ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 21 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 13 : Sutta. Aṅ. (2): catukkanipāto

           Caravaggo dutiyo
   [11] Carato cepi bhikkhave bhikkhuno uppajjati kāmavitakko vā
byāpādavitakko  vā  vihiṃsāvitakko vā tañca 2- bhikkhu adhivāseti
nappajahati  na  vinodeti  na byantīkaroti na anabhāvaṃ gameti carampi
bhikkhave  bhikkhu  evaṃbhūto  anātāpī  anottappī satataṃ samitaṃ kusīto
hīnaviriyoti vuccati.
   {11.1} Ṭhitassa cepi bhikkhave bhikkhuno uppajjati kāmavitakko vā
byāpādavitakko  vā vihiṃsāvitakko vā tañca 2- bhikkhu adhivāseti
nappajahati  na  vinodeti na byantīkaroti na anabhāvaṃ gameti ṭhitopi
bhikkhave  bhikkhu  evaṃbhūto  anātāpī  anottappī  satataṃ  samitaṃ
@Footnote: 1 Yu. yogātigāminoti . 2 Po. Ma. Yu. tañce.
Kusīto hīnaviriyoti vuccati.
   {11.2} Nisinnassa cepi bhikkhave bhikkhuno uppajjati kāmavitakko
vā  byāpādavitakko  vā vihiṃsāvitakko vā tañca bhikkhu adhivāseti
nappajahati  na vinodeti na byantīkaroti na anabhāvaṃ gameti nisinnopi
bhikkhave  bhikkhu  evaṃbhūto  anātāpī  anottappī satataṃ samitaṃ kusīto
hīnaviriyoti vuccati.
   {11.3}  Sayānassa cepi bhikkhave bhikkhuno jāgarassa uppajjati
kāmavitakko  vā  byāpādavitakko  vā  vihiṃsāvitakko  vā  tañca
bhikkhu  adhivāseti nappajahati na vinodeti na byantīkaroti na anabhāvaṃ
gameti  sayānopi  bhikkhave  bhikkhu  jāgaro  evaṃbhūto  anātāpī
anottappī satataṃ samitaṃ kusīto hīnaviriyoti vuccati.
   {11.4} Carato cepi bhikkhave bhikkhuno uppajjati kāmavitakko vā
byāpādavitakko  vā  vihiṃsāvitakko  vā  tañca  bhikkhu nādhivāseti
pajahati  vinodeti  byantīkaroti anabhāvaṃ gameti carampi bhikkhave bhikkhu
evaṃbhūto  ātāpī  ottappī  satataṃ  samitaṃ āraddhaviriyo pahitattoti
vuccati.
   {11.5} Ṭhitassa cepi bhikkhave bhikkhuno uppajjati kāmavitakko vā
byāpādavitakko vā vihiṃsāvitakko vā tañca bhikkhu nādhivāseti pajahati
vinodeti byantīkaroti anabhāvaṃ gameti ṭhitopi bhikkhave bhikkhu evaṃbhūto
ātāpī ottappī satataṃ samitaṃ āraddhaviriyo pahitattoti vuccati.
   {11.6} Nisinnassa cepi bhikkhave bhikkhuno uppajjati kāmavitakko
vā byāpādavitakko vā vihiṃsāvitakko vā tañca bhikkhu nādhivāseti pajahati
Vinodeti  byantīkaroti  anabhāvaṃ  gameti  nisinnopi  bhikkhave  bhikkhu
evaṃbhūto  ātāpī  ottappī  satataṃ  samitaṃ āraddhaviriyo pahitattoti
vuccati.
   {11.7}  Sayānassa cepi bhikkhave bhikkhuno jāgarassa uppajjati
kāmavitakko  vā byāpādavitakko vā vihiṃsāvitakko vā tañca bhikkhu
nādhivāseti  pajahati  vinodeti byantīkaroti anabhāvaṃ gameti sayānopi
bhikkhave  bhikkhu  jāgaro  evaṃbhūto  ātāpī  ottappī satataṃ samitaṃ
āraddhaviriyo pahitattoti vuccatīti.
     Caraṃ vā yadi vā tiṭṭhaṃ     nisinno udavā sayaṃ
     yo vitakkaṃ vitakketi     pāpakaṃ gehanissitaṃ
     kummaggaṃ paṭipanno so  mohaneyyesu mucchito
     abhabbo tādiso bhikkhu   phuṭṭhuṃ sambodhimuttamaṃ.
     Yo caraṃ vāpi tiṭṭhaṃ vā    nisinno udavā sayaṃ
     vitakkaṃ samayitvāna      vitakkūpasame rato
     bhabbo so tādiso bhikkhu phuṭṭhuṃ sambodhimuttamanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 21 page 16-18. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=21&A=330              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=21&A=330              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=21&item=11&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=21&siri=11              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=21&i=11              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=6702              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=6702              Contents of The Tipitaka Volume 21 https://84000.org/tipitaka/read/?index_21 https://84000.org/tipitaka/english/?index_21

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]