ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 21 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 13 : Sutta. Aṅ. (2): catukkanipāto

           Bhayavaggo tatiyo
   [121] Cattārīmāni bhikkhave bhayāni katamāni cattāri attānuvāda-
bhayaṃ  parānuvādabhayaṃ  daṇḍabhayaṃ  duggatibhayaṃ  .  katamañca  bhikkhave
attānuvādabhayaṃ  idha  bhikkhave  ekacco  iti paṭisañcikkhati ahañceva
Kho  pana kāyena duccaritaṃ careyyaṃ vācāya duccaritaṃ careyyaṃ manasā
duccaritaṃ  careyyaṃ  kiñca  1-  maṃ  attā sīlato na upavadeyyāti
so  attānuvādabhayassa  bhīto  kāyaduccaritaṃ  pahāya  kāyasucaritaṃ
bhāveti  vacīduccaritaṃ  pahāya  vacīsucaritaṃ  bhāveti manoduccaritaṃ pahāya
manosucaritaṃ  bhāveti  suddhaṃ  attānaṃ  pariharati  idaṃ vuccati bhikkhave
attānuvādabhayaṃ.
   {121.1} Katamañca bhikkhave parānuvādabhayaṃ idha bhikkhave ekacco
iti paṭisañcikkhati ahañceva kho pana kāyena duccaritaṃ careyyaṃ vācāya
duccaritaṃ  careyyaṃ manasā duccaritaṃ careyyaṃ kiñca maṃ pare sīlato na
upavadeyyunti  so  parānuvādabhayassa  bhīto  kāyaduccaritaṃ  pahāya
kāyasucaritaṃ  bhāveti vacīduccaritaṃ pahāya vacīsucaritaṃ bhāveti manoduccaritaṃ
pahāya manosucaritaṃ bhāveti suddhaṃ attānaṃ pariharati idaṃ vuccati bhikkhave
parānuvādabhayaṃ.
   {121.2} Katamañca bhikkhave daṇḍabhayaṃ idha bhikkhave ekacco passati
coraṃ āgucāriṃ rājāno gahetvā vividhā kammakāraṇā karonte kasāhipi
tāḷente  vettehipi  tāḷente aḍḍhadaṇḍakehipi tāḷente hatthampi
chindante  pādampi chindante hatthapādampi chindante kaṇṇampi chindante
nāsampi  chindante  kaṇṇanāsampi  chindante  bilaṅgathālikampi karonte
saṅkhamuṇḍikampi  karonte  rāhumukhampi karonte jotimālikampi karonte
hatthappajjotikampi  karonte  erakavaṭṭikampi  karonte  cirakavāsikampi
karonte eṇeyyakampi karonte balisamaṃsikampi karonte kahāpaṇakampi karonte
@Footnote: 1 Po. kinti maṃ. Ma. kiñca taṃ yaṃ maṃ. Yu. kiñca taṃ kammaṃ.
Khārāpaṭicchakampi 1- karonte palighaparivattakampi karonte palālapiṭhakampi
karonte  tattenapi  telena  osiñcante  sunakhehipi  khādāpente
jīvantampi sūle uttāsente asināpi sīsaṃ chindante tassa evaṃ hoti
yathārūpānaṃ kho pāpakānaṃ kammānaṃ hetu coraṃ āgucāriṃ rājāno gahetvā
vividhā  kammakāraṇā  karonti kasāhipi tāḷenti .pe. asināpi sīsaṃ
chindanti  ahañceva  kho  pana  evarūpaṃ  pāpakammaṃ  kareyyaṃ  mampi
rājāno  gahetvā  evarūpā  vividhā kammakāraṇā kareyyuṃ kasāhipi
tāḷeyyuṃ  .pe.  asināpi  sīsaṃ  chindeyyunti  so  daṇḍabhayassa
bhīto  na  paresaṃ pābhaṭaṃ palumpanto 2- carati idaṃ vuccati bhikkhave
daṇḍabhayaṃ.
   {121.3} Katamañca bhikkhave duggatibhayaṃ idha bhikkhave ekacco iti
paṭisañcikkhati  kāyaduccaritassa  kho  pāpako  vipāko  abhisamparāyaṃ
vacīduccaritassa  pāpako  vipāko  abhisamparāyaṃ manoduccaritassa pāpako
vipāko  abhisamparāyaṃ  ahañceva  kho pana kāyena duccaritaṃ careyyaṃ
vācāya  duccaritaṃ careyyaṃ manasā duccaritaṃ careyyaṃ kiñca taṃ yenāhaṃ
kāyassa bhedā parammaraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapajjeyyanti
so  duggatibhayassa  bhīto  kāyaduccaritaṃ  pahāya  kāyasucaritaṃ  bhāveti
vacīduccaritaṃ  pahāya  vacīsucaritaṃ bhāveti manoduccaritaṃ pahāya manosucaritaṃ
bhāveti  suddhaṃ  attānaṃ  pariharati idaṃ vuccati bhikkhave duggatibhayaṃ .
Imāni kho bhikkhave cattāri bhayānīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 21 page 162-164. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=21&A=3449              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=21&A=3449              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=21&item=121&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=21&siri=120              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=21&i=121              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=8605              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=8605              Contents of The Tipitaka Volume 21 https://84000.org/tipitaka/read/?index_21 https://84000.org/tipitaka/english/?index_21

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]