ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 21 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 13 : Sutta. Aṅ. (2): catukkanipāto

   [114]  Catūhi  bhikkhave  aṅgehi  samannāgato rañño nāgo
Rājāraho  hoti  rājabhoggo  rañño  aṅgantveva  saṅkhaṃ  gacchati
katamehi catūhi idha bhikkhave rañño nāgo sotā ca hoti hantā ca
khantā ca gantā ca.
   {114.1}  Kathañca  bhikkhave  rañño  nāgo  sotā  hoti
idha  bhikkhave  rañño  nāgo yamenaṃ hatthidammasārathi kāraṇaṃ kāreti
yadi  vā  katapubbaṃ  yadi  vā  akatapubbaṃ taṃ aṭṭhikatvā manasikatvā
sabbaṃ  cetaso samannāharitvā ohitasoto suṇāti evaṃ kho bhikkhave
rañño nāgo sotā hoti.
   {114.2}  Kathañca  bhikkhave  rañño nāgo hantā hoti idha
bhikkhave  rañño  nāgo saṅgāmagato hatthimpi hanati hatthārūhampi 1-
hanati  assampi  hanati assārūhampi 2- hanati rathampi hanati rathikampi
hanati pattikampi hanati evaṃ kho bhikkhave rañño nāgo hantā hoti.
   {114.3}  Kathañca  bhikkhave  rañño nāgo khantā hoti idha
bhikkhave  rañño  nāgo  saṅgāmagato  khamo  hoti  sattippahārānaṃ
asippahārānaṃ  usuppahārānaṃ  [3]-  bheripaṇavasaṅkhatiṇavaninnādasaddānaṃ
evaṃ kho bhikkhave rañño nāgo khantā hoti.
   {114.4}  Kathañca  bhikkhave  rañño nāgo gantā hoti idha
bhikkhave  rañño  nāgo  yamenaṃ  hatthidammasārathi  disaṃ peseti yadi
vā  gatapubbaṃ  yadi vā agatapubbaṃ taṃ khippaññeva gantā hoti evaṃ
kho bhikkhave rañño nāgo gantā hoti . imehi kho bhikkhave catūhi
aṅgehi  samannāgato  rañño  nāgo  rājāraho hoti rājabhoggo
rañño aṅgantveva saṅkhaṃ gacchati.
   {114.5} Evameva kho bhikkhave catūhi dhammehi samannāgato bhikkhu āhuneyyo
@Footnote: 1-2 Po. hatthārohaṃpi assārohaṃpi. 3 Po. Ma. Yu. pharasuppahārānaṃ.
Hoti  pāhuneyyo  dakkhiṇeyyo  añjalikaraṇīyo  anuttaraṃ puññakkhettaṃ
lokassa  katamehi  catūhi idha bhikkhave bhikkhu sotā ca hoti hantā
ca khantā ca gantā ca.
   {114.6}  Kathañca  bhikkhave  bhikkhu sotā hoti idha bhikkhave
bhikkhu   tathāgatappavedite   dhammavinaye  desiyamāne  aṭṭhikatvā
manasikatvā  sabbaṃ  cetaso  samannāharitvā  ohitasoto  dhammaṃ
suṇāti evaṃ kho bhikkhave bhikkhu sotā hoti.
   {114.7} Kathañca bhikkhave bhikkhu hantā hoti idha bhikkhave bhikkhu
uppannaṃ  kāmavitakkaṃ  nādhivāseti  pajahati  vinodeti  byantīkaroti
anabhāvaṃ  gameti uppannaṃ byāpādavitakkaṃ nādhivāseti pajahati vinodeti
byantīkaroti  anabhāvaṃ gameti uppannaṃ vihiṃsāvitakkaṃ nādhivāseti pajahati
vinodeti byantīkaroti anabhāvaṃ gameti uppannuppanne pāpake akusale
dhamme nādhivāseti pajahati vinodeti byantīkaroti anabhāvaṃ gameti evaṃ kho
bhikkhave bhikkhu hantā hoti.
   {114.8} Kathañca bhikkhave bhikkhu khantā hoti idha bhikkhave bhikkhu khamo
hoti sītassa uṇhassa jighacchāya pipāsāya ḍaṃsamakasavātātapasiriṃsapasamphassānaṃ
duruttānaṃ  durāgatānaṃ  vacanapathānaṃ  uppannānaṃ  sārīrikānaṃ  vedanānaṃ
dukkhānaṃ  tibbānaṃ  kharānaṃ  kaṭukānaṃ  asātānaṃ amanāpānaṃ pāṇaharānaṃ
adhivāsakajātiko hoti evaṃ kho bhikkhave bhikkhu khantā hoti.
   {114.9} Kathañca bhikkhave bhikkhu gantā hoti idha bhikkhave bhikkhu yā [1]-
disā  agatapubbā  iminā  dīghena  addhunā  yadidaṃ sabbasaṅkhārasamatho
sabbūpadhipaṭinissaggo taṇhakkhayo virāgo nirodho nibbānaṃ taṃ khippaññeva
@Footnote: 1 Ma. yāyaṃ. Yu. yā sā.
Gantā hoti evaṃ kho bhikkhave bhikkhu gantā hoti. Imehi kho bhikkhave
catūhi  dhammehi  samannāgato  bhikkhu  āhuneyyo  hoti pāhuneyyo
dakkhiṇeyyo añjalikaraṇīyo anuttaraṃ puññakkhettaṃ lokassāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 21 page 156-159. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=21&A=3324              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=21&A=3324              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=21&item=114&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=21&siri=113              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=21&i=114              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=8568              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=8568              Contents of The Tipitaka Volume 21 https://84000.org/tipitaka/read/?index_21 https://84000.org/tipitaka/english/?index_21

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]