ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 21 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 13 : Sutta. Aṅ. (2): catukkanipāto

   [123] Cattārome bhikkhave puggalā santo saṃvijjamānā lokasmiṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. pavisati.
Katame  cattāro  idha bhikkhave ekacco puggalo vivicceva kāmehi
vivicca  akusalehi  dhammehi  savitakkaṃ  savicāraṃ vivekajaṃ pītisukhaṃ paṭhamaṃ
jhānaṃ  upasampajja  viharati  so  tadassādeti taṃ nikāmeti tena ca
vittiṃ  āpajjati  tattha  ṭhito  tadadhimutto  tabbahulavihārī  aparihīno
kālaṃ  kurumāno  brahmakāyikānaṃ  devānaṃ  sahabyataṃ  upapajjati
brahmakāyikānaṃ  bhikkhave  devānaṃ  kappo  āyuppamāṇaṃ  tattha
puthujjano  yāvatāyukaṃ  ṭhatvā yāvatakaṃ tesaṃ devānaṃ āyuppamāṇaṃ taṃ
sabbaṃ  khepetvā  nirayaṃpi  gacchati  tiracchānayoniṃpi gacchati pittivisayaṃpi
gacchati  bhagavato pana sāvako tattha yāvatāyukaṃ ṭhatvā yāvatakaṃ tesaṃ
devānaṃ āyuppamāṇaṃ taṃ sabbaṃ khepetvā tasmiṃyeva bhave parinibbāyati
ayaṃ  kho bhikkhave viseso ayaṃ adhippāyaso idaṃ nānākaraṇaṃ sutavato
ariyasāvakassa  assutavatā  puthujjanena  yadidaṃ  gatiyā 1- upapattiyā
sati.
   {123.1} Puna caparaṃ bhikkhave idhekacco puggalo vitakkavicārānaṃ
vūpasamā  ajjhattaṃ  sampasādanaṃ  cetaso ekodibhāvaṃ avitakkaṃ avicāraṃ
samādhijaṃ  pītisukhaṃ  dutiyaṃ jhānaṃ upasampajja viharati so tadassādeti taṃ
nikāmeti tena ca vittiṃ āpajjati tattha ṭhito tadadhimutto tabbahulavihārī
aparihīno  kālaṃ  kurumāno  ābhassarānaṃ  devānaṃ sahabyataṃ upapajjati
ābhassarānaṃ bhikkhave devānaṃ dve kappā āyuppamāṇaṃ tattha puthujjano
yāvatāyukaṃ ṭhatvā yāvatakaṃ tesaṃ devānaṃ āyuppamāṇaṃ taṃ sabbaṃ khepetvā
nirayaṃpi  gacchati  tiracchānayoniṃpi  gacchati  pittivisayaṃpi  gacchati bhagavato
@Footnote: 1 Po. cutiyā upapattiyāti. ito paraṃ īdisameva.
Pana  sāvako  tattha  yāvatāyukaṃ  ṭhatvā  yāvatakaṃ  tesaṃ  devānaṃ
āyuppamāṇaṃ  taṃ  sabbaṃ  khepetvā  tasmiṃyeva  bhave  parinibbāyati
ayaṃ  kho bhikkhave viseso ayaṃ adhippāyaso idaṃ nānākaraṇaṃ sutavato
ariyasāvakassa assutavatā puthujjanena yadidaṃ gatiyā upapattiyā sati.
   {123.2} Puna caparaṃ bhikkhave idhekacco puggalo pītiyā ca virāgā
upekkhako ca viharati sato ca sampajāno sukhañca kāyena paṭisaṃvedeti
yantaṃ  ariyā  ācikkhanti  upekkhako satimā sukhavihārīti tatiyaṃ jhānaṃ
upasampajja viharati so tadassādeti taṃ nikāmeti tena ca vittiṃ āpajjati
tattha  ṭhito  tadadhimutto  tabbahulavihārī  aparihīno  kālaṃ  kurumāno
subhakiṇhānaṃ  devānaṃ  sahabyataṃ  upapajjati subhakiṇhānaṃ bhikkhave devānaṃ
cattāro  kappā  āyuppamāṇaṃ  tattha  puthujjano  yāvatāyukaṃ ṭhatvā
yāvatakaṃ tesaṃ devānaṃ āyuppamāṇaṃ taṃ sabbaṃ khepetvā nirayaṃpi gacchati
tiracchānayoniