ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 21 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 13 : Sutta. Aṅ. (2): catukkanipāto

   [50]  Cattārome  bhikkhave  candimasuriyānaṃ upakkilesā yehi
upakkilesehi  upakkiliṭṭhā  candimasuriyā  na  tapanti na bhāsanti na
virocanti  katame cattāro abbhā bhikkhave candimasuriyānaṃ upakkilesā
yena  upakkilesena  upakkiliṭṭhā  candimasuriyā  na  tapanti  na
bhāsanti  na  virocanti  mahiyā  bhikkhave  candimasuriyānaṃ upakkilesā
yena  upakkilesena  upakkiliṭṭhā candimasuriyā na tapanti na bhāsanti
na  virocanti  dhūmarajo  bhikkhave  candimasuriyānaṃ  upakkileso  yena
upakkilesena  upakkiliṭṭhā  candimasuriyā  na  tapanti na bhāsanti na
virocanti  rāhu  bhikkhave  asurindo candimasuriyānaṃ upakkileso yena
upakkilesena  upakkiliṭṭhā  candimasuriyā  na  tapanti na bhāsanti na
virocanti  ime  kho  bhikkhave  cattāro candimasuriyānaṃ upakkilesā
yehi  upakkilesehi  upakkiliṭṭhā candimasuriyā na tapanti na bhāsanti
na virocanti.
   {50.1} Evameva kho bhikkhave cattāro 1- samaṇabrāhmaṇānaṃ
upakkilesā  yehi  upakkilesehi  upakkiliṭṭhā eke samaṇabrāhmaṇā
na  tapanti  na  bhāsanti  na  virocanti  katame  cattāro  santi
@Footnote: 1 Ma. cattārome.
Bhikkhave  eke  samaṇabrāhmaṇā  suraṃ pivanti merayaṃ surāmerayapānā
appaṭiviratā  ayaṃ  bhikkhave  paṭhamo  samaṇabrāhmaṇānaṃ  upakkileso
yena  upakkilesena  upakkiliṭṭhā  eke  samaṇabrāhmaṇā na tapanti
na bhāsanti na virocanti.
   {50.2}  Santi  bhikkhave  eke samaṇabrāhmaṇā methunaṃ dhammaṃ
paṭisevanti  methunasmā  dhammā  appaṭiviratā  ayaṃ  bhikkhave  dutiyo
samaṇabrāhmaṇānaṃ  upakkileso  yena  upakkilesena  upakkiliṭṭhā
eke samaṇabrāhmaṇā na tapanti na bhāsanti na virocanti.
   {50.3}  Santi  bhikkhave  eke  samaṇabrāhmaṇā jātarūparajataṃ
sādiyanti  jātarūparajatapaṭiggahaṇā  appaṭiviratā  ayaṃ  bhikkhave  tatiyo
samaṇabrāhmaṇānaṃ  upakkileso  yena  upakkilesena  upakkiliṭṭhā
eke samaṇabrāhmaṇā na tapanti na bhāsanti na virocanti.
   {50.4}  Santi  bhikkhave  eke  samaṇabrāhmaṇā micchājīvena
jīvitaṃ  kappenti  1-  micchājīvā appaṭiviratā ayaṃ bhikkhave catuttho
samaṇabrāhmaṇānaṃ  upakkileso  yena  upakkilesena  upakkiliṭṭhā
eke samaṇabrāhmaṇā na tapanti na bhāsanti na virocanti.
   {50.5} Ime kho bhikkhave cattāro samaṇabrāhmaṇānaṃ upakkilesā
yehi  upakkilesehi  upakkiliṭṭhā  eke  samaṇabrāhmaṇā  na
tapanti na bhāsanti na virocantīti.
     Rāgadosupaṭikkiṭṭhā 2-   eke samaṇabrāhmaṇā
     avijjānivutā posā      piyarūpābhinandino
     suraṃ pivanti merayaṃ        paṭisevanti methunaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. micchājīvena jīvanti. 2 Ma. rāgadosaparikkiṭṭhā.
@Yu. rāgadosapaṭikkiṭṭhā.
     Rajataṃ jātarūpañca        sādiyanti aviddasū.
     Micchājīvena jīvanti      eke samaṇabrāhmaṇā
     ete upakkilesā vuttā   buddhenādiccabandhunā
     yehi upakkilesehi        eke samaṇabrāhmaṇā
     na tapanti na bhāsanti     asuddhā sarajā matā 1-.
     Andhakārena onaddhā     taṇhādāsā sanettikā
     vaḍḍhenti kaṭasiṃ ghoraṃ     ādiyanti punabbhavanti.
          Rohitassavaggo pañcamo.
            Tassuddānaṃ
     samādhipañhā dve kodhā   rohitassāpare duve
     suvidūravisākhā vipallāso  upakkilesena te dasāti.
         Paṭhamo paṇṇāsako niṭṭhito.
           -------------
@Footnote: 1 Ma. magā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 21 page 68-70. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=21&A=1418              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=21&A=1418              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=21&item=50&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=21&siri=50              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=21&i=50              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=8037              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=8037              Contents of The Tipitaka Volume 21 https://84000.org/tipitaka/read/?index_21 https://84000.org/tipitaka/english/?index_21

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่