ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 21 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 13 : Sutta. Aṅ. (2): catukkanipāto

   [115]  Cattārīmāni  bhikkhave ṭhānāni katamāni cattāri atthi
bhikkhave  ṭhānaṃ  amanāpaṃ  kātuṃ  tañca  kayiramānaṃ anatthāya saṃvattati
atthi  bhikkhave ṭhānaṃ amanāpaṃ kātuṃ tañca kayiramānaṃ atthāya saṃvattati
atthi  bhikkhave ṭhānaṃ manāpaṃ kātuṃ tañca kayiramānaṃ anatthāya saṃvattati
atthi bhikkhave ṭhānaṃ manāpaṃ kātuṃ tañca kayiramānaṃ atthāya saṃvattati.
   {115.1} Tatra bhikkhave yadidaṃ 1- ṭhānaṃ amanāpaṃ kātuṃ tañca kayiramānaṃ
anatthāya  saṃvattati idaṃ bhikkhave ṭhānaṃ ubhayeneva na kattabbaṃ maññati
yampidaṃ  ṭhānaṃ  amanāpaṃ  kātuṃ  imināpi  [2]- na kattabbaṃ maññati
yampidaṃ ṭhānaṃ kayiramānaṃ anatthāya saṃvattati imināpi [3]- na kattabbaṃ
maññati idaṃ bhikkhave ṭhānaṃ ubhayeneva na kattabbaṃ maññati.
   {115.2} Tatra bhikkhave yadidaṃ ṭhānaṃ amanāpaṃ kātuṃ tañca kayiramānaṃ
atthāya  saṃvattati  imasmiṃ  bhikkhave  ṭhāne  bālo ca paṇḍito ca
veditabbo  purisatthāme  purisaviriye purisaparakkame na bhikkhave bālo
iti  paṭisañcikkhati  kiñcāpi  kho idaṃ ṭhānaṃ amanāpaṃ kātuṃ athacarahīdaṃ
ṭhānaṃ  kayiramānaṃ  atthāya  saṃvattatīti  so  taṃ  ṭhānaṃ  na  karoti
tassa  taṃ  ṭhānaṃ  akayiramānaṃ  anatthāya  saṃvattati  paṇḍito ca kho
bhikkhave  iti  paṭisañcikkhati  kiñcāpi  kho idaṃ ṭhānaṃ amanāpaṃ kātuṃ
@Footnote: 1 Po. Ma. yamidaṃ. 2-3 Ma. naṃ.
Athacarahīdaṃ  ṭhānaṃ  kayiramānaṃ  atthāya saṃvattatīti so taṃ ṭhānaṃ karoti
tassa taṃ ṭhānaṃ kayiramānaṃ atthāya saṃvattati.
   {115.3} Tatra bhikkhave yadidaṃ ṭhānaṃ manāpaṃ kātuṃ tañca kayiramānaṃ
anatthāya  saṃvattati  imasmiṃpi  bhikkhave ṭhāne bālo ca paṇḍito ca
veditabbo purisatthāme purisaviriye purisaparakkame na bhikkhave bālo iti
paṭisañcikkhati  kiñcāpi  kho  idaṃ ṭhānaṃ manāpaṃ kātuṃ athacarahīdaṃ ṭhānaṃ
kayiramānaṃ  anatthāya  saṃvattatīti so taṃ ṭhānaṃ karoti tassa taṃ ṭhānaṃ
kayiramānaṃ anatthāya saṃvattati paṇḍito ca kho bhikkhave iti paṭisañcikkhati
kiñcāpi  kho  idaṃ  ṭhānaṃ  manāpaṃ  kātuṃ athacarahīdaṃ ṭhānaṃ kayiramānaṃ
anatthāya saṃvattatīti so taṃ ṭhānaṃ na karoti tassa taṃ ṭhānaṃ akayiramānaṃ
atthāya saṃvattati.
   {115.4} Tatra bhikkhave yadidaṃ ṭhānaṃ manāpaṃ kātuṃ tañca kayiramānaṃ
atthāya saṃvattati idaṃ bhikkhave ṭhānaṃ ubhayeneva kattabbaṃ maññati yampidaṃ
ṭhānaṃ  manāpaṃ  kātuṃ imināpi kattabbaṃ maññati yampidaṃ ṭhānaṃ kayiramānaṃ
atthāya saṃvattati imināpi kattabbaṃ maññati idaṃ bhikkhave ṭhānaṃ ubhayeneva
kattabbaṃ maññati. Imāni kho bhikkhave cattāri ṭhānānīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 21 page 159-160. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=21&A=3375              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=21&A=3375              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=21&item=115&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=21&siri=114              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=21&i=115              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=8575              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=8575              Contents of The Tipitaka Volume 21 https://84000.org/tipitaka/read/?index_21 https://84000.org/tipitaka/english/?index_21

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]