ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 21 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 13 : Sutta. Aṅ. (2): catukkanipāto

   [8]  Cattārīmāni  bhikkhave  tathāgatassa  vesārajjāni  yehi
vesārajjehi   samannāgato  tathāgato  āsabhaṇṭhānaṃ  paṭijānāti
parisāsu  sīhanādaṃ  nadati  brahmacakkaṃ  pavatteti  katamāni  cattāri
sammāsambuddhassa  te  paṭijānato  ime  dhammā  anabhisambuddhāti
tatra vata maṃ samaṇo vā brāhmaṇo vā devo vā māro vā brahmā vā
koci  vā lokasmiṃ sahadhammena paṭicodessatīti nimittametaṃ bhikkhave na
Samanupassāmi  etaṃpahaṃ  bhikkhave  nimittaṃ  asamanupassanto  khemappatto
abhayappatto vesārajjappatto viharāmi.
   {8.1}  Khīṇāsavassa te paṭijānato ime āsavā aparikkhīṇāti
tatra vata maṃ samaṇo vā brāhmaṇo vā devo vā māro vā brahmā
vā koci vā lokasmiṃ sahadhammena paṭicodessatīti nimittametaṃ bhikkhave
na  samanupassāmi  etaṃpahaṃ bhikkhave nimittaṃ asamanupassanto khemappatto
abhayappatto vesārajjappatto viharāmi.
   {8.2} Ye kho pana te antarāyikā dhammā vuttā te paṭisevato
nālaṃ antarāyāyāti tatra vata maṃ samaṇo vā brāhmaṇo vā devo
vā māro vā brahmā vā koci vā lokasmiṃ sahadhammena paṭicodessatīti
nimittametaṃ  bhikkhave  na  samanupassāmi  etaṃpahaṃ  bhikkhave  nimittaṃ
asamanupassanto khemappatto abhayappatto vesārajjappatto viharāmi.
   {8.3} Yassa kho pana te atthāya dhammo desito so na niyyati
takkarassa  sammādukkhakkhayāyāti  tatra vata maṃ samaṇo vā brāhmaṇo
vā devo vā māro vā brahmā vā koci vā lokasmiṃ sahadhammena
paṭicodessatīti  nimittametaṃ  bhikkhave na samanupassāmi etaṃpahaṃ bhikkhave
nimittaṃ  asamanupassanto  khemappatto  abhayappatto  vesārajjappatto
viharāmi . imāni kho bhikkhave cattāri tathāgatassa vesārajjāni yehi
vesārajjehi  samannāgato  tathāgato āsabhaṇṭhānaṃ paṭijānāti parisāsu
sīhanādaṃ nadati brahmacakkaṃ pavattetīti.
        Yekecime vādapathā puthussitā
        Yannissitā samaṇabrāhmaṇā ca
        tathāgataṃ patvā na te bhavanti
        visāradaṃ vādapathātivattaṃ 1-
        yo dhammacakkaṃ abhibhuyya kevalaṃ 2-
        pavattayī sabbabhutānukampī
        taṃ tādisaṃ devamanussaseṭṭhaṃ
        sattā namassanti bhavassa pāragunti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 21 page 10-12. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=21&A=202              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=21&A=202              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=21&item=8&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=21&siri=8              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=21&i=8              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=6550              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=6550              Contents of The Tipitaka Volume 21 https://84000.org/tipitaka/read/?index_21 https://84000.org/tipitaka/english/?index_21

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่