ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 21 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 13 : Sutta. Aṅ. (2): catukkanipāto

   [103]  Cattārome  bhikkhave kumbhā katame cattāro tuccho
pihito  pūro vivaṭo tuccho vivaṭo pūro pihito ime kho bhikkhave
cattāro  kumbhā  .  evameva kho bhikkhave cattārome kumbhūpamā
puggalā  santo saṃvijjamānā lokasmiṃ katame cattāro tuccho pihito
pūro vivaṭo tuccho vivaṭo pūro pihito.
   {103.1}  Kathañca  bhikkhave puggalo tuccho hoti pihito idha
bhikkhave  ekaccassa  puggalassa  pāsādikaṃ hoti abhikkantaṃ  paṭikkantaṃ
ālokitaṃ   vilokitaṃ   sammiñjitaṃ  pasāritaṃ  saṅghāṭipattacīvaradhāraṇaṃ
so  idaṃ  dukkhanti  yathābhūtaṃ  nappajānāti  ayaṃ  dukkhasamudayoti
yathābhūtaṃ  nappajānāti  ayaṃ  dukkhanirodhoti  yathābhūtaṃ  nappajānāti
ayaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti  yathābhūtaṃ  nappajānāti  evaṃ  kho
bhikkhave puggalo tuccho hoti pihito seyyathāpi so bhikkhave kumbho
tuccho  pihito  tathūpamāhaṃ  bhikkhave  imaṃ puggalaṃ vadāmi . kathañca
@Footnote: 1 Yu. hoti.
Bhikkhave puggalo pūro hoti vivaṭo idha bhikkhave ekaccassa puggalassa
na  pāsādikaṃ  hoti abhikkantaṃ paṭikkantaṃ ālokitaṃ vilokitaṃ sammiñjitaṃ
pasāritaṃ  saṅghāṭipattacīvaradhāraṇaṃ  so  idaṃ dukkhanti yathābhūtaṃ pajānāti
ayaṃ  dukkhasamudayoti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  dukkhanirodhoti yathābhūtaṃ
pajānāti  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti  yathābhūtaṃ pajānāti evaṃ
kho  bhikkhave  puggalo  pūro hoti vivaṭo seyyathāpi so bhikkhave
kumbho pūro vivaṭo tathūpamāhaṃ bhikkhave imaṃ puggalaṃ vadāmi.
   {103.3} Kathañca bhikkhave puggalo tuccho hoti vivaṭo idha bhikkhave
ekaccassa puggalassa na pāsādikaṃ hoti abhikkantaṃ paṭikkantaṃ ālokitaṃ
vilokitaṃ  sammiñjitaṃ  pasāritaṃ  saṅghāṭipattacīvaradhāraṇaṃ so idaṃ dukkhanti
yathābhūtaṃ  nappajānāti  ayaṃ  dukkhasamudayoti  yathābhūtaṃ nappajānāti ayaṃ
dukkhanirodhoti  yathābhūtaṃ  nappajānāti  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī paṭipadāti
yathābhūtaṃ nappajānāti evaṃ kho bhikkhave puggalo tuccho hoti vivaṭo
seyyathāpi so bhikkhave kumbho tuccho vivaṭo tathūpamāhaṃ bhikkhave imaṃ
puggalaṃ vadāmi.
   {103.4}  Kathañca  bhikkhave  puggalo pūro hoti pihito idha
bhikkhave  ekaccassa  puggalassa  pāsādikaṃ  hoti abhikkantaṃ paṭikkantaṃ
ālokitaṃ  vilokitaṃ  sammiñjitaṃ  pasāritaṃ  saṅghāṭipattacīvaradhāraṇaṃ  so
idaṃ  dukkhanti yathābhūtaṃ pajānāti ayaṃ dukkhasamudayoti yathābhūtaṃ pajānāti
ayaṃ  dukkhanirodhoti  yathābhūtaṃ pajānāti ayaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadāti
yathābhūtaṃ  pajānāti  evaṃ  kho bhikkhave puggalo pūro hoti pihito
Seyyathāpi  so bhikkhave kumbho pūro pihito tathūpamāhaṃ bhikkhave imaṃ
puggalaṃ  vadāmi  .  ime kho bhikkhave cattāro kumbhūpamā puggalā
santo saṃvijjamānā lokasminti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 21 page 138-140. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=21&A=2926              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=21&A=2926              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=21&item=103&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=21&siri=103              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=21&i=103              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=8523              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=8523              Contents of The Tipitaka Volume 21 https://84000.org/tipitaka/read/?index_21 https://84000.org/tipitaka/english/?index_21

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่