ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 21 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 13 : Sutta. Aṅ. (2): catukkanipāto

   [73]  Catūhi  bhikkhave  dhammehi  samannāgato  asappurisoti
veditabbo  katamehi  catūhi  idha  bhikkhave  asappuriso  yo  hoti
parassa  avaṇṇo  taṃ  apuṭṭhopi pātukaroti ko pana vādo puṭṭhassa
puṭṭho kho pana pañhābhinīto ahāpetvā alambetvā paripūraṃ vitthārena
parassa  avaṇṇaṃ  bhāsitā  hoti  veditabbametaṃ  bhikkhave  asappuriso
ayaṃ bhavanti.
   {73.1} Puna caparaṃ bhikkhave asappuriso yo hoti parassa vaṇṇo
taṃ puṭṭhopi na pātukaroti ko pana vādo apuṭṭhassa puṭṭho kho pana
pañhābhinīto  hāpetvā  lambetvā  aparipūraṃ  avitthārena  parassa
vaṇṇaṃ bhāsitā hoti veditabbametaṃ bhikkhave asappuriso ayaṃ bhavanti.
   {73.2} Puna caparaṃ bhikkhave asappuriso yo hoti attano avaṇṇo
taṃ puṭṭhopi na pātukaroti ko pana vādo apuṭṭhassa puṭṭho kho pana
pañhābhinīto  hāpetvā  lambetvā  aparipūraṃ  avitthārena  attano
avaṇṇaṃ bhāsitā hoti veditabbametaṃ bhikkhave asappuriso ayaṃ bhavanti.
   {73.3}  Puna  caparaṃ  bhikkhave asappuriso yo hoti attano
vaṇṇo  taṃ  apuṭṭhopi  pātukaroti  ko pana vādo puṭṭhassa puṭṭho
kho  pana  pañhābhinīto  ahāpetvā  alambetvā paripūraṃ vitthārena
Attano  vaṇṇaṃ  bhāsitā  hoti  veditabbametaṃ  bhikkhave  asappuriso
ayaṃ  bhavanti  .  imehi  kho  bhikkhave catūhi dhammehi samannāgato
asappurisoti 1- veditabbo.
   {73.4}  Catūhi  bhikkhave dhammehi samannāgato sappurisoti 1-
veditabbo  katamehi  catūhi idha bhikkhave sappuriso yo hoti parassa
avaṇṇo taṃ puṭṭhopi na pātukaroti ko pana vādo apuṭṭhassa puṭṭho
kho  pana  pañhābhinīto  hāpetvā  lambetvā aparipūraṃ avitthārena
parassa  avaṇṇaṃ  bhāsitā  hoti  veditabbametaṃ  bhikkhave  sappuriso
ayaṃ bhavanti.
   {73.5} Puna caparaṃ bhikkhave sappuriso yo hoti parassa vaṇṇo
taṃ  apuṭṭhopi  pātukaroti ko pana vādo puṭṭhassa puṭṭho kho pana
pañhābhinīto  ahāpetvā  alambetvā  paripūraṃ  vitthārena  parassa
vaṇṇaṃ bhāsitā hoti veditabbametaṃ bhikkhave sappuriso ayaṃ bhavanti.
   {73.6} Puna caparaṃ bhikkhave sappuriso yo hoti attano avaṇṇo
taṃ  apuṭṭhopi  pātukaroti ko pana vādo puṭṭhassa puṭṭho kho pana
pañhābhinīto  ahāpetvā  alambetvā  paripūraṃ  vitthārena  attano
avaṇṇaṃ bhāsitā hoti veditabbametaṃ bhikkhave sappuriso ayaṃ bhavanti.
   {73.7}  Puna  caparaṃ  bhikkhave  sappuriso yo hoti attano
vaṇṇo  taṃ  puṭṭhopi  na  pātukaroti  ko  pana  vādo apuṭṭhassa
puṭṭho   kho   pana   pañhābhinīto   hāpetvā   lambetvā
aparipūraṃ   avitthārena   attano   vaṇṇaṃ   bhāsitā   hoti
@Footnote: 1 Ma. Yu. itisaddo natthi.
Veditabbametaṃ  bhikkhave sappuriso ayaṃ bhavanti . imehi kho bhikkhave
catūhi dhammehi samannāgato sappurisoti 1- veditabbo.
   {73.8} Seyyathāpi bhikkhave vadhukā yaññadeva rattiṃ vā divasaṃ
vā  ānītā  hoti  tāvadevassā  tibbaṃ  hirottappaṃ  paccupaṭṭhitaṃ
hoti  sassuyāpi  sassurepi  sāmikepi  antamaso dāsakammakaraporisesu
sā  aparena  samayena saṃvāsamanvāya [2]- sassuṃpi sassuraṃpi sāmikaṃpi
evamāha apetha kiṃ pana tumhe jānāthāti evameva kho bhikkhave idhekacco
bhikkhu  yaññadeva rattiṃ vā divasaṃ vā agārasmā anagāriyaṃ pabbajito
hoti  tāvadevassa  tibbaṃ  hirottappaṃ  paccupaṭṭhitaṃ  hoti  bhikkhūsu
bhikkhunīsu  upāsakesu  upāsikāsu  antamaso  ārāmikasamaṇuddesesu
so  aparena  samayena  saṃvāsamanvāya  [2]-  ācariyaṃpi upajjhāyaṃpi
evamāha apetha kiṃ pana tumhe jānāthāti tasmā tiha bhikkhave evaṃ
sikkhitabbaṃ  adhunāgatavadhukasamena  3-  cetasā  viharissāmāti  evañhi
vo bhikkhave sikkhitabbanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 21 page 100-102. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=21&A=2100              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=21&A=2100              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=21&item=73&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=21&siri=73              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=21&i=73              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=8298              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=8298              Contents of The Tipitaka Volume 21 https://84000.org/tipitaka/read/?index_21 https://84000.org/tipitaka/english/?index_21

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่