ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 21 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 13 : Sutta. Aṅ. (2): catukkanipāto

   [100] Athakho potaliyo paribbājako yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavatā  saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ
vītisāretvā ekamantaṃ nisīdi . ekamantaṃ nisinnaṃ kho potaliyaṃ paribbājakaṃ
bhagavā etadavoca
   {100.1}  cattārome  potaliya  puggalā santo saṃvijjamānā
lokasmiṃ  katame  cattāro  idha  potaliya  ekacco  puggalo
avaṇṇārahassa  avaṇṇaṃ  bhāsitā  hoti  bhūtaṃ  tacchaṃ  kālena  no
ca  kho  vaṇṇārahassa  vaṇṇaṃ  bhāsitā  hoti  bhūtaṃ  tacchaṃ kālena
idha  pana  potaliya  ekacco  puggalo  vaṇṇārahassa vaṇṇaṃ bhāsitā
hoti  bhūtaṃ tacchaṃ kālena no ca kho avaṇṇārahassa avaṇṇaṃ bhāsitā
hoti  bhūtaṃ tacchaṃ kālena idha pana potaliya ekacco puggalo neva
avaṇṇārahassa  avaṇṇaṃ  bhāsitā  hoti bhūtaṃ tacchaṃ kālena nopi 1-
vaṇṇārahassa  vaṇṇaṃ  bhāsitā  hoti  bhūtaṃ  tacchaṃ  kālena idha pana
potaliya  ekacco  puggalo  avaṇṇārahassa ca avaṇṇaṃ bhāsitā hoti
bhūtaṃ  tacchaṃ  kālena  vaṇṇārahassa  ca  vaṇṇaṃ  bhāsitā  hoti bhūtaṃ
tacchaṃ kālena . ime kho potaliya cattāro puggalā santo saṃvijjamānā
lokasmiṃ  imesaṃ kho potaliya catunnaṃ puggalānaṃ katamo te  puggalo
khamati  abhikkantataro  ca paṇītataro cāti . cattārome bho gotama
@Footnote: 1 Ma. no ca. ito paraṃ īdisameva.
Puggalā  santo  saṃvijjamānā  lokasmiṃ  katame  cattāro idha bho
gotama  ekacco  puggalo  avaṇṇārahassa avaṇṇaṃ bhāsitā hoti bhūtaṃ
tacchaṃ  kālena  no  ca kho vaṇṇārahassa vaṇṇaṃ bhāsitā hoti bhūtaṃ
tacchaṃ  kālena  idha pana bho gotama ekacco puggalo vaṇṇārahassa
vaṇṇaṃ  bhāsitā  hoti bhūtaṃ tacchaṃ kālena no ca kho avaṇṇārahassa
avaṇṇaṃ  bhāsitā  hoti  bhūtaṃ  tacchaṃ  kālena idha pana bho gotama
ekacco  puggalo  neva  avaṇṇārahassa  avaṇṇaṃ bhāsitā hoti bhūtaṃ
tacchaṃ  kālena  nopi  vaṇṇārahassa  vaṇṇaṃ bhāsitā hoti bhūtaṃ tacchaṃ
kālena  idha  pana  bho gotama ekacco puggalo avaṇṇārahassa ca
avaṇṇaṃ  bhāsitā  hoti  bhūtaṃ  tacchaṃ  kālena vaṇṇārahassa ca vaṇṇaṃ
bhāsitā hoti bhūtaṃ tacchaṃ kālena.
   {100.2} Ime kho bho gotama cattāro puggalā santo saṃvijjamānā
lokasmiṃ imesaṃ kho bho gotama catunnaṃ puggalānaṃ yvāyaṃ puggalo neva
avaṇṇārahassa  avaṇṇaṃ  bhāsitā  hoti  bhūtaṃ  tacchaṃ  kālena  nopi
vaṇṇārahassa  vaṇṇaṃ  bhāsitā  hoti  bhūtaṃ  tacchaṃ  kālena ayaṃ me
puggalo  khamati  imesaṃ  catunnaṃ puggalānaṃ abhikkantataro ca paṇītataro
ca taṃ kissa hetu abhikkantā hesā bho gotama yadidaṃ upekkhāti.
