ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 21 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 13 : Sutta. Aṅ. (2): catukkanipāto

           Dutiyapaṇṇāsako
          puññābhisandavaggo paṭhamo
   [51]  Cattārome  bhikkhave  puññābhisandā  kusalābhisandā
sukhassāhārā  sovaggikā  sukhavipākā saggasaṃvattanikā iṭṭhāya kantāya
manāpāya  hitāya  sukhāya  saṃvattanti katame cattāro yassa bhikkhave
bhikkhu  cīvaraṃ  paribhuñjamāno  appamāṇaṃ cetosamādhiṃ upasampajja viharati
appamāṇo  tassa puññābhisando kusalābhisando sukhassāhāro sovaggiko
sukhavipāko  saggasaṃvattaniko  iṭṭhāya  kantāya  manāpāya  hitāya
sukhāya  saṃvattati  yassa  bhikkhave bhikkhu piṇḍapātaṃ paribhuñjamāno ...
Yassa bhikkhave bhikkhu senāsanaṃ paribhuñjamāno ... yassa bhikkhave bhikkhu
gilānapaccayabhesajjaparikkhāraṃ   paribhuñjamāno  appamāṇaṃ  cetosamādhiṃ
upasampajja  viharati  appamāṇo  tassa  puññābhisando  kusalābhisando
sukhassāhāro  sovaggiko  sukhavipāko saggasaṃvattaniko iṭṭhāya kantāya
manāpāya  hitāya  sukhāya  saṃvattati  ime  kho  bhikkhave cattāro
puññābhisandā  kusalābhisandā  sukhassāhārā  sovaggikā  sukhavipākā
saggasaṃvattanikā iṭṭhāya kantāya manāpāya hitāya sukhāya saṃvattanti.
   {51.1}  Imehi  ca  pana  bhikkhave  catūhi  puññābhisandehi
kusalābhisandehi   samannāgatassa   ariyasāvakassa   na   sukaraṃ
puññassa   pamāṇaṃ   gahetuṃ   1-   ettako   puññābhisando
kusalābhisando    sukhassāhāro    sovaggiko    sukhavipāko
@Footnote: 1 Po. gaṇetuṃ.
Saggasaṃvattaniko  iṭṭhāya  kantāya  manāpāya hitāya sukhāya saṃvattatīti
athakho asaṅkheyyo appameyyo mahāpuññakkhandhotveva saṅkhaṃ 1- gacchati
seyyathāpi bhikkhave mahāsamudde na sukaraṃ udakassa pamāṇaṃ gahetuṃ 2-
ettakāni   udakāḷhakānīti  vā  ettakāni  udakāḷhakasatānīti
vā  ettakāni  udakāḷhakasahassānīti  vā  ettakāni  udakāḷhaka-
satasahassānīti  vā  athakho  asaṅkheyyo  appameyyo  mahāudakak-
khandhotveva saṅkhaṃ gacchati
   {51.2}  evameva  kho bhikkhave imehi catūhi puññābhisandehi
kusalābhisandehi  samannāgatassa  ariyasāvakassa  na  sukaraṃ  puññassa
pamāṇaṃ  gahetuṃ  ettako  puññābhisando  kusalābhisando sukhassāhāro
sovaggiko  sukhavipāko  saggasaṃvattaniko  iṭṭhāya  kantāya  manāpāya
hitāya   sukhāya  saṃvattatīti  athakho  asaṅkheyyo  appameyyo
mahāpuññakkhandhotveva saṅkhaṃ gacchatīti.
        Mahodadhiṃ aparimitaṃ mahāsaraṃ
        bahubheravaṃ ratanagaṇānamālayaṃ 3-
        najjo yathā macchagaṇasaṅghasevitā 4-
        puthū savantī upayanti sāgaraṃ.
        Evaṃ naraṃ annadapānavatthadaṃ
        seyyānisajjattharaṇassa dāyakaṃ
        puññassa dhārā upayanti paṇḍitaṃ
        najjo yathā vārivahāva sāgaranti.
@Footnote: 1 Po. Ma. saṅkhyaṃ . 2 Po. gaṇetuṃ . 3 Ma. ratanavarānamālayaṃ.
@4 Ma. Yu. naragaṇasaṅghasevitā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 21 page 71-72. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=21&A=1473              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=21&A=1473              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=21&item=51&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=21&siri=51              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=21&i=51              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=8052              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=8052              Contents of The Tipitaka Volume 21 https://84000.org/tipitaka/read/?index_21 https://84000.org/tipitaka/english/?index_21

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]