ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 21 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 13 : Sutta. Aṅ. (2): catukkanipāto

   [79]  Athakho  āyasmā sārīputto yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  ekamantaṃ
nisinno  kho  āyasmā sārīputto bhagavantaṃ etadavoca ko nu kho
bhante  hetu  ko  paccayo  yena  midhekaccassa tādisāva vaṇijjā
payuttā  chedagāminī hoti ko pana bhante hetu ko paccayo yena
midhekaccassa  tādisāva  vaṇijjā payuttā na yathādhippāyā hoti ko
nu kho bhante hetu ko paccayo yena midhekaccassa tādisāva vaṇijjā
payuttā  yathādhippāyā  hoti  ko  pana bhante hetu ko paccayo
Yena midhekaccassa tādisāva vaṇijjā payuttā parādhippāyā hotīti.
   {79.1}  Idha  sārīputta  ekacco samaṇaṃ vā brāhmaṇaṃ vā
upasaṅkamitvā  pavāreti  vada  1-  bhante  paccayenāti so yena
pavāreti  taṃ na deti so ce tato cuto itthattaṃ āgacchati so
yaññadeva vaṇijjaṃ payojeti sāssa hoti chedagāminī.
   {79.2} Idha pana sārīputta ekacco samaṇaṃ vā brāhmaṇaṃ vā
upasaṅkamitvā  pavāreti vada bhante paccayenāti so yena pavāreti
taṃ na yathādhippāyaṃ deti so ce tato cuto itthattaṃ āgacchati so
yaññadeva vaṇijjaṃ payojeti sāssa hoti na yathādhippāyā.
   {79.3}  Idha  pana  sārīputta ekacco samaṇaṃ vā brāhmaṇaṃ
vā  upasaṅkamitvā  pavāreti  vada  bhante  paccayenāti so yena
pavāreti  taṃ  yathādhippāyaṃ  deti  so  ce  tato cuto itthattaṃ
āgacchati  so  yaññadeva  vaṇijjaṃ  payojeti  sāssa  hoti
yathādhippāyā.
   {79.4} Idha pana sārīputta ekacco samaṇaṃ vā brāhmaṇaṃ vā
upasaṅkamitvā  pavāreti vada bhante paccayenāti so yena pavāreti
taṃ  parādhippāyaṃ  deti so ce tato cuto itthattaṃ āgacchati so
yaññadeva vaṇijjaṃ payojeti sāssa hoti parādhippāyā.
   {79.5} Ayaṃ kho sārīputta hetu ayaṃ paccayo yena midhekaccassa
tādisāva   vaṇijjā  payuttā  chedagāminī  hoti  ayaṃ  pana
sārīputta  hetu  ayaṃ  paccayo  yena  midhekaccassa  tādisāva
vaṇijjā  payuttā  na  yathādhippāyā  hoti  ayaṃ  kho  sārīputta
hetu   ayaṃ   paccayo   yena   midhekaccassa   tādisāva
@Footnote: 1 Ma. vadatu. ito paraṃ īdisameva.
Vaṇijjā  payuttā  yathādhippāyā  hoti  ayaṃ  pana  sārīputta
hetu  ayaṃ  paccayo  yena  midhekaccassa  tādisāva  vaṇijjā
payuttā parādhippāyā hotīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 21 page 105-107. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=21&A=2218              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=21&A=2218              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=21&item=79&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=21&siri=79              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=21&i=79              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=8351              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=8351              Contents of The Tipitaka Volume 21 http://84000.org/tipitaka/read/?index_21

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com