ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 2 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 2 : Vinaya. Mahāvi (2)

page521.

Tatiyasikkhāpadaṃ [788] Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme . tena kho pana samayena sāvatthiyaṃ aññataraṃ kulaṃ ubhato pasannaṃ hoti saddhāya vaḍḍhati bhogena hāyati . yaṃ tasmiṃ kule uppajjati purebhattaṃ khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā taṃ sabbaṃ bhikkhūnaṃ vissajjetvā appekadā anasitā acchanti . Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti kathaṃ hi nāma samaṇā sakyaputtiyā na mattaṃ jānitvā paṭiggahessanti ime imesaṃ datvā appekadā anasitā acchantīti . assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khīyantānaṃ vipācentānaṃ . athakho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . athakho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi anujānāmi bhikkhave yaṃ kulaṃ saddhāya vaḍḍhati bhogena hāyati evarūpassa kulassa ñattidutiyena kammena sekkhasammatiṃ dātuṃ evañca pana bhikkhave dātabbā . byattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo {788.1} suṇātu me bhante saṅgho itthannāmaṃ kulaṃ saddhāya vaḍḍhati bhogena hāyati . yadi saṅghassa pattakallaṃ saṅgho itthannāmassa kulassa sekkhasammatiṃ dadeyya. Esā ñatti. {788.2} Suṇātu me bhante saṅgho itthannāmaṃ kulaṃ saddhāya vaḍḍhati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page522.

Bhogena hāyati . saṅgho itthannāmassa kulassa sekkhasammatiṃ deti . Yassāyasmato khamati itthannāmassa kulassa sekkhasammatiyā dānaṃ so tuṇhassa yassa nakkhamati so bhāseyya. {788.3} Dinnā saṅghena itthannāmassa kulassa sekkhasammati . Khamati saṅghassa tasmā tuṇhī . evametaṃ dhārayāmīti . evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha {788.4} yāni kho pana tāni sekkhasammatāni kulāni yo pana bhikkhu tathārūpesu sekkhasammatesu kulesu khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā sahatthā paṭiggahetvā khādeyya vā bhuñjeyya vā paṭidesetabbaṃ tena bhikkhunā gārayhaṃ āvuso dhammaṃ āpajjiṃ asappāyaṃ pāṭidesanīyaṃ taṃ paṭidesemīti. {788.5} Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti. [789] Tena kho pana samayena sāvatthiyaṃ ussavo hoti . Manussā bhikkhū nimantetvā bhojenti . taṃpi kho kulaṃ bhikkhū nimantesi . bhikkhū kukkuccāyantā nādhivāsenti paṭikkhittaṃ bhagavatā sekkhasammatesu kulesu khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā sahatthā paṭiggahetvā khādituṃ bhuñjitunti . te ujjhāyanti khīyanti vipācenti kinnu kho nāma amhākaṃ jīvitena yaṃ ayyā amhākaṃ na paṭiggaṇhantīti . Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ ujjhāyantānaṃ khīyantānaṃ vipācentānaṃ . Athakho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . athakho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi anujānāmi bhikkhave nimantitena sekkhasammatesu kulesu khādanīyaṃ vā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page523.

Bhojanīyaṃ vā sahatthā paṭiggahetvā khādituṃ bhuñjituṃ evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha {789.1} yāni kho pana tāni sekkhasammatāni kulāni yo pana bhikkhu tathārūpesu sekkhasammatesu kulesu pubbe animantito khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā sahatthā paṭiggahetvā khādeyya vā bhuñjeyya vā paṭidesetabbaṃ tena bhikkhunā gārayhaṃ āvuso dhammaṃ āpajjiṃ asappāyaṃ pāṭidesanīyaṃ taṃ paṭidesemīti. {789.2} Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti. [790] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu tassa kulassa kulupako hoti . athakho so bhikkhu pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya yena taṃ kulaṃ tenupasaṅkami upasaṅkamitvā paññatte āsane nisīdi . athakho so bhikkhu gilāno hoti . Athakho te manussā taṃ bhikkhuṃ etadavocuṃ bhuñjatha bhanteti . Athakho so bhikkhu bhagavatā paṭikkhittaṃ animantitena sekkhasammatesu kulesu khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā sahatthā paṭiggahetvā khādituṃ bhuñjitunti kukkuccāyanto na paṭiggahesi nāsakkhi piṇḍāya carituṃ chinnabhatto ahosi . athakho so bhikkhu ārāmaṃ gantvā bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesi . bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Athakho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi anujānāmi bhikkhave gilānena bhikkhunā sekkhasammatesu kulesu khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā sahatthā paṭiggahetvā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page524.

