ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 21 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 13 : Sutta. Aṅ. (2): catukkanipāto

   [70]  Yasmiṃ  bhikkhave  samaye  rājāno  adhammikā  honti
rājayuttāpi  tasmiṃ  samaye  adhammikā  honti  rājayuttesu bhikkhave
adhammikesu  brāhmaṇagahapatikāpi  tasmiṃ  samaye  adhammikā  honti
brāhmaṇagahapatikesu  adhammikesu negamajānapadāpi tasmiṃ samaye adhammikā
honti negamajānapadesu adhammikesu visamaṃ candimasuriyā parivattanti visamaṃ
candimasuriyesu  parivattantesu  visamaṃ nakkhattāni tārakarūpāni parivattanti
visamaṃ nakkhattesu tārakarūpesu parivattantesu visamaṃ rantindivā parivattanti
visamaṃ  rattindivesu  parivattantesu  visamaṃ  māsaḍḍhamāsā  parivattanti
visamaṃ  māsaḍḍhamāsesu  parivattantesu  visamaṃ  utusaṃvaccharā  parivattanti
visamaṃ utusaṃvaccharesu parivattantesu visamaṃ vātā vāyanti visamaṃ vātesu
vāyantesu  visamā  apañjasā  parivattanti  visamesu  apañjasesu
parivattantesu  devatā  parikupitā bhavanti devatāsu parikupitāsu devo
na sammā dhāraṃ anuppavecchati deve na sammā dhāraṃ anuppavecchante
visamapākīni  1- sassāni bhavanti visamapākīni bhikkhave sassāni manussā
@Footnote: 1 Ma. visamapākāni.
Paribhuñjantā  appāyukā  ca  honti  dubbaṇṇā  ca  dubbalā  ca
bahvābādhā ca.
   {70.1}  Yasmiṃ  bhikkhave  samaye  rājāno dhammikā honti
rājayuttāpi  tasmiṃ  samaye  dhammikā  honti  rājayuttesu dhammikesu
brāhmaṇagahapatikāpi  tasmiṃ  samaye  dhammikā  honti  brāhmaṇa-
gahapatikesu  dhammikesu  negamajānapadāpi  tasmiṃ  samaye  dhammikā
honti  negamajānapadesu  dhammikesu  samaṃ candimasuriyā parivattanti samaṃ
candimasuriyesu  parivattantesu  samaṃ  nakkhattāni tārakarūpāni parivattanti
samaṃ  nakkhattesu tārakarūpesu parivattantesu samaṃ rattindivā parivattanti
samaṃ  rattindivesu  parivattantesu  samaṃ  māsaḍḍhamāsā parivattanti samaṃ
māsaḍḍhamāsesu  parivattantesu  samaṃ  utusaṃvaccharā  parivattanti  samaṃ
utusaṃvaccharesu parivattantesu samaṃ vātā vāyanti samaṃ vātesu vāyantesu
samā 1- pañjasā parivattanti samesu pañjasesu parivattantesu devatā
aparikupitā  bhavanti  devatāsu  aparikupitāsu  devo  sammā  dhāraṃ
anuppavecchati  deve  sammā  dhāraṃ  anuppavecchante  samapākīni
sassāni  bhavanti  samapākīni  bhikkhave  sassāni  manussā paribhuñjantā
dīghāyukā ca honti vaṇṇavanto ca balavanto ca appābādhā cāti.
     Gunnañce taramānānaṃ     jimhaṃ gacchati puṅgavo
     sabbā tā jimhaṃ gacchanti  nette jimhaṃ gate sati
     evameva manussesu        yo hoti seṭṭhasammato
     so ce adhammaṃ carati       pageva itarā pajā
@Footnote: 1 Po. Yu. samaṃ.
     Sabbaṃ raṭṭhaṃ dukkhaṃ seti     rājā ce hotyadhammiko.
     Gunnañce taramānānaṃ     ujuṃ gacchati puṅgavo
     sabbā tā ujuṃ gacchanti    nette ujuṃ gate sati
     evameva manussesu        yo hoti seṭṭhasammato
     so ce 1- dhammaṃ carati      pageva itarā pajā
     sabbaṃ raṭṭhaṃ sukhaṃ seti      rājā ce hoti dhammikoti.
          Pattakammavaggo dutiyo.
            Tassuddānaṃ
     pattakammaṃ annanātho    sabrahmanirayā rūpena pañcamaṃ
     sarāgaahinā devadatto   padhānaṃ dhammikena cāti.
          ---------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 21 page 97-99. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=21&A=2038              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=21&A=2038              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=21&item=70&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=21&siri=70              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=21&i=70              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=8264              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=8264              Contents of The Tipitaka Volume 21 https://84000.org/tipitaka/read/?index_21 https://84000.org/tipitaka/english/?index_21

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]