ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 21 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 13 : Sutta. Aṅ. (2): catukkanipāto

   [93] Cattārome bhikkhave puggalā santo saṃvijjamānā lokasmiṃ
katame cattāro idha bhikkhave ekacco puggalo lābhī hoti ajjhattaṃ
cetosamathassa  na  lābhī  adhipaññādhammavipassanāya  idha  pana bhikkhave
ekacco  puggalo  lābhī  hoti  adhipaññādhammavipassanāya  na  lābhī
ajjhattaṃ  cetosamathassa  idha  pana  bhikkhave ekacco puggalo neva
lābhī  hoti  ajjhattaṃ  cetosamathassa na lābhī adhipaññādhammavipassanāya
idha  pana  bhikkhave  ekacco  puggalo  lābhī ceva hoti ajjhattaṃ
cetosamathassa lābhī ca adhipaññādhammavipassanāya.
   {93.1}  Tatra  bhikkhave yvāyaṃ puggalo lābhī hoti ajjhattaṃ
cetosamathassa  na  lābhī  adhipaññādhammavipassanāya  tena  bhikkhave
puggalena  ajjhattaṃ  cetosamathe  patiṭṭhāya  adhipaññādhammavipassanāya
yogo  karaṇīyo  so  aparena  samayena lābhī ceva hoti ajjhattaṃ
cetosamathassa lābhī ca adhipaññādhammavipassanāya.
   {93.2}  Tatra  bhikkhave yvāyaṃ puggalo lābhī adhipaññādhamma-
vipassanāya  na  lābhī  ajjhattaṃ  cetosamathassa  tena  bhikkhave
puggalena    adhipaññādhammavipassanāya    patiṭṭhāya    ajjhattaṃ
cetosamathe  yogo karaṇīyo so aparena samayena lābhī ceva hoti
adhipaññādhammavipassanāya lābhī ca ajjhattaṃ cetosamathassa.
   {93.3}  Tatra  bhikkhave yvāyaṃ puggalo neva lābhī ajjhattaṃ
cetosamathassa  na  lābhī  adhipaññādhammavipassanāya  tena  bhikkhave
puggalena  tesaṃyeva  kusalānaṃ  dhammānaṃ  paṭilābhāya  adhimatto
chando  ca  vāyāmo  ca ussāho ca ussoḷhī ca appaṭivāṇī ca
Sati  ca  sampajaññañca  karaṇīyaṃ seyyathāpi bhikkhave ādittacelo vā
ādittasīso vā tassa 1- tasseva celassa vā sīsassa vā nibbāpanāya
adhimattaṃ  chandañca  vāyāmañca  ussāhañca  ussoḷhiñca appaṭivāṇiñca
satiñca  sampajaññañca  kareyya evameva kho bhikkhave tena puggalena
tesaṃyeva kusalānaṃ dhammānaṃ paṭilābhāya adhimatto chando ca vāyāmo ca
ussāho  ca  ussoḷhī  ca  appaṭivāṇī  ca  sati ca sampajaññañca
karaṇīyaṃ so aparena samayena lābhī ceva hoti ajjhattaṃ cetosamathassa
lābhī ca adhipaññādhammavipassanāya.
   {93.4}  Tatra  bhikkhave yvāyaṃ puggalo lābhī ceva ajjhattaṃ
cetosamathassa  lābhī  ca  adhipaññādhammavipassanāya  tena  bhikkhave
puggalena  tesuyeva kusalesu dhammesu patiṭṭhāya uttariṃ 2- āsavānaṃ
khayāya yogo karaṇīyo . ime kho bhikkhave cattāro puggalā santo
saṃvijjamānā lokasminti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 21 page 121-122. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=21&A=2556              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=21&A=2556              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=21&item=93&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=21&siri=93              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=21&i=93              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=8471              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=8471              Contents of The Tipitaka Volume 21 https://84000.org/tipitaka/read/?index_21 https://84000.org/tipitaka/english/?index_21

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]