Khādituṃ bhuñjituṃ evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha {790.1} yāni kho pana tāni sekkhasammatāni kulāni yo pana bhikkhu tathārūpesu sekkhasammatesu kulesu pubbe animantito agilāno khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā sahatthā paṭiggahetvā khādeyya vā bhuñjeyya vā paṭidesetabbaṃ tena bhikkhunā gārayhaṃ āvuso dhammaṃ āpajjiṃ asappāyaṃ pāṭidesanīyaṃ taṃ paṭidesemīti. [791] Yāni kho pana tāni sekkhasammatāni kulānīti sekkhasammataṃ nāma kulaṃ yaṃ kulaṃ saddhāya vaḍḍhati bhogena hāyati evarūpassa kulassa ñattidutiyena kammena sekkhasammati dinnā hoti . Yo panāti yo yādiso .pe. bhikkhūti .pe. ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto bhikkhūti . tathārūpesu sekkhasammatesu kulesūti evarūpesu sekkhasammatesu kulesu . animantito nāma ajjatanāya vā svātanāya vā animantito gharupacāraṃ okkamante nimantenti eso animantito nāma . nimantito nāma ajjatanāya vā svātanāya vā nimantito gharupacāraṃ anokkamante nimantenti eso nimantito nāma . Agilāno nāma sakkoti piṇḍāya carituṃ . gilāno nāma na sakkoti piṇḍāya carituṃ . khādanīyaṃ nāma pañca bhojanāni yāmakālikaṃ sattāhakālikaṃ yāvajīvikaṃ ṭhapetvā avasesaṃ khādanīyaṃ nāma . bhojanīyaṃ nāma pañca bhojanāni odano kummāso sattu maccho maṃsaṃ . animantito agilāno khādissāmi bhuñjissāmīti paṭiggaṇhāti āpatti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page525.

Dukkaṭassa. Ajjhohāre ajjhohāre āpatti pāṭidesanīyassa. [792] Sekkhasammate sekkhasammatasaññī animantito agilāno khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā sahatthā paṭiggahetvā khādati vā bhuñjati vā āpatti pāṭidesanīyassa . sekkhasammate vematiko animantito agilāno khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā sahatthā paṭiggahetvā khādati vā bhuñjati vā āpatti pāṭidesanīyassa . sekkhasammate asekkhasammatasaññī animantito agilāno khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā sahatthā paṭiggahetvā khādati vā bhuñjati vā āpatti pāṭidesanīyassa . yāmakālikaṃ sattāhakālikaṃ yāvajīvikaṃ āhāratthāya paṭiggaṇhāti āpatti dukkaṭassa . ajjhohāre ajjhohāre āpatti dukkaṭassa . asekkhasammate sekkhasammatasaññī āpatti dukkaṭassa . asekkhasammate vematiko āpatti dukkaṭassa . Asekkhasammate asekkhasammatasaññī anāpatti. [793] Anāpatti nimantitassa gilānassa nimantitassa vā gilānassa vā sesakaṃ bhuñjati aññesaṃ bhikkhā tattha paññattā hoti gharato nīharitvā denti niccabhatte salākabhatte pakkhike uposathike pāṭipadike yāmakālikaṃ sattāhakālikaṃ yāvajīvikaṃ sati paccaye paribhuñjāti deti ummattakassa ādikammikassāti. Tatiyasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ. ---------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 2 page 521-525. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=2&A=9389&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=2&A=9389&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=2&item=788&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=2&siri=132              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=788              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=10326              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=10326              Contents of The Tipitaka Volume 2 https://84000.org/tipitaka/read/?index_2 https://84000.org/tipitaka/english/?index_2

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]