ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 21 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 13 : Sutta. Aṅ. (2): catukkanipāto

   [85] Cattārome bhikkhave puggalā santo saṃvijjamānā lokasmiṃ
katame  cattāro  tamo  tamaparāyano  tamo  jotiparāyano  joti
Tamaparāyano joti jotiparāyano.
   {85.1} Kathañca bhikkhave puggalo tamo hoti tamaparāyano idha
bhikkhave  ekacco  puggalo  nīcakule paccājāto hoti caṇḍālakule
vā veṇakule vā nesādakule vā rathakārakule vā pukkusakule vā
daḷidde  appannapānabhojane  kasiravuttike  yattha kasirena ghāsacchādo
labbhati  so  ca  hoti dubbaṇṇo duddasiko okoṭimako bahvābādho
kāṇo vā kuṇī vā khañjo vā pakkhahato vā nalābhī annassa pānassa
vatthassa  yānassa  mālāgandhavilepanassa  seyyāvasathapadīpeyyassa  so
kāyena  duccaritaṃ carati vācāya duccaritaṃ carati manasā duccaritaṃ carati
so  kāyena  duccaritaṃ  caritvā  vācāya  duccaritaṃ caritvā manasā
duccaritaṃ  caritvā  kāyassa bhedā parammaraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ
nirayaṃ upapajjati evaṃ kho bhikkhave puggalo tamo hoti tamaparāyano.
   {85.2} Kathañca bhikkhave puggalo tamo hoti jotiparāyano idha
bhikkhave  ekacco  puggalo  nīcakule paccājāto hoti caṇḍālakule
vā veṇakule vā nesādakule vā rathakārakule vā pukkusakule vā
daḷidde   appannapānabhojane   kasiravuttike   yattha   kasirena
ghāsacchādo  labbhati  so  ca hoti dubbaṇṇo duddasiko okoṭimako
bahvābādho  kāṇo  vā  kuṇī  vā  khañjo  vā  pakkhahato vā
nalābhī  annassa  pānassa  vatthassa  yānassa  mālāgandhavilepanassa
seyyāvasathapadīpeyyassa  so  kāyena  sucaritaṃ  carati  vācāya
sucaritaṃ  carati  manasā  sucaritaṃ  carati  so kāyena sucaritaṃ caritvā
Vācāya  sucaritaṃ  caritvā  manasā  sucaritaṃ  caritvā kāyassa bhedā
parammaraṇā  sugatiṃ  saggaṃ lokaṃ upapajjati evaṃ kho bhikkhave puggalo
tamo hoti jotiparāyano.
   {85.3}  Kathañca  bhikkhave  puggalo  joti hoti tamaparāyano
idha  bhikkhave  ekacco  puggalo  ucce  kule paccājāto hoti
khattiyamahāsālakule    vā    brāhmaṇamahāsālakule    vā
gahapatimahāsālakule   vā   aḍḍhe   mahaddhane   mahābhoge
pahūtajātarūparajate   pahūtavittūpakaraṇe   pahūtadhanadhaññe   so   ca
hoti  abhirūpo  dassanīyo  pāsādiko  paramāya  vaṇṇapokkharatāya
samannāgato   lābhī   annassa   pānassa   vatthassa  yānassa
mālāgandhavilepanassa   seyyāvasathapadīpeyyassa   so   kāyena
duccaritaṃ  carati  vācāya  duccaritaṃ  carati manasā duccaritaṃ carati so
kāyena  duccaritaṃ  caritvā vācāya duccaritaṃ caritvā manasā duccaritaṃ
caritvā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ
nirayaṃ upapajjati evaṃ kho bhikkhave puggalo joti hoti tamaparāyano.
   {85.4} Kathañca bhikkhave puggalo joti hoti jotiparāyano idha
bhikkhave ekacco puggalo ucce kule paccājāto hoti khattiyamahāsālakule
vā  brāhmaṇamahāsālakule  vā  gahapatimahāsālakule  vā  aḍḍhe
mahaddhane  mahābhoge  pahūtajātarūparajate pahūtavittūpakaraṇe pahūtadhanadhaññe
so  ca hoti abhirūpo dassanīyo pāsādiko paramāya vaṇṇapokkharatāya
samannāgato   lābhī   annassa   pānassa   vatthassa  yānassa
mālāgandhavilepanassa  seyyāvasathapadīpeyyassa  so  kāyena  sucaritaṃ
Carati  vācāya  sucaritaṃ  carati  manasā  sucaritaṃ  carati so kāyena
sucaritaṃ  caritvā  vācāya  sucaritaṃ  caritvā  manasā sucaritaṃ caritvā
kāyassa  bhedā  parammaraṇā  sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjati evaṃ kho
bhikkhave  puggalo  joti  hoti jotiparāyano . ime kho bhikkhave
cattāro puggalā santo saṃvijjamānā lokasminti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 21 page 109-112. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=21&A=2308              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=21&A=2308              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=21&item=85&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=21&siri=85              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=21&i=85              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=8373              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=8373              Contents of The Tipitaka Volume 21 https://84000.org/tipitaka/read/?index_21 https://84000.org/tipitaka/english/?index_21

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]