ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 21 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 13 : Sutta. Aṅ. (2): catukkanipāto

   [10] Cattārome bhikkhave yogā katame cattāro kāmayogo
bhavayogo  diṭṭhiyogo avijjāyogo . katamo ca bhikkhave kāmayogo
idha  bhikkhave  ekacco  kāmānaṃ  samudayañca atthaṅgamañca assādañca
ādīnavañca  nissaraṇañca  yathābhūtaṃ  nappajānāti  tassa  kāmānaṃ
samudayañca   atthaṅgamañca   assādañca   ādīnavañca   nissaraṇañca
yathābhūtaṃ  nappajānato  yo kāmesu kāmarāgo kāmanandi kāmasineho
kāmamucchā  kāmapipāsā  kāmapariḷāho  kāmajjhosānaṃ  kāmataṇhā
sānuseti ayaṃ vuccati bhikkhave kāmayogo. Iti kāmayogo.
   {10.1} Bhavayogo ca kathaṃ hoti idha bhikkhave ekacco bhavānaṃ
samudayañca   atthaṅgamañca   assādañca   ādīnavañca   nissaraṇañca
yathābhūtaṃ   nappajānāti  tassa  bhavānaṃ  samudayañca  atthaṅgamañca
assādañca   ādīnavañca   nissaraṇañca   yathābhūtaṃ   nappajānato
yo  bhavesu  bhavarāgo  bhavanandi  bhavasineho  bhavamucchā  bhavapipāsā
bhavapariḷāho   bhavajjhosānaṃ  bhavataṇhā  sānuseti  ayaṃ  vuccati
bhikkhave bhavayogo. Iti kāmayogo bhavayogo.
   {10.2} Diṭṭhiyogo ca kathaṃ hoti idha bhikkhave ekacco diṭṭhīnaṃ
samudayañca   atthaṅgamañca   assādañca   ādīnavañca   nissaraṇañca
yathābhūtaṃ   nappajānāti  tassa  diṭṭhīnaṃ  samudayañca  atthaṅgamañca
assādañca  ādīnavañca  nissaraṇañca  yathābhūtaṃ  nappajānato  yo
diṭṭhīsu  diṭṭhirāgo  diṭṭhinandi  diṭṭhisineho  diṭṭhimucchā diṭṭhipipāsā
diṭṭhipariḷāho  diṭṭhijjhosānaṃ  diṭṭhitaṇhā  sānuseti  ayaṃ  vuccati
bhikkhave diṭṭhiyogo. Iti kāmayogo bhavayogo diṭṭhiyogo.
   {10.3} Avijjāyogo ca kathaṃ hoti idha bhikkhave ekacco channaṃ
phassāyatanānaṃ   samudayañca   atthaṅgamañca  assādañca  ādīnavañca
nissaraṇañca  yathābhūtaṃ  nappajānāti  tassa  channaṃ  phassāyatanānaṃ
samudayañca   atthaṅgamañca   assādañca   ādīnavañca   nissaraṇañca
yathābhūtaṃ  nappajānato  yā  chasu  phassāyatanesu  avijjā  aññāṇaṃ
sānuseti ayaṃ vuccati bhikkhave avijjāyogo . Iti kāmayogo bhavayogo
diṭṭhiyogo  avijjāyogo  .  sampayutto  1-  pāpakehi akusalehi
dhammehi   saṅkilesikehi  ponobbhavikehi  sadarehi  dukkhavipākehi
āyatiṃjātijarāmaraṇikehi  tasmā  ayogakkhemīti  vuccati  ime  kho
bhikkhave cattāro yogā.
   {10.4}  Cattārome  bhikkhave  visaṃyogā  katame  cattāro
kāmayogavisaṃyogo     bhavayogavisaṃyogo     diṭṭhiyogavisaṃyogo
avijjāyogavisaṃyogo  .  katamo  ca  bhikkhave  kāmayogavisaṃyogo
idha   bhikkhave   ekacco   kāmānaṃ  samudayañca  atthaṅgamañca
assādañca   ādīnavañca   nissaraṇañca   yathābhūtaṃ   pajānāti
tassa  kāmānaṃ  samudayañca  atthaṅgamañca  assādañca  ādīnavañca
nissaraṇañca  yathābhūtaṃ  pajānato  yo  kāmesu  kāmarāgo kāmanandi
kāmasineho  kāmamucchā  kāmapipāsā  kāmapariḷāho  kāmajjhosānaṃ
kāmataṇhā  sā  nānuseti ayaṃ vuccati bhikkhave kāmayogavisaṃyogo .
