ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 21 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 13 : Sutta. Aṅ. (2): catukkanipāto

   [54]  Cattārome  bhikkhave  saṃvāsā katame cattāro chavo
chavāya  saddhiṃ  saṃvasati  chavo  deviyā  saddhiṃ saṃvasati devo chavāya
saddhiṃ saṃvasati devo deviyā saddhiṃ saṃvasati.
   {54.1}  Kathañca  bhikkhave  chavo  chavāya  saddhiṃ saṃvasati idha
bhikkhave   sāmiko  hoti  pāṇātipātī  adinnādāyī  kāmesu
micchācārī   musāvādī   pisuṇavāco   pharusavāco   samphappalāpī
abhijjhālu   byāpannacitto   micchādiṭṭhiko  dussīlo  pāpadhammo
maccheramalapariyuṭṭhitena  cetasā  agāraṃ  ajjhāvasati akkosakaparibhāsako
@Footnote: 1 Po. Yu. bhariyāssa.
Samaṇabrāhmaṇānaṃ  bhariyāpissa  hoti  pāṇātipātinī  adinnādāyinī
kāmesu  micchācārinī  musāvādinī pisuṇavācā pharusavācā samphappalāpinī
abhijjhālunī   byāpannacittā  micchādiṭṭhikā  dussīlā  pāpadhammā
maccheramalapariyuṭṭhitena  cetasā  agāraṃ  ajjhāvasati akkosikaparibhāsikā
samaṇabrāhmaṇānaṃ evaṃ kho bhikkhave chavo chavāya saddhiṃ saṃvasati.
   {54.2} Kathañca bhikkhave chavo deviyā saddhiṃ saṃvasati idha bhikkhave
sāmiko  hoti  pāṇātipātī adinnādāyī .pe. maccheramalapariyuṭṭhitena
cetasā  agāraṃ  ajjhāvasati  akkosakaparibhāsako  samaṇabrāhmaṇānaṃ
bhariyā ca khvassa hoti pāṇātipātā paṭiviratā adinnādānā paṭiviratā
kāmesu  micchācārā paṭiviratā musāvādā paṭiviratā pisuṇāya vācāya
paṭiviratā  pharusāya  vācāya  paṭiviratā  samphappalāpā  paṭiviratā
anabhijjhālunī  abyāpannacittā  sammādiṭṭhikā  sīlavatī  kalyāṇadhammā
vigatamalamaccherena  cetasā  agāraṃ  ajjhāvasati  anakkosikaparibhāsikā
samaṇabrāhmaṇānaṃ evaṃ kho bhikkhave chavo deviyā saddhiṃ saṃvasati.
   {54.3} Kathañca bhikkhave devo chavāya saddhiṃ saṃvasati idha bhikkhave
sāmiko hoti pāṇātipātā paṭivirato adinnādānā paṭivirato kāmesu
micchācārā paṭivirato musāvādā paṭivirato pisuṇāya vācāya paṭivirato
pharusāya  vācāya  paṭivirato  samphappalāpā  paṭivirato  anabhijjhālu
abyāpannacitto  sammādaṭṭhiko  sīlavā kalyāṇadhammo vigatamalamaccherena
cetasā  agāraṃ  ajjhāvasati  anakkosakaparibhāsako  samaṇabrāhmaṇānaṃ
Bhariyā  ca  khvassa  hoti pāṇātipātinī .pe. maccheramalapariyuṭṭhitena
cetasā  agāraṃ  ajjhāvasati  akkosikaparibhāsikā  samaṇabrāhmaṇānaṃ
evaṃ kho bhikkhave devo chavāya saddhiṃ saṃvasati.
   {54.4} Kathañca bhikkhave devo deviyā saddhiṃ saṃvasati idha bhikkhave
sāmiko  hoti  pāṇātipātā  paṭivirato  .pe.  vigatamalamaccherena
cetasā  agāraṃ  ajjhāvasati  anakkosakaparibhāsako  samaṇabrāhmaṇānaṃ
bhariyāpissa  hoti  pāṇātipātā paṭiviratā .pe. anakkosikaparibhāsikā
samaṇabrāhmaṇānaṃ evaṃ kho bhikkhave devo deviyā saddhiṃ saṃvasati. Ime
kho bhikkhave cattāro saṃvāsāti.
     Ubho ca honti dussīlā    kadariyā paribhāsakā
     te honti jānipatayo     chavā saṃvāsamāgatā.
     Sāmiko hoti dussīlo    kadariyo paribhāsako
     bhariyā sīlavatī hoti       vadaññū vītamaccharā
     sāpi devī saṃvasati        chavena patinā saha.
     Sāmiko sīlavā hoti      vadaññū vītamaccharo
     bhariyā hoti dussīlā      kadariyā paribhāsakā
     sāpi chavā saṃvasati        devena patinā saha.
     Ubho saddhā vadaññū ca    saññatā dhammajīvino
     te honti jānipatayo     aññamaññaṃ piyaṃ vadā
     atthā sampacurā honti   phāsukaṃ upajāyati
     Amittā dummanā honti   ubhinnaṃ samasīlinaṃ
     idha dhammaṃ caritvāna       samasīlabbatā ubho
     nandino devalokasmiṃ     modanti kāmakāminoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 21 page 77-80. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=21&A=1617              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=21&A=1617              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=21&item=54&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=21&siri=54              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=21&i=54              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=8102              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=8102              Contents of The Tipitaka Volume 21 https://84000.org/tipitaka/read/?index_21 https://84000.org/tipitaka/english/?index_21

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่