ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā

   [462] 23 Tayome bhikkhave puggala santo samvijjamana lokasmim
katame  tayo idha bhikkhave ekacco puggalo sabyapajjham kayasankharam
abhisankharoti   sabyapajjham   vacisankharam  abhisankharoti  sabyapajjham
manosankharam  abhisankharoti  so  sabyapajjham kayasankharam abhisankharitva
sabyapajjham   vacisankharam  abhisankharitva  sabyapajjham  manosankharam
abhisankharitva  sabyapajjham  lokam  upapajjati  tamenam  sabyapajjham
Lokam  upapannam  samanam sabyapajjha phassa phusanti so sabyapajjhehi
phassehi  phuttho  samano  sabyapajjham  vedanam  vediyati ekantadukkham
seyyathapi satta nerayika
   {462.1}  idha  pana  bhikkhave  ekacco puggalo abyapajjham
kayasankharam   abhisankharoti  abyapajjham  vacisankharam  abhisankharoti
abyapajjham   manosankharam   abhisankharoti   so   abyapajjham
kayasankharam  abhisankharitva  abyapajjham  vacisankharam  abhisankharitva
abyapajjham  manosankharam  abhisankharitva  abyapajjham  lokam  upapajjati
tamenam  abyapajjham  lokam  upapannam  samanam  abyapajjha  phassa
phusanti  so  abyapajjhehi  phassehi  phuttho  samano  abyapajjham
vedanam vediyati ekantasukham seyyathapi deva subhakinha
   {462.2}  idha  pana bhikkhave ekacco puggalo sabyapajjhampi
abyapajjhampi    kayasankharam    abhisankharoti    sabyapajjhampi
abyapajjhampi    vacisankharam    abhisankharoti    sabyapajjhampi
abyapajjhampi   manosankharam   abhisankharoti   so  sabyapajjhampi
abyapajjhampi    kayasankharam    abhisankharitva   sabyapajjhampi
abyapajjhampi    vacisankharam    abhisankharitva    sabyapajjhampi
abyapajjhampi    manosankharam    abhisankharitva   sabyapajjhampi
abyapajjhampi   lokam   upapajjati   tamenam   sabyapajjhampi
abyapajjhampi    lokam   upapannam   samanam   sabyapajjhapi
abyapajjhapi  phassa  phusanti  so  sabyapajjhehipi  abyapajjhehipi
phassehi  phuttho  samano  sabyapajjhampi  abyapajjhampi  vedanam
vediyati  vokinnasukhadukkham  seyyathapi  manussa  ekacce  ca deva
ekacce  ca  vinipatika  ime kho bhikkhave tayo puggala santo
samvijjamana lokasminti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 153-154. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=20&A=3159&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=20&A=3159&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=20&item=462&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=20&siri=67              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=462              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=2254              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=2254              Contents of The Tipitaka Volume 20 https://84000.org/tipitaka/read/?index_20 https://84000.org/tipitaka/english/?index_20

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่