ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā

   [181]  Naham  bhikkhave  annam  ekadhammampi samanupassami yena
anuppanna  va  akusala  dhamma uppajjanti uppanna va akusala
dhamma  bhiyyobhavaya vepullaya samvattanti yathayidam bhikkhave micchaditthi
micchaditthikassa  bhikkhave  anuppanna ceva akusala dhamma uppajjanti
uppanna ca akusala dhamma bhiyyobhavaya vepullaya samvattantiti.
   [182]  Naham  bhikkhave  annam  ekadhammampi samanupassami yena
anuppanna  va  kusala  dhamma  uppajjanti  uppanna va kusala
dhamma  bhiyyobhavaya  vepullaya  samvattanti  yathayidam  bhikkhave
sammaditthi  sammaditthikassa  bhikkhave  anuppanna  ceva  kusala
dhamma  uppajjanti  uppanna  ca  kusala  dhamma  bhiyyobhavaya
vepullaya samvattantiti.
@Footnote: 1-2 Ma. anapanassati ... maranassati ...
   [183]  Naham  bhikkhave  annam  ekadhammampi samanupassami yena
anuppanna  va  kusala  dhamma  nuppajjanti  uppanna va kusala
dhamma  parihayanti  yathayidam  bhikkhave  micchaditthi  micchaditthikassa
bhikkhave  anuppanna  ceva  kusala  dhamma nuppajjanti uppanna ca
kusala dhamma parihayantiti.
   [184]  Naham  bhikkhave  annam  ekadhammampi samanupassami yena
anuppanna  va  akusala  dhamma nuppajjanti uppanna va akusala
dhamma  parihayanti  yathayidam  bhikkhave  sammaditthi  sammaditthikassa
bhikkhave  anuppanna  ceva  akusala dhamma nuppajjanti uppanna ca
akusala dhamma parihayantiti.
   [185]  Naham  bhikkhave  annam  ekadhammampi samanupassami yena
anuppanna  va  micchaditthi  uppajjati  uppanna  va  micchaditthi
pavaddhati  yathayidam  bhikkhave  ayoniso  manasikaro  ayoniso bhikkhave
manasikaroto  anuppanna  ceva  micchaditthi  uppajjati  uppanna ca
micchaditthi pavaddhatiti.
   [186]  Naham  bhikkhave  annam  ekadhammampi samanupassami yena
anuppanna  va  sammaditthi  uppajjati  uppanna  va  sammaditthi
pavaddhati  yathayidam  bhikkhave  yoniso  manasikaro  yoniso  bhikkhave
manasikaroto  anuppanna  ceva  sammaditthi  uppajjati  uppanna ca
sammaditthi pavaddhatiti.
   [187] Naham bhikkhave annam ekadhammampi samanupassami yenevam 1-
satta  kayassa  bheda  parammarana  apayam  duggatim vinipatam nirayam
upapajjanti  yathayidam  bhikkhave  micchaditthi  micchaditthiya  bhikkhave
samannagata satta kayassa bheda parammarana apayam duggatim vinipatam
nirayam upapajjantiti.
   [188] Naham bhikkhave annam ekadhammampi samanupassami yenevam 2-
satta  kayassa  bheda  parammarana  sugatim  saggam lokam upapajjanti
yathayidam  bhikkhave sammaditthi sammaditthiya bhikkhave samannagata satta
kayassa bheda parammarana sugatim saggam lokam upapajjantiti 3-.
   [189] Micchaditthikassa bhikkhave purisapuggalassa yanceva kayakammam
yathaditthisamattam  samadinnam  yanca  vacikammam  yathaditthisamattam  samadinnam
yanca  manokammam  yathaditthisamattam  samadinnam ya ca cetana ya ca
patthana yo ca panidhi ye ca sankhara sabbe te dhamma anitthaya
akantaya  amanapaya  ahitaya  dukkhaya  samvattanti  tam kissa hetu
ditthi  hi 4- bhikkhave papika . seyyathapi bhikkhave nimbabijam va
kosatakibijam va tittakalabubijam va allaya pathaviya nikkhittam yanceva
pathavirasam  upadiyati  yanca  aporasam  upadiyati sabbantam tittakattaya
katukattaya asatattaya samvattati tam kissa hetu bijam hi 5- bhikkhave
papakam  evameva  kho bhikkhave micchaditthikassa purisapuggalassa yanceva
kayakammam  yathaditthisamattam  samadinnam  yanca  vacikammam  yathaditthisamattam
@Footnote:1,2 Ma. evamsaddo natthi. 3 Ma. sabbattha uppajjantiti. 4-5 Ma. hissa.
@ito param idisameva.
Samadinnam  yanca  manokammam  yathaditthisamattam  samadinnam  ya  ca
cetana ya ca patthana yo ca panidhi ye ca sankhara sabbe te
dhamma  anitthaya  akantaya  amanapaya  ahitaya dukkhaya samvattanti
tam kissa hetu ditthi hi bhikkhave papikati.
   [190] Sammaditthikassa bhikkhave purisapuggalassa yanceva kayakammam
yathaditthisamattam  samadinnam  yanca  vacikammam  yathaditthisamattam  samadinnam
yanca  manokammam  yathaditthisamattam  samadinnam ya ca cetana ya ca
patthana yo ca panidhi ye ca sankhara sabbe te dhamma itthaya
kantaya  manapaya  hitaya  sukhaya  samvattanti tam kissa hetu ditthi
hi bhikkhave bhaddika . seyyathapi bhikkhave ucchubijam va salibijam va
maddikabijam  va allaya pathaviya nikkhittam yanceva pathavirasam upadiyati
yanca   aporasam  upadiyati  sabbantam  madhurattaya  satattaya
asecanakattaya  samvattati  tam  kissa  hetu  bijam hi bhikkhave bhaddakam
evameva  kho  bhikkhave  sammaditthikassa  purisapuggalassa  yanceva
kayakammam    yathaditthisamattam   samadinnam   yanca   vacikammam
yathaditthisamattam   samadinnam   yanca   manokammam   yathaditthisamattam
samadinnam  ya  ca  cetana  ya  ca patthana yo ca panidhi ye
ca  sankhara  sabbe  te  dhamma  itthaya  kantaya  manapaya
hitaya  sukhaya  samvattanti  tam  kissa  hetu  ditthi  hi  bhikkhave
bhaddikati.
           Vaggo dutiyo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 40-43. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=20&A=812&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=20&A=812&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=20&item=181&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=20&siri=25              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=181              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=14&A=10079              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=14&A=10079              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com