ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 21 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 13 : Sutta. Aṅ. (2): catukkanipāto

   [94] Cattārome bhikkhave puggalā santo saṃvijjamānā lokasmiṃ
katame cattāro idha bhikkhave ekacco puggalo lābhī hoti ajjhattaṃ
cetosamathassa  na  lābhī  adhipaññādhammavipassanāya  idha  pana bhikkhave
ekacco  puggalo  lābhī  hoti  adhipaññādhammavipassanāya  na  lābhī
ajjhattaṃ cetosamathassa idha pana bhikkhave ekacco puggalo neva lābhī
hoti  ajjhattaṃ  cetosamathassa  na  lābhī adhipaññādhammavipassanāya idha
pana bhikkhave ekacco puggalo lābhī ceva hoti ajjhattaṃ cetosamathassa
lābhī  adhipaññādhammavipassanāya  .  tatra  bhikkhave  yvāyaṃ  puggalo
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi. 2 Po. Ma. uttari.
Lābhī  ajjhattaṃ  cetosamathassa  na lābhī adhipaññādhammavipassanāya tena
bhikkhave  puggalena  yvāyaṃ  puggalo  lābhī  adhipaññādhammavipassanāya
so  upasaṅkamitvā  evamassa vacanīyo kathannu kho āvuso saṅkhārā
daṭṭhabbā  kathaṃ  saṅkhārā  sammasitabbā  kathaṃ saṅkhārā vipassitabbāti
tassa so yathādiṭṭhaṃ yathāviditaṃ byākaroti 1- evaṃ kho āvuso saṅkhārā
daṭṭhabbā  evaṃ  saṅkhārā sammasitabbā evaṃ saṅkhārā vipassitabbāti
so  aparena samayena lābhī ceva hoti ajjhattaṃ cetosamathassa lābhī
ca adhipaññādhammavipassanāya.
   {94.1}  Tatra  bhikkhave yvāyaṃ puggalo lābhī adhipaññādhamma-
vipassanāya  na lābhī ajjhattaṃ cetosamathassa tena bhikkhave puggalena
yvāyaṃ  puggalo  lābhī  ajjhattaṃ  cetosamathassa  so  upasaṅkamitvā
evamassa  vacanīyo  kathannu  kho  āvuso  cittaṃ  saṇṭhapetabbaṃ kathaṃ
cittaṃ  sanniyādetabbaṃ  2-  kathaṃ  cittaṃ  ekodikattabbaṃ  kathaṃ cittaṃ
samādahātabbanti  tassa  so  yathādiṭṭhaṃ  yathāviditaṃ  byākaroti
evaṃ kho āvuso cittaṃ saṇṭhapetabbaṃ evaṃ cittaṃ sanniyādetabbaṃ 3-
evaṃ  cittaṃ  ekodikattabbaṃ  evaṃ  cittaṃ  samādahātabbanti  so
aparena  samayena  lābhī  ceva  hoti  adhipaññādhammavipassanāya lābhī
ca ajjhattaṃ cetosamathassa.
   {94.2}  Tatra  bhikkhave yvāyaṃ puggalo neva lābhī ajjhattaṃ
cetosamathassa  na  lābhī  adhipaññādhammavipassanāya  tena  bhikkhave
puggalena  yvāyaṃ  puggalo  lābhī  ceva  ajjhattaṃ  cetosamathassa
@Footnote: 1 Po. pātukaroti. 2-3 Ma. Yu. sannisādetabbaṃ.
Lābhī  ca  adhipaññādhammavipassanāya  so  upasaṅkamitvā  evamassa
vacanīyo  kathannu  kho  āvuso  cittaṃ  saṇṭhapetabbaṃ  kathaṃ  cittaṃ
sanniyādetabbaṃ  1-  kathaṃ  cittaṃ  ekodikattabbaṃ  kathaṃ  cittaṃ
samādahātabbaṃ kathaṃ 2- saṅkhārā daṭṭhabbā kathaṃ saṅkhārā sammasitabbā
kathaṃ saṅkhārā vipassitabbāti tassa so yathādiṭṭhaṃ yathāviditaṃ byākaroti
evaṃ  kho  āvuso  cittaṃ  saṇṭhapetabbaṃ evaṃ cittaṃ sanniyādetabbaṃ
evaṃ cittaṃ ekodikattabbaṃ evaṃ cittaṃ samādahātabbaṃ evaṃ 3- saṅkhārā
daṭṭhabbā  evaṃ  saṅkhārā sammasitabbā evaṃ saṅkhārā vipassitabbāti
so aparena samayena lābhī ceva hoti ajjhattaṃ cetosamathassa lābhī ca
adhipaññādhammavipassanāya.
   {94.3}  Tatra  bhikkhave yvāyaṃ puggalo lābhī ceva ajjhattaṃ
cetosamathassa  lābhī  ca  adhipaññādhammavipassanāya  tena  bhikkhave
puggalena  tesuyeva  kusalesu  dhammesu  patiṭṭhāya  uttariṃ āsavānaṃ
khayāya yogo karaṇīyo . ime kho bhikkhave cattāro puggalā santo
saṃvijjamānā lokasminti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 21 page 122-124. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=21&A=2591              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=21&A=2591              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=21&item=94&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=21&siri=94              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=21&i=94              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=8475              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=8475              Contents of The Tipitaka Volume 21 https://84000.org/tipitaka/read/?index_21 https://84000.org/tipitaka/english/?index_21

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]