ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 21 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 13 : Sutta. Aṅ. (2): catukkanipāto

   [105]  Cattārīmāni  bhikkhave ambāni katamāni cattāri āmaṃ
pakkavaṇṇī  1-  pakkaṃ  āmavaṇṇī  āmaṃ  āmavaṇṇī  pakkaṃ pakkavaṇṇī
imāni kho bhikkhave cattāri ambāni. Evameva kho bhikkhave cattārome
ambūpamā puggalā santo saṃvijjamānā lokasmiṃ katame cattāro āmo
pakkavaṇṇī pakko āmavaṇṇī āmo āmavaṇṇī pakko pakkavaṇṇī.
   {105.1} Kathañca bhikkhave puggalo āmo hoti pakkavaṇṇī idha
bhikkhave  ekaccassa  puggalassa  pāsādikaṃ  hoti abhikkantaṃ paṭikkantaṃ
ālokitaṃ  vilokitaṃ  sammiñjitaṃ  pasāritaṃ saṅghāṭipattacīvaradhāraṇaṃ . so
idaṃ  dukkhanti  yathābhūtaṃ  nappajānāti  ayaṃ  dukkhasamudayoti  yathābhūtaṃ
nappajānāti   ayaṃ  dukkhanirodhoti  yathābhūtaṃ  nappajānāti  ayaṃ
dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti  yathābhūtaṃ  nappajānāti evaṃ kho bhikkhave
puggalo  āmo  hoti  pakkavaṇṇī  seyyathāpi  taṃ  bhikkhave  ambaṃ
āmaṃ pakkavaṇṇī tathūpamāhaṃ bhikkhave imaṃ puggalaṃ vadāmi.
   {105.2} Kathañca bhikkhave puggalo pakko hoti āmavaṇṇī idha
bhikkhave  ekaccassa puggalassa na pāsādikaṃ hoti abhikkantaṃ paṭikkantaṃ
ālokitaṃ  vilokitaṃ  sammiñjitaṃ pasāritaṃ saṅghāṭipattacīvaradhāraṇaṃ so idaṃ
dukkhanti  yathābhūtaṃ pajānāti ayaṃ dukkhasamudayoti yathābhūtaṃ pajānāti ayaṃ
dukkhanirodhoti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. pakkavaṇṇi.
Yathābhūtaṃ pajānāti evaṃ kho bhikkhave puggalo pakko hoti āmavaṇṇī
seyyathāpi  taṃ  bhikkhave  ambaṃ  pakkaṃ  āmavaṇṇī  tathūpamāhaṃ
bhikkhave imaṃ puggalaṃ vadāmi.
   {105.3} Kathañca bhikkhave puggalo āmo hoti āmavaṇṇī idha
bhikkhave  ekaccassa puggalassa na pāsādikaṃ hoti abhikkantaṃ paṭikkantaṃ
ālokitaṃ   vilokitaṃ   sammiñjitaṃ  pasāritaṃ  saṅghāṭipattacīvaradhāraṇaṃ
so  idaṃ  dukkhanti  yathābhūtaṃ  nappajānāti  ayaṃ  dukkhasamudayoti
yathābhūtaṃ  nappajānāti  ayaṃ  dukkhanirodhoti  yathābhūtaṃ nappajānāti ayaṃ
dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti  yathābhūtaṃ  nappajānāti evaṃ kho bhikkhave
puggalo  āmo  hoti āmavaṇṇī seyyathāpi taṃ bhikkhave ambaṃ āmaṃ
āmavaṇṇī tathūpamāhaṃ bhikkhave imaṃ puggalaṃ vadāmi.
   {105.4} Kathañca bhikkhave puggalo pakko hoti pakkavaṇṇī idha
bhikkhave  ekaccassa  puggalassa  pāsādikaṃ  hoti abhikkantaṃ paṭikkantaṃ
ālokitaṃ  vilokitaṃ  sammiñjitaṃ pasāritaṃ saṅghāṭipattacīvaradhāraṇaṃ so idaṃ
dukkhanti  yathābhūtaṃ pajānāti ayaṃ dukkhasamudayoti yathābhūtaṃ pajānāti ayaṃ
dukkhanirodhoti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti
yathābhūtaṃ pajānāti evaṃ kho bhikkhave puggalo pakko hoti pakkavaṇṇī
seyyathāpi  taṃ bhikkhave ambaṃ pakkaṃ pakkavaṇṇī tathūpamāhaṃ bhikkhave imaṃ
puggalaṃ vadāmi . ime kho bhikkhave cattāro ambūpamā puggalā santo
Saṃvijjamānā lokasminti 1-.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 21 page 142-144. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=21&A=3008              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=21&A=3008              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=21&item=105&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=21&siri=105              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=21&i=105              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=8529              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=8529              Contents of The Tipitaka Volume 21 https://84000.org/tipitaka/read/?index_21 https://84000.org/tipitaka/english/?index_21

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]