ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā

          Puggalavaggo tatiyo
   [460]  21  Ekaṃ  samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa ārāme . athakho āyasmā ca saviṭṭho 1- āyasmā ca
mahākoṭṭhito  yenāyasmā  sārīputto  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā
āyasmatā   sārīputtena   saddhiṃ  sammodiṃsu  sammodanīyaṃ  kathaṃ
sārāṇīyaṃ  vītisāretvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu  ekamantaṃ  nisinnaṃ  kho
āyasmantaṃ saviṭṭhaṃ 2- āyasmā sārīputto etadavoca tayome āvuso
saviṭṭha  puggalā  santo saṃvijjamānā lokasmiṃ katame tayo kāyasakkhi
diṭṭhippatto  3-  saddhāvimutto  ime  kho āvuso tayo puggalā
@Footnote: 1-2 Ma. samiddho-samiddhaṃ. itoparaṃ īdisameva . 3 diṭṭhappatto itipi.
Santo  saṃvijjamānā  lokasmiṃ  imesaṃ  āvuso  tiṇṇaṃ  puggalānaṃ
katamo te puggalo khamati abhikkantataro ca paṇītataro cāti.
   {460.1} Tayome āvuso sārīputta puggalā santo saṃvijjamānā
lokasmiṃ  katame  tayo  kāyasakkhi  diṭṭhippatto  saddhāvimutto ime
kho  āvuso  tayo  puggalā  santo  saṃvijjamānā lokasmiṃ imesaṃ
āvuso  tiṇṇaṃ  puggalānaṃ  yvāyaṃ  puggalo  saddhāvimutto ayaṃ me
puggalo  khamati  imesaṃ  tiṇṇaṃ  puggalānaṃ abhikkantataro ca paṇītataro
ca taṃ kissa hetu imassāvuso puggalassa saddhindriyaṃ adhimattanti.
   {460.2}  Athakho āyasmā sārīputto āyasmantaṃ mahākoṭṭhitaṃ
etadavoca  tayome  āvuso  koṭṭhita  puggalā santo saṃvijjamānā
lokasmiṃ  katame tayo kāyasakkhi diṭṭhippatto saddhāvimutto ime kho
āvuso  tayo  puggalā santo saṃvijjamānā lokasmiṃ imesaṃ āvuso
tiṇṇaṃ  puggalānaṃ  katamo  te  puggalo  khamati  abhikkantataro  ca
paṇītataro  cāti  .  tayome  āvuso  sārīputta  puggalā santo
saṃvijjamānā lokasmiṃ katame tayo kāyasakkhi diṭṭhippatto saddhāvimutto
ime kho āvuso tayo puggalā santo saṃvijjamānā lokasmiṃ imesaṃ
āvuso  tiṇṇaṃ puggalānaṃ yvāyaṃ puggalo kāyasakkhi ayaṃ me puggalo
khamati imesaṃ tiṇṇaṃ puggalānaṃ abhikkantataro ca paṇītataro ca taṃ kissa
hetu  imassāvuso  puggalassa  samādhindriyaṃ  adhimattanti  .  athakho
āyasmā  mahākoṭṭhito  āyasmantaṃ  sārīputtaṃ  etadavoca  tayome
āvuso  sārīputta puggalā santo saṃvijjamānā lokasmiṃ katame tayo
Kāyasakkhi  diṭṭhippatto  saddhāvimutto  ime  kho  āvuso  tayo
puggalā  santo  saṃvijjamānā  lokasmiṃ  imesaṃ  āvuso  tiṇṇaṃ
puggalānaṃ  katamo  te  puggalo  khamati  abhikkantataro ca paṇītataro
cāti  .  tayome  āvuso  koṭṭhita  puggalā santo saṃvijjamānā
lokasmiṃ  katame  tayo  kāyasakkhi  diṭṭhippatto  saddhāvimutto
ime  kho  āvuso  tayo  puggalā  santo  saṃvijjamānā lokasmiṃ
imesaṃ  āvuso  tiṇṇaṃ  puggalānaṃ  yvāyaṃ  puggalo  diṭṭhippatto
ayaṃ  me  puggalo  khamati  imesaṃ  tiṇṇaṃ  puggalānaṃ  abhikkantataro
ca  paṇītataro  ca  taṃ  kissa  hetu  imassāvuso  puggalassa
paññindriyaṃ adhimattanti.