Iti kāmayogavisaṃyogo.
   {10.5}  Bhavayogavisaṃyogo  ca  kathaṃ  hoti  idha  bhikkhave
ekacco   bhavānaṃ   samudayañca   atthaṅgamañca   assādañca
ādīnavañca   nissaraṇañca   yathābhūtaṃ   pajānāti  tassa  bhavānaṃ
samudayañca     atthaṅgamañca     assādañca     ādīnavañca
@Footnote: 1 Ma. Yu. saṃyutto.
Nissaraṇañca  yathābhūtaṃ  pajānato  yo  bhavesu  bhavarāgo  bhavanandi
bhavasineho   bhavamucchā   bhavapipāsā   bhavapariḷāho  bhavajjhosānaṃ
bhavataṇhā  sā  nānuseti  ayaṃ  vuccati bhikkhave bhavayogavisaṃyogo .
Iti kāmayogavisaṃyogo bhavayogavisaṃyogo.
   {10.6} Diṭṭhiyogavisaṃyogo ca kathaṃ hoti idha bhikkhave ekacco
diṭṭhīnaṃ   samudayañca   atthaṅgamañca   assādañca   ādīnavañca
nissaraṇañca   yathābhūtaṃ   pajānāti   tassa   diṭṭhīnaṃ  samudayañca
atthaṅgamañca   assādañca   ādīnavañca   nissaraṇañca   yathābhūtaṃ
pajānato  yo  diṭṭhīsu  diṭṭhirāgo diṭṭhinandi diṭṭhisineho diṭṭhimucchā
diṭṭhipipāsā    diṭṭhipariḷāho    diṭṭhijjhosānaṃ    diṭṭhitaṇhā
sā  nānuseti  ayaṃ  vuccati  bhikkhave  diṭṭhiyogavisaṃyogo  .  iti
kāmayogavisaṃyogo bhavayogavisaṃyogo diṭṭhiyogavisaṃyogo.
   {10.7} Avijjāyogavisaṃyogo ca kathaṃ hoti idha bhikkhave ekacco
channaṃ   phassāyatanānaṃ   samudayañca   atthaṅgamañca   assādañca
ādīnavañca   nissaraṇañca   yathābhūtaṃ   pajānāti   tassa  channaṃ
phassāyatanānaṃ   samudayañca   atthaṅgamañca  assādañca  ādīnavañca
nissaraṇañca  yathābhūtaṃ  pajānato  yā  chasu  phassāyatanesu  avijjā
aññāṇaṃ  sā  nānuseti ayaṃ vuccati bhikkhave avijjāyogavisaṃyogo .
Iti   kāmayogavisaṃyogo   bhavayogavisaṃyogo   diṭṭhiyogavisaṃyogo
avijjāyogavisaṃyogo  .  visaṃyutto  pāpakehi  akusalehi  dhammehi
saṅkilesikehi    ponobbhavikehi    sadarehi    dukkhavipākehi
āyatiṃjātijarāmaraṇikehi  tasmā  yogakkhemīti  vuccati  .  ime kho
bhikkhave cattāro visaṃyogāti.
     Kāmayogena saṃyuttā     bhavayogena cūbhayaṃ
     diṭṭhiyogena saṃyuttā     avijjāya purakkhatā
     sattā gacchanti saṃsāraṃ   jātimaraṇagāmino.
     Ye ca kāme pariññāya    bhavayogañca sabbaso
     diṭṭhiyogaṃ samūhacca      avijjañca virājayaṃ
     sabbayogavisaṃyuttā      te ve yogātigā 1- munīti.
          Bhaṇḍagāmavaggo paṭhamo
            tassuddānaṃ
     anubuddhaṃ papatitaṃ       dvekhataṃ anusotapañcamaṃ
     appassuto ca sobhenti (vesārajjaṃ) taṇhāyogena te dasāti.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 21 page 13-16. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=21&A=249              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=21&A=249              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=21&item=10&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=21&siri=10              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=21&i=10              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=6658              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=6658              Contents of The Tipitaka Volume 21 https://84000.org/tipitaka/read/?index_21 https://84000.org/tipitaka/english/?index_21

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]