ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 21 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 13 : Sutta. Aṅ. (2): catukkanipāto

   [87] Cattārome bhikkhave puggalā santo saṃvijjamānā lokasmiṃ
katame  cattāro  samaṇamacalo  samaṇapuṇḍarīko  samaṇapadumo  samaṇesu
samaṇasukhumālo.
   {87.1} Kathañca bhikkhave puggalo samaṇamacalo hoti idha bhikkhave
bhikkhu  sekho  hoti  paṭipado  1- anuttaraṃ yogakkhemaṃ patthayamāno
viharati  seyyathāpi  bhikkhave  rañño  khattiyassa  muddhābhisittassa 2-
jeṭṭho putto abhiseko anabhisitto macalappatto evameva kho bhikkhave
bhikkhu sekho hoti paṭipado 3- anuttaraṃ yogakkhemaṃ patthayamāno viharati
evaṃ kho bhikkhave puggalo samaṇamacalo hoti.
   {87.2}   Kathañca   bhikkhave   puggalo   samaṇapuṇḍarīko
hoti    idha    bhikkhave    bhikkhu   āsavānaṃ   khayā
@Footnote: 1-3 Ma. pāṭipado. 2 Ma. muddhāvasittassa.
Anāsavaṃ   cetovimuttiṃ   paññāvimuttiṃ   diṭṭheva  dhamme  sayaṃ
abhiññā   sacchikatvā   upasampajja   viharati  no  ca  kho
aṭṭha  vimokkhe  kāyena  phusitvā  viharati  evaṃ  kho  bhikkhave
puggalo samaṇapuṇḍarīko hoti.
   {87.3}  Kathañca  bhikkhave  puggalo  samaṇapadumo  hoti  idha
bhikkhave  bhikkhu  āsavanaṃ  khayā  anāsavaṃ  cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ
diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  upasampajja  viharati
aṭṭha ca vimokkhe kāyena phusitvā viharati evaṃ kho bhikkhave puggalo
samaṇapadumo hoti.
   {87.4}  Kathañca  bhikkhave  puggalo  samaṇesu  samaṇasukhumālo
hoti  idha  bhikkhave  bhikkhu  yācitova  bahulaṃ cīvaraṃ paribhuñjati appaṃ
ayācito  yācitova  bahulaṃ  piṇḍapātaṃ  paribhuñjati  appaṃ  ayācito
yācitova  bahulaṃ  senāsanaṃ  paribhuñjati  appaṃ  ayācito  yācitova
bahulaṃ    gilānapaccayabhesajjaparikkhāraṃ    paribhuñjati    appaṃ
ayācito  yehi  kho  pana  sabrahmacārīhi  saddhiṃ  viharati  tyassa
manāpeneva  bahulaṃ  kāyakammena  samudācaranti  appaṃ  amanāpena
manāpeneva  bahulaṃ  vacīkammena  samudācaranti  appaṃ  amanāpena
manāpeneva    bahulaṃ   manokammena   samudācaranti   appaṃ
amanāpena   manāpaṃyeva   [1]-   upahāraṃ  upaharanti  appaṃ
amanāpaṃ  yāni  kho  pana  tāni  vedayitāni  pittasamuṭṭhānāni
vā  semhasamuṭṭhānāni  vā  vātasamuṭṭhānāni  vā  sannipātikāni
vā  utupariṇāmajāni  vā  visamaparihārajāni  vā  opakkamikāni
vā  kammavipākajāni  vā  tānassa  2-  na  bahudeva  uppajjanti
appābādho    hoti   catunnaṃ   jhānānaṃ   ābhicetasikānaṃ
@Footnote: 1 Ma. bahulaṃ. 2 Ma. tāni panassa.
Diṭṭhadhammasukhavihārānaṃ   nikāmalābhī  hoti  akicchalābhī  akasiralābhī
āsavānaṃ  khayā  anāsavaṃ  cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ  diṭṭheva
dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  upasampajja  viharati  evaṃ
kho bhikkhave puggalo samaṇesu samaṇasukhumālo hoti.
   {87.5}  Yañhi taṃ bhikkhave sammā vadamāno vadeyya samaṇesu
samaṇasukhumāloti  mameva taṃ bhikkhave sammā vadamāno vadeyya samaṇesu
samaṇasukhumāloti  ahañhi  bhikkhave  yācitova  bahulaṃ  cīvaraṃ paribhuñjāmi
appaṃ  ayācito yācitova bahulaṃ piṇḍapātaṃ paribhuñjāmi appaṃ ayācito
yācitova  bahulaṃ senāsanaṃ paribhuñjāmi appaṃ ayācito yācitova bahulaṃ
gilānapaccayabhesajjaparikkhāraṃ  paribhuñjāmi  appaṃ  ayācito  yehi  kho
pana  bhikkhūhi  saddhiṃ viharāmi te me manāpeneva bahulaṃ kāyakammena
samudācaranti  appaṃ  amanāpena  manāpeneva  bahulaṃ  vacīkammena
samudācaranti  appaṃ  amanāpena  manāpeneva  bahulaṃ  manokammena
samudācaranti  appaṃ  amanāpena  manāpaṃyeva  upahāraṃ upaharanti appaṃ
amanāpaṃ  yāni  kho  pana  tāni  vedayitāni  pittasamuṭṭhānāni vā
semhasamuṭṭhānāni   vā   vātasamuṭṭhānāni   vā  sannipātikāni
vā  utupariṇāmajāni  vā  visamaparihārajāni  vā  opakkamikāni
vā  kammavipākajāni  vā  tāni  me  na  bahudeva  uppajjanti
appābādhohamasmi  catunnaṃ  kho  panasmi  jhānānaṃ  ābhicetasikānaṃ
diṭṭhadhammasukhavihārānaṃ  nikāmalābhī  akicchalābhī  akasiralābhī  āsavānaṃ
khayā  anāsavaṃ cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ diṭṭheva dhamme sayaṃ abhiññā
Sacchikatvā  upasampajja  viharāmi  yañhi taṃ bhikkhave sammā vadamāno
vadeyya  samaṇesu  samaṇasukhumāloti  mameva  taṃ  bhikkhave  sammā
vadamāno  vadeyya  samaṇesu  samaṇasukhumāloti  . ime kho bhikkhave
cattāro puggalā santo saṃvijjamānā lokasminti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 21 page 113-116. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=21&A=2383              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=21&A=2383              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=21&item=87&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=21&siri=87              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=21&i=87              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=8410              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=8410              Contents of The Tipitaka Volume 21 https://84000.org/tipitaka/read/?index_21 https://84000.org/tipitaka/english/?index_21

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]