   {460.3}  Athakho  āyasmā  sārīputto  āyasmantaṃ  ca
saviṭṭhaṃ  āyasmantaṃ  ca mahākoṭṭhitaṃ etadavoca byākataṃ kho āvuso
amhehi  sabbeheva  yathāsakaṃ  paṭibhāṇaṃ  āyāmāvuso  yena bhagavā
tenupasaṅkamissāma  upasaṅkamitvā  bhagavato  etamatthaṃ  ārocessāma
yathā no bhagavā byākarissati tathā naṃ dhāressāmāti 1-. Evamāvusoti
kho  āyasmā  ca  saviṭṭho  āyasmā ca mahākoṭṭhito āyasmato
sārīputtassa paccassosuṃ . athakho āyasmā ca sārīputto āyasmā ca
saviṭṭho  āyasmā  ca  mahākoṭṭhito  yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu  ekamantaṃ
nisinno  kho  āyasmā  sārīputto yāvatako ahosi āyasmatā ca
saviṭṭhena  āyasmatā  ca  mahākoṭṭhitena  saddhiṃ  kathāsallāpo  taṃ
@Footnote: 1 Po. jānissāmāti.
Sabbaṃ bhagavato ārocesi.
   {460.4}  Nakhvettha  sārīputta sukaraṃ ekaṃsena byākātuṃ ayaṃ
imesaṃ  tiṇṇaṃ  puggalānaṃ  abhikkantataro  ca  paṇītataro  cāti ṭhānaṃ
hetaṃ  sārīputta  vijjati  yvāyaṃ  puggalo  saddhāvimutto  svāyaṃ
arahattāya  paṭipanno  yvāyaṃ  puggalo  kāyasakkhi svāyaṃ sakadāgāmī
vā  anāgāmī vā yocāyaṃ puggalo diṭṭhippatto sopassa sakadāgāmī
vā anāgāmī vā . nakhvettha sārīputta sukaraṃ ekaṃsena byākātuṃ ayaṃ
imesaṃ  tiṇṇaṃ puggalānaṃ abhikkantataro ca paṇītataro cāti ṭhānaṃ hetaṃ
sārīputta  vijjati  yvāyaṃ  puggalo  kāyasakkhi  svāyaṃ  arahattāya
paṭipanno  yvāyaṃ  puggalo  saddhāvimutto  svāyaṃ  sakadāgāmī  vā
anāgāmī  vā  yocāyaṃ  puggalo  diṭṭhippatto  sopassa sakadāgāmī
vā  anāgāmī vā . nakhvettha sārīputta sukaraṃ ekaṃsena byākātuṃ
ayaṃ  imesaṃ  tiṇṇaṃ  puggalānaṃ  abhikkantataro  ca  paṇītataro  cāti
ṭhānaṃ  hetaṃ  sārīputta  vijjati  yvāyaṃ puggalo diṭṭhippatto svāyaṃ
arahattāya  paṭipanno yvāyaṃ puggalo saddhāvimutto svāyaṃ sakadāgāmī
vā  anāgāmī  vā  yocāyaṃ puggalo kāyasakkhi sopassa sakadāgāmī
vā  anāgāmī vā . nakhvettha sārīputta sukaraṃ ekaṃsena byākātuṃ
ayaṃ imesaṃ tiṇṇaṃ puggalānaṃ abhikkantataro ca paṇītataro cāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 148-151. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=20&A=3051              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=20&A=3051              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=20&item=460&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=20&siri=65              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=460              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=2202              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=2202              Contents of The Tipitaka Volume 20 https://84000.org/tipitaka/read/?index_20 https://84000.org/tipitaka/english/?index_20

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]