ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 21 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 13 : Sutta. Aṅ. (2): catukkanipāto

   [104]  Cattārome  bhikkhave  udakarahadā  katame  cattāro
uttāno gambhīrobhāso gambhīro uttānobhāso uttāno uttānobhāso
gambhīro  gambhīrobhāso  ime  kho bhikkhave cattāro udakarahadā .
Evameva  kho  bhikkhave  cattārome  udakarahadūpamā puggalā santo
saṃvijjamānā  lokasmiṃ  katame  cattāro  uttāno  gambhīrokāso
gambhīro   uttānobhāso   uttāno   uttānobhāso  gambhīro
gambhīrobhāso.
   {104.1} Kathañca bhikkhave puggalo uttāno hoti gambhīrobhāso
idha  bhikkhave  ekaccassa  puggalassa  pāsādikaṃ  hoti  abhikkantaṃ
paṭikkantaṃ  ālokitaṃ  vilokitaṃ  sammiñjitaṃ  pasāritaṃ  saṅghāṭipatta-
cīvaradhāraṇaṃ  so  idaṃ  dukkhanti  yathābhūtaṃ  nappajānāti  ayaṃ
dukkhasamudayoti   yathābhūtaṃ   nappajānāti   ayaṃ   dukkhanirodhoti
yathābhūtaṃ   nappajānāti   ayaṃ   dukkhanirodhagāminī   paṭipadāti
yathābhūtaṃ  nappajānāti  evaṃ  kho  bhikkhave puggalo uttāno hoti
gambhīrobhāso  seyyathāpi  so  bhikkhave  udakarahado  uttāno
gambhīrobhāso tathūpamāhaṃ bhikkhave imaṃ puggalaṃ vadāmi.
   {104.2}   Kathañca  bhikkhave  puggalo  gambhīro  hoti
uttānobhāso   idha   bhikkhave   ekaccassa   puggalassa  na
pāsādikaṃ   hoti   abhikkantaṃ  paṭikkantaṃ   ālokitaṃ  vilokitaṃ
sammiñjitaṃ  pasāritaṃ  saṅghāṭipattacīvaradhāraṇaṃ  so  idaṃ  dukkhanti
Yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  dukkhasamudayoti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ
dukkhanirodhoti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti
yathābhūtaṃ  pajānāti  evaṃ  kho  bhikkhave  puggalo  gambhīro  hoti
uttānobhāso  seyyathāpi  so  bhikkhave  udakarahado  gambhīro
uttānobhāso tathūpamāhaṃ bhikkhave imaṃ puggalaṃ vadāmi.
   {104.3} Kathañca bhikkhave puggalo uttāno hoti uttānobhāso
idha  bhikkhave  ekaccassa  puggalassa  na  pāsādikaṃ hoti abhikkantaṃ
paṭikkantaṃ  ālokitaṃ  vilokitaṃ sammiñjitaṃ pasāritaṃ saṅghāṭipattacīvaradhāraṇaṃ
so  idaṃ  dukkhanti  yathābhūtaṃ nappajānāti ayaṃ dukkhasamudayoti yathābhūtaṃ
nappajānāti   ayaṃ  dukkhanirodhoti  yathābhūtaṃ  nappajānāti  ayaṃ
dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti  yathābhūtaṃ  nappajānāti  evaṃ  kho
bhikkhave  puggalo  uttāno  hoti  uttānobhāso  seyyathāpi so
bhikkhave  udakarahado  uttāno  uttānobhāso  tathūpamāhaṃ  bhikkhave
imaṃ puggalaṃ vadāmi.
   {104.4} Kathañca bhikkhave puggalo gambhīro hoti gambhīrobhāso
idha  bhikkhave  ekaccassa  puggalassa  pāsādikaṃ  hoti  abhikkantaṃ
paṭikkantaṃ   ālokitaṃ  vilokitaṃ  sammiñjitaṃ  pasāritaṃ  saṅghāṭi-
pattacīvaradhāraṇaṃ  so  idaṃ  dukkhanti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ
dukkhasamudayoti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  dukkhanirodhoti  yathābhūtaṃ
pajānāti  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti  yathābhūtaṃ  pajānāti
evaṃ kho bhikkhave puggalo gambhīro hoti gambhīrobhāso seyyathāpi so
bhikkhave  udakarahado  gambhīro  gambhīrobhāso  tathūpamāhaṃ bhikkhave imaṃ
Puggalaṃ vadāmi . ime kho bhikkhave cattāro udakarahadūpamā puggalā
santo saṃvijjamānā lokasminti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 21 page 140-142. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=21&A=2964              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=21&A=2964              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=21&item=104&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=21&siri=104              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=21&i=104              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=8526              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=8526              Contents of The Tipitaka Volume 21 https://84000.org/tipitaka/read/?index_21 https://84000.org/tipitaka/english/?index_21

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่