ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 21 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 13 : Sutta. Aṅ. (2): catukkanipāto

   [94] Cattarome bhikkhave puggala santo samvijjamana lokasmim
katame cattaro idha bhikkhave ekacco puggalo labhi hoti ajjhattam
cetosamathassa  na  labhi  adhipannadhammavipassanaya  idha  pana bhikkhave
ekacco  puggalo  labhi  hoti  adhipannadhammavipassanaya  na  labhi
ajjhattam cetosamathassa idha pana bhikkhave ekacco puggalo neva labhi
hoti  ajjhattam  cetosamathassa  na  labhi adhipannadhammavipassanaya idha
pana bhikkhave ekacco puggalo labhi ceva hoti ajjhattam cetosamathassa
labhi  adhipannadhammavipassanaya  .  tatra  bhikkhave  yvayam  puggalo
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayam patho natthi. 2 Po. Ma. uttari.
Labhi  ajjhattam  cetosamathassa  na labhi adhipannadhammavipassanaya tena
bhikkhave  puggalena  yvayam  puggalo  labhi  adhipannadhammavipassanaya
so  upasankamitva  evamassa vacaniyo kathannu kho avuso sankhara
datthabba  katham  sankhara  sammasitabba  katham sankhara vipassitabbati
tassa so yathadittham yathaviditam byakaroti 1- evam kho avuso sankhara
datthabba  evam  sankhara sammasitabba evam sankhara vipassitabbati
so  aparena samayena labhi ceva hoti ajjhattam cetosamathassa labhi
ca adhipannadhammavipassanaya.
   {94.1}  Tatra  bhikkhave yvayam puggalo labhi adhipannadhamma-
vipassanaya  na labhi ajjhattam cetosamathassa tena bhikkhave puggalena
yvayam  puggalo  labhi  ajjhattam  cetosamathassa  so  upasankamitva
evamassa  vacaniyo  kathannu  kho  avuso  cittam  santhapetabbam katham
cittam  sanniyadetabbam  2-  katham  cittam  ekodikattabbam  katham cittam
samadahatabbanti  tassa  so  yathadittham  yathaviditam  byakaroti
evam kho avuso cittam santhapetabbam evam cittam sanniyadetabbam 3-
evam  cittam  ekodikattabbam  evam  cittam  samadahatabbanti  so
aparena  samayena  labhi  ceva  hoti  adhipannadhammavipassanaya labhi
ca ajjhattam cetosamathassa.
   {94.2}  Tatra  bhikkhave yvayam puggalo neva labhi ajjhattam
cetosamathassa  na  labhi  adhipannadhammavipassanaya  tena  bhikkhave
puggalena  yvayam  puggalo  labhi  ceva  ajjhattam  cetosamathassa
@Footnote: 1 Po. patukaroti. 2-3 Ma. Yu. sannisadetabbam.
Labhi  ca  adhipannadhammavipassanaya  so  upasankamitva  evamassa
vacaniyo  kathannu  kho  avuso  cittam  santhapetabbam  katham  cittam
sanniyadetabbam  1-  katham  cittam  ekodikattabbam  katham  cittam
samadahatabbam katham 2- sankhara datthabba katham sankhara sammasitabba
katham sankhara vipassitabbati tassa so yathadittham yathaviditam byakaroti
evam  kho  avuso  cittam  santhapetabbam evam cittam sanniyadetabbam
evam cittam ekodikattabbam evam cittam samadahatabbam evam 3- sankhara
datthabba  evam  sankhara sammasitabba evam sankhara vipassitabbati
so aparena samayena labhi ceva hoti ajjhattam cetosamathassa labhi ca
adhipannadhammavipassanaya.
   {94.3}  Tatra  bhikkhave yvayam puggalo labhi ceva ajjhattam
cetosamathassa  labhi  ca  adhipannadhammavipassanaya  tena  bhikkhave
puggalena  tesuyeva  kusalesu  dhammesu  patitthaya  uttarim asavanam
khayaya yogo karaniyo . ime kho bhikkhave cattaro puggala santo
samvijjamana lokasminti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 21 page 122-124. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=21&A=2591&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=21&A=2591&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=21&item=94&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=21&siri=94              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=21&i=94              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=8475              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=8475              Contents of The Tipitaka Volume 21 https://84000.org/tipitaka/read/?index_21 https://84000.org/tipitaka/english/?index_21

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]