ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 21 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 13 : Sutta. Aṅ. (2): catukkanipāto

   [78]  Catasso imā bhikkhave dakkhiṇāvisuddhiyo katamā catasso
atthi  bhikkhave  dakkhiṇā  dāyakato visujjhati no paṭiggāhakato atthi
bhikkhave  dakkhiṇā  paṭiggāhakato  visujjhati  no  dāyakato  atthi
bhikkhave  dakkhiṇā  neva  dāyakato visujjhati no paṭiggāhakato atthi
bhikkhave dakkhiṇā dāyakato ceva visujjhati paṭiggāhakato ca.
   {78.1}  Kathañca  bhikkhave  dakkhiṇā  dāyakato  visujjhati
no   paṭiggahakato   idha  bhikkhave  dāyako  hoti  sīlavā
kalyāṇadhammo     paṭiggāhako     hoti     dussīlo
Pāpadhammo  evaṃ  kho  bhikkhave  dakkhiṇā  dāyakato  visujjhati no
paṭiggāhakato.
   {78.2}  Kathañca  bhikkhave dakkhiṇā paṭiggāhakato visujjhati no
dāyakato idha bhikkhave dāyako hoti dussīlo pāpadhammo paṭiggāhako
hoti  sīlavā kalyāṇadhammo evaṃ kho bhikkhave dakkhiṇā paṭiggāhakato
visujjhati no dāyakato.
   {78.3}  Kathañca  bhikkhave  dakkhiṇā  neva dāyakato visujjhati
no  paṭiggāhakato  idha  bhikkhave dāyako hoti dussīlo pāpadhammo
paṭiggāhakopi  hoti  dussīlo pāpadhammo evaṃ kho bhikkhave dakkhiṇā
neva  dāyakato  visujjhati  no  paṭiggāhakato  .  kathañca bhikkhave
dakkhiṇā  dāyakato  ceva  visujjhati  paṭiggāhakato  ca idha bhikkhave
dāyako  hoti  sīlavā  kalyāṇadhammo  paṭiggāhakopi  hoti  sīlavā
kalyāṇadhammo  evaṃ  kho  bhikkhave dakkhiṇā dāyakato ceva visujjhati
paṭiggāhakato ca. Imā kho bhikkhave catasso dakkhiṇāvisuddhiyoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 21 page 104-105. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=21&A=2196              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=21&A=2196              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=21&item=78&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=21&siri=78              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=21&i=78              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=8338              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=8338              Contents of The Tipitaka Volume 21 https://84000.org/tipitaka/read/?index_21 https://84000.org/tipitaka/english/?index_21

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]