ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā

   [453] 14 Yopi so bhikkhave rājā cakkavattī dhammiko dhammarājā
sopi nāma 1- arājakaṃ cakkaṃ pavattetīti. Evaṃ vutte aññataro bhikkhu
bhagavantaṃ  etadavoca  ko  pana bhante rañño cakkavattissa dhammikassa
dhammarañño rājāti  . dhammo bhikkhūti bhagavā avoca idha bhikkhu rājā
cakkavattī  dhammiko  dhammarājā  dhammaṃyeva nissāya dhammaṃ sakkaronto
dhammaṃ  garukaronto  dhammaṃ  apacāyamāno  dhammaddhajo  dhammaketu
dhammādhipateyyo dhammikaṃ rakkhāvaraṇaguttiṃ saṃvidahati antojanasmiṃ.
   {453.1} Puna ca paraṃ bhikkhu rājā cakkavattī dhammiko dhammarājā
dhammaṃyeva nissāya dhammaṃ sakkaronto dhammaṃ garukaronto dhammaṃ apacāyamāno
dhammaddhajo  dhammaketu  dhammādhipateyyo dhammikaṃ rakkhāvaraṇaguttiṃ saṃvidahati
khattiyesu  anuyantesu  balakāyasmiṃ  brāhmaṇagahapatikesu negamajānapadesu
samaṇabrāhmaṇesu migapakkhīsu . sa kho so bhikkhu rājā cakkavattī dhammiko
dhammarājā  dhammaṃyeva  nissāya  dhammaṃ sakkaronto dhammaṃ garukaronto
dhammaṃ  apacāyamāno  dhammaddhajo  dhammaketu  dhammādhipateyyo  dhammikaṃ
rakkhāvaraṇaguttiṃ  saṃvidahitvā  antojanasmiṃ  dhammikaṃ  rakkhāvaraṇaguttiṃ
saṃvidahitvā  khattiyesu  anuyantesu  balakāyasmiṃ  brāhmaṇagahapatikesu
negamajānapadesu   samaṇabrāhmaṇesu  migapakkhīsu  dhammeneva  cakkaṃ
pavatteti taṃ hoti cakkaṃ appaṭivattiyaṃ kenaci manussabhūtena paccatthikena
pāṇinā  .  evameva  kho  bhikkhu  tathāgato arahaṃ sammāsambuddho
dhammiko  dhammarājā  dhammaṃyeva  nissāya  dhammaṃ  sakkaronto  dhammaṃ
garukaronto   dhammaṃ   apacāyamāno   dhammaddhajo   dhammaketu
@Footnote: 1 Po. sopi na rājakaṃ. Ma. sopi na arājakaṃ.
Dhammādhipateyyo   dhammikaṃ  rakkhāvaraṇaguttiṃ  saṃvidahati  kāyakammasmiṃ
evarūpaṃ kāyakammaṃ sevitabbaṃ evarūpaṃ kāyakammaṃ na sevitabbanti.
   {453.2}  Puna  ca paraṃ bhikkhu tathāgato arahaṃ sammāsambuddho
dhammiko  dhammarājā  dhammaṃyeva  nissāya  dhammaṃ  sakkaronto  dhammaṃ
garukaronto  dhammaṃ apacāyamāno dhammaddhajo dhammaketu dhammādhipateyyo
dhammikaṃ  rakkhāvaraṇaguttiṃ  saṃvidahati  vacīkammasmiṃ  evarūpaṃ  vacīkammaṃ
sevitabbaṃ evarūpaṃ vacīkammaṃ na sevitabbanti.
   {453.3}  Puna  ca paraṃ bhikkhu tathāgato arahaṃ sammāsambuddho
dhammiko  dhammarājā  dhammaṃyeva  nissāya  dhammaṃ  sakkaronto  dhammaṃ
garukaronto  dhammaṃ apacāyamāno dhammaddhajo dhammaketu dhammādhipateyyo
dhammikaṃ  rakkhāvaraṇaguttiṃ  saṃvidahati  manokammasmiṃ  evarūpaṃ  manokammaṃ
sevitabbaṃ  evarūpaṃ  manokammaṃ na sevitabbanti . sa kho so bhikkhu
tathāgato  arahaṃ  sammāsambuddho  dhammiko  dhammarājā  dhammaṃyeva
nissāya  dhammaṃ  sakkaronto  dhammaṃ  garukaronto dhammaṃ apacāyamāno
dhammaddhajo   dhammaketu  dhammādhipateyyo  dhammikaṃ  rakkhāvaraṇaguttiṃ
saṃvidahitvā   kāyakammasmiṃ   dhammikaṃ   rakkhāvaraṇaguttiṃ  saṃvidahitvā
vacīkammasmiṃ   dhammikaṃ   rakkhāvaraṇaguttiṃ   saṃvidahitvā  manokammasmiṃ
dhammeneva  anuttaraṃ  dhammacakkaṃ pavatteti taṃ hoti cakkaṃ appaṭivattiyaṃ
samaṇena  vā  brāhmaṇena vā devena vā mārena vā brahmunā
vā kenaci vā lokasminti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 138-139. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=20&A=2815              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=20&A=2815              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=20&item=453&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=20&siri=58              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=453              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=1926              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=1926              Contents of The Tipitaka Volume 20 https://84000.org/tipitaka/read/?index_20 https://84000.org/tipitaka/english/?index_20

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]