   {100.3}  Cattārome  potaliya  puggalā santo saṃvijjamānā
lokasmiṃ katame cattāro .pe. ime kho potaliya cattāro puggalā
santo  saṃvijjamānā  lokasmiṃ  imesaṃ kho potaliya catunnaṃ puggalānaṃ
yvāyaṃ   puggalo   avaṇṇārahassa   ca   avaṇṇaṃ   bhāsitā
Hoti  bhūtaṃ  tacchaṃ  kālena  vaṇṇārahassa  ca  vaṇṇaṃ bhāsitā hoti
bhūtaṃ  tacchaṃ  kālena  ayaṃ imesaṃ catunnaṃ puggalānaṃ abhikkantataro ca
paṇītataro  ca  taṃ  kissa  hetu  abhikkantā  hesā potaliya yadidaṃ
tatra 1- tatra kālaññutāti.
   {100.4} Cattārome bho gotama puggalā santo saṃvijjamānā
lokasmiṃ  katame  cattāro  idha  bho  gotama  ekacco  puggalo
avaṇṇārahassa  avaṇṇaṃ  bhāsitā  hoti  bhūtaṃ  tacchaṃ  kālena
no  ca  kho  vaṇṇārahassa vaṇṇaṃ bhāsitā hoti bhūtaṃ tacchaṃ kālena
idha  pana  bho gotama ekacco puggalo vaṇṇārahassa vaṇṇaṃ bhāsitā
hoti  bhūtaṃ  tacchaṃ  kālena  no  ca  kho  avaṇṇārahassa  avaṇṇaṃ
bhāsitā  hoti  bhūtaṃ  tacchaṃ kālena idha pana bho gotama ekacco
puggalo neva avaṇṇārahassa avaṇṇaṃ bhāsitā hoti bhūtaṃ tacchaṃ kālena
nopi  vaṇṇārahassa  vaṇṇaṃ  bhāsitā  hoti  bhūtaṃ tacchaṃ kālena idha
pana  bho gotama ekacco puggalo avaṇṇārahassa ca avaṇṇaṃ bhāsitā
hoti  bhūtaṃ  tacchaṃ  kālena  vaṇṇārahassa  ca  vaṇṇaṃ bhāsitā hoti
bhūtaṃ  tacchaṃ kālena ime kho bho gotama cattāro puggalā santo
saṃvijjamānā lokasmiṃ imesaṃ kho bho gotama catunnaṃ puggalānaṃ yvāyaṃ
puggalo  avaṇṇārahassa  ca avaṇṇaṃ bhāsitā hoti bhūtaṃ tacchaṃ kālena
vaṇṇārahassa  ca  vaṇṇaṃ  bhāsitā hoti bhūtaṃ tacchaṃ kālena ayaṃ me
puggalo  khamati  imesaṃ  catunnaṃ puggalānaṃ abhikkantataro ca paṇītataro
ca  taṃ  kissa  hetu  abhikkantā  hesā  bho gotama yadidaṃ tatra
@Footnote: 1 Ma. Yu. tattha tattha.
Tatra  kālaññutā  abhikkantaṃ  bho  gotama  abhikkantaṃ  bho  gotama
seyyathāpi  bho  gotama  nikkujjitaṃ  vā ukkujjeyya paṭicchannaṃ vā
vivareyya mūḷhassa vā maggaṃ ācikkheyya andhakāre vā telappajjotaṃ
dhāreyya  cakkhumanto  rūpāni  dakkhantīti  evamevaṃ bhotā gotamena
anekapariyāyena dhammo pakāsito esāhaṃ bhavantaṃ gotamaṃ saraṇaṃ gacchāmi
dhammañca  bhikkhusaṅghañca  upāsakaṃ  maṃ bhavaṃ gotamo dhāretu ajjatagge
pāṇupetaṃ saraṇaṃ gatanti.
           Asuravaggo pañcamo.
            Tassuddānaṃ
     asuro tayo samādhī        chalāvātena pañcamaṃ
     rāgānaṃ santi attahitāya   sikkhā potaliyena cāti.
         Dutiyo paṇṇāsako niṭṭhito.
          ----------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 21 page 131-134. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=21&A=2779              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=21&A=2779              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=21&item=100&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=21&siri=100              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=21&i=100              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=8508              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=8508              Contents of The Tipitaka Volume 21 https://84000.org/tipitaka/read/?index_21 https://84000.org/tipitaka/english/?index_21

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]