ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā

   [12]  Naham  bhikkhave  annam  ekadhammampi  samanupassami yena
anuppanno  va  kamacchando  uppajjati  uppanno va kamacchando
bhiyyobhavaya  vepullaya  samvattati  yathayidam  bhikkhave  subhanimittam
subhanimittam  bhikkhave  ayoniso  manasikaroto  anuppanno  ceva
kamacchando  uppajjati  uppanno  ca  kamacchando  bhiyyobhavaya
vepullaya samvattatiti.
   [13]  Naham  bhikkhave  annam  ekadhammampi  samanupassami yena
anuppanno  va  byapado  uppajjati  uppanno  va  byapado
bhiyyobhavaya  vepullaya  samvattati  yathayidam  bhikkhave  patighanimittam
patighanimittam  bhikkhave  ayoniso  manasikaroto  anuppanno  ceva
byapado  uppajjati  uppanno  ca  byapado  bhiyyobhavaya
vepullaya samvattatiti.
   [14] Naham bhikkhave annam ekadhammampi samanupassami yena anuppannam
va thinamiddham uppajjati uppannam va thinamiddham bhiyyobhavaya vepullaya
samvattati  yathayidam  bhikkhave  arati  tandi  vijambhika  bhattasammado
cetaso   ca   linattam   linacittassa  bhikkhave  anuppannanceva
@Footnote: 1-2 Yu. purisaphotthabbam . 3 Ma. Yu. rupadivaggo.
Thinamiddham  uppajjati  uppannanca  thinamiddham  bhiyyobhavaya  vepullaya
samvattatiti
   [15]  Naham  bhikkhave  annam  ekadhammampi  samanupassami yena
anuppannam   va   uddhaccakukkuccam   uppajjati   uppannam  va
uddhaccakukkuccam   bhiyyobhavaya   vepullaya   samvattati   yathayidam
bhikkhave   cetaso   avupasamo   avupasantacittassa   bhikkhave
anuppannanceva    uddhaccakukkuccam    uppajjati    uppannanca
uddhaccakukkuccam bhiyyobhavaya vepullaya samvattatiti.
   [16]  Naham  bhikkhave  annam  ekadhammampi  samanupassami yena
anuppanna  va  vicikiccha  uppajjati  uppanna  va  vicikiccha
bhiyyobhavaya  vepullaya  samvattati  yathayidam  bhikkhave  ayoniso
manasikaro  ayoniso  bhikkhave  manasikaroto  anuppanna  ceva
vicikiccha  uppajjati  uppanna ca vicikiccha bhiyyobhavaya vepullaya
samvattatiti.
   [17]  Naham  bhikkhave  annam  ekadhammampi  samanupassami yena
anuppanno  va  kamacchando  nuppajjati  uppanno va kamacchando
pahiyati  yathayidam  bhikkhave  asubhanimittam  asubhanimittam  bhikkhave  yoniso
manasikaroto  anuppanno  ceva  kamacchando  nuppajjati uppanno ca
kamacchando pahiyatiti.
   [18]  Naham  bhikkhave  annam  ekadhammampi  samanupassami yena
anuppanno  va  byapado  nuppajjati  uppanno  va  byapado
Pahiyati  yathayidam  bhikkhave  metta  cetovimutti  mettam  bhikkhave
cetovimuttim  yoniso  manasikaroto  anuppanno  ceva  byapado
nuppajjati uppanno ca byapado pahiyatiti.
   [19]  Naham  bhikkhave  annam  ekadhammampi  samanupassami yena
anuppannam  va  thinamiddham  nuppajjati  uppannam  va  thinamiddham pahiyati
yathayidam  bhikkhave  arambhadhatu  nikkamadhatu parakkamadhatu araddhaviriyassa
bhikkhave  anuppannanceva  thinamiddham  nuppajjati  uppannanca  thinamiddham
pahiyatiti.
   [20]  Naham  bhikkhave  annam  ekadhammampi  samanupassami yena
anuppannam   va   uddhaccakukkuccam   nuppajjati   uppannam  va
uddhaccakukkuccam   pahiyati   yathayidam  bhikkhave  cetaso  vupasamo
vupasantacittassa    bhikkhave    anuppannanceva   uddhaccakukkuccam
nuppajjati uppannanca uddhaccakukkuccam pahiyatiti.
   [21]  Naham  bhikkhave  annam  ekadhammampi samanupassami yena
anuppanna  va  vicikiccha nuppajjati uppanna va vicikiccha pahiyati
yathayidam  bhikkhave  yoniso  manasikaro  yoniso bhikkhave manasikaroto
anuppanna  ceva  vicikiccha  nuppajjati  uppanna  ca  vicikiccha
pahiyatiti.
          Vaggo 1- dutiyo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 3-5. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=20&A=43&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=20&A=43&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=20&item=12&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=20&siri=2              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=12              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=14&A=608              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=14&A=608              Contents of The Tipitaka Volume 20 https://84000.org/tipitaka/read/?index_20 https://84000.org/tipitaka/english/?index_20

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่