ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 21 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 13 : Sutta. Aṅ. (2): catukkanipāto

   [107] *- catasso imā bhikkhave mūsikā katamā catasso gādhaṃ
kattā  no  vasitā  vasitā  no gādhaṃ kattā neva gādhaṃ kattā
no  vasitā gādhaṃ kattā ca vasitā ca imā kho bhikkhave catasso
mūsikā  .  evameva  kho  bhikkhave cattārome mūsikūpamā puggalā
santo  saṃvijjamānā  lokasmiṃ  katame  cattāro  gādhaṃ kattā no
vasitā  vasitā  no  gādhaṃ  kattā neva gādhaṃ kattā no vasitā
gādhaṃ kattā ca vasitā ca.
   {107.1} Kathañca bhikkhave puggalo gādhaṃ kattā hoti no vasitā
idha  bhikkhave  ekacco  puggalo  dhammaṃ  pariyāpuṇāti suttaṃ geyyaṃ
veyyākaraṇaṃ  gāthaṃ  udānaṃ  itivuttakaṃ  jātakaṃ  abbhutadhammaṃ  vedallaṃ
so  idaṃ  dukkhanti  yathābhūtaṃ  nappajānāti  ayaṃ  dukkhasamudayoti
yathābhūtaṃ  nappajānāti  ayaṃ  dukkhanirodhoti  yathābhūtaṃ  nappajānāti
ayaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti  yathābhūtaṃ  nappajānāti  evaṃ
kho  bhikkhave  puggalo  gādhaṃ  kattā hoti no vasitā seyyathāpi
@Footnote: 1 ito paraṃ chaṭṭhasuttaṃ naṭṭhaṃ khāyati. tathā hi vuttaṃ tabbaṇṇanāyaṃ pañcame āmaṃ
@pakkavaṇṇīti āmakaṃ hutvā olokentānaṃ pakkasadisaṃ khāyati. evaṃ sabbapadāni
@daṭṭhabbāni. chaṭṭhaṃ uttānameva. sattame gādhaṃ vuccati visayo yo ca gādhaṃ khanati
@na ca tattha vasati so gādhaṃ kattā no vasitāti vuccatīti. dissamānapotthakesu
@pana taṃ naṭṭhameva hoti.
@* neṄ‡aṅacākalekhakhṛ´a [106] ”nachaḗṢḗasayāmarṢṭhakhāā´ahāy์ pa
Sā  bhikkhave  mūsikā  gādhaṃ  kattā no vasitā tathūpamāhaṃ bhikkhave
imaṃ puggalaṃ vadāmi.
   {107.2} Kathañca bhikkhave puggalo vasitā hoti no gādhaṃ kattā
idha  bhikkhave  ekacco puggalo dhammaṃ na pariyāpuṇāti suttaṃ geyyaṃ
veyyākaraṇaṃ  gāthaṃ  udānaṃ itivuttakaṃ jātakaṃ abbhutadhammaṃ vedallaṃ so
idaṃ  dukkhanti yathābhūtaṃ pajānāti ayaṃ dukkhasamudayoti yathābhūtaṃ pajānāti
ayaṃ  dukkhanirodhoti  yathābhūtaṃ pajānāti ayaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadāti
yathābhūtaṃ pajānāti evaṃ kho bhikkhave puggalo vasitā hoti no gādhaṃ
kattā  seyyathāpi  sā  bhikkhave  mūsikā vasitā no gādhaṃ kattā
tathūpamāhaṃ bhikkhave imaṃ puggalaṃ vadāmi.
   {107.3} Kathañca bhikkhave puggalo neva gādhaṃ kattā hoti no
vasitā  idha  bhikkhave ekacco puggalo dhammaṃ na pariyāpuṇāti suttaṃ
geyyaṃ  veyyākaraṇaṃ  gāthaṃ  udānaṃ  itivuttakaṃ  jātakaṃ  abbhutadhammaṃ
vedallaṃ  so  idaṃ  dukkhanti yathābhūtaṃ nappajānāti ayaṃ dukkhasamudayoti
yathābhūtaṃ  nappajānāti  ayaṃ  dukkhanirodhoti  yathābhūtaṃ nappajānāti ayaṃ
dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti  yathābhūtaṃ  nappajānāti evaṃ kho bhikkhave
puggalo neva gādhaṃ kattā hoti no vasitā seyyathāpi sā bhikkhave
mūsikā neva gādhaṃ kattā [1]- no vasitā tathūpamāhaṃ bhikkhave imaṃ
puggalaṃ vadāmi.
   {107.4}   Kathañca   bhikkhave  puggalo  gādhaṃ  kattā
ca   hoti   vasitā   ca   idha   bhikkhave   ekacco
@Footnote: 1 Ma. hoti.
Puggalo   dhammaṃ   pariyāpuṇāti   suttaṃ   geyyaṃ  veyyākaraṇaṃ
gāthaṃ   udānaṃ   itivuttakaṃ   jātakaṃ   abbhutadhammaṃ   vedallaṃ
so  idaṃ  dukkhanti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  dukkhasamudayoti
yathābhūtaṃ   pajānāti   ayaṃ  dukkhanirodhoti  yathābhūtaṃ  pajānāti
ayaṃ   dukkhanirodhagāminī   paṭipadāti  yathābhūtaṃ  pajānāti  evaṃ
kho  bhikkhave  puggalo  gādhaṃ  kattā  ca  hoti  vasitā  ca
seyyathāpi  sā  bhikkhave  mūsikā  gādhaṃ  kattā  ca  [1]-
vasitā  ca  tathūpamāhaṃ  bhikkhave  imaṃ  puggalaṃ  vadāmi  .  ime
kho  bhikkhave  cattāro  mūsikūpamā  puggalā  santo  saṃvijjamānā
lokasminti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 21 page 144-146. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=21&A=3047              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=21&A=3047              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=21&item=106&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=21&siri=106              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=21&i=106              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=8532              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=8532              Contents of The Tipitaka Volume 21 https://84000.org/tipitaka/read/?index_21 https://84000.org/tipitaka/english/?index_21

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]