti . Gahapatānī nāma 2-
yā  kāci  agāraṃ  ajjhāvasanti  .  cīvaracetāpanā nāma hiraññā
vā suvaṇṇā vā maṇī vā muttā vā masāragallā 3- vā phalikā
vā paṭakā vā suttā vā kappāsā vā . Imehi cīvaracetāpanehīti
paccupaṭṭhitehi  .  cetāpetvāti  parivaṭṭetvā . acchādessāmāti
dassāma  . tatra ce so bhikkhūti yaṃ bhikkhuṃ uddissa cīvaracetāpanā
upakkhaṭā  honti  so  bhikkhu  .  pubbe  appavāritoti  pubbe
avutto  hoti  kīdisena  te  bhante  cīvarena  attho  kīdisaṃ
@Footnote: 1 Yu. gahapatikā . 2 Ma. Yu. gahapatāniyo nāma . 3 Ma. Yu. muttā vā
@maṇī vā pavāḷā vā.
Te cīvaraṃ cetāpessāmāti 1- . upasaṅkamitvāti gharaṃ gantvā yattha
katthaci  upasaṅkamitvā  .  cīvare vikappaṃ āpajjeyyāti āyataṃ vā
hotu vitthataṃ vā appitaṃ vā saṇhaṃ vā . imehi cīvaracetāpanehīti
paccupaṭṭhitehi . evarūpaṃ vā evarūpaṃ vāti āyataṃ vā vitthataṃ vā
appitaṃ vā saṇhaṃ vā . cetāpetvāti parivaṭṭetvā. Acchādethāti
dajjetha . ubho va santā ekenāti dvepi ekena. Kalyāṇakamyataṃ
upādāyāti sādhutthiko mahagghatthiko.
   {67.1} Tassa vacanena āyataṃ vā vitthataṃ vā appitaṃ vā saṇhaṃ
vā  cetāpenti  payoge  dukkaṭaṃ  paṭilābhena  nissaggiyaṃ  hoti
nissajjitabbaṃ  saṅghassa  vā  gaṇassa  vā puggalassa vā . evañca
pana  bhikkhave  nissajjitabbaṃ  .pe.  idaṃ  me bhante cīvaraṃ pubbe
appavārito  aññātake  gahapatike  upasaṅkamitvā  cīvare  vikappaṃ
āpannaṃ  nissaggiyaṃ  imāhaṃ  saṅghassa  nissajjāmīti .pe. dadeyyāti
.pe. Dadeyyunti .pe. Āyasmato dammīti.
   [68]  Aññātake  aññātakasaññī pubbe appavārito gahapatike
upasaṅkamitvā  cīvare  vikappaṃ  āpajjati  nissaggiyaṃ  pācittiyaṃ .
Aññātake  vematiko  pubbe  appavārito  gahapatike  upasaṅkamitvā
cīvare  vikappaṃ  āpajjati  nissaggiyaṃ  pācittiyaṃ  .  aññātake
ñātakasaññī  pubbe  appavārito  gahapatike  upasaṅkamitvā  cīvare
@Footnote: 1 Ma. Yu. cetāpemāti.
Vikappaṃ  āpajjati  nissaggiyaṃ  pācittiyaṃ  .  ñātake  aññātakasaññī
āpatti  dukkaṭassa  .  ñātake  vematiko  āpatti  dukkaṭassa .
Ñātake ñātakasaññī anāpatti.
   [69]   Anāpatti   ñātakānaṃ  pavāritānaṃ  aññassatthāya
attano  dhanena  mahagghaṃ  cetāpetukāmānaṃ  appagghaṃ  cetāpeti
ummattakassa ādikammikassāti.
          Navamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.
               -------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 2 page 49-53. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=2&A=839              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=2&A=839              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=2&item=66&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=2&siri=9              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=66              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=4241              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=4241              Contents of The Tipitaka Volume 2 https://84000.org/tipitaka/read/?index_2 https://84000.org/tipitaka/english/?index_2

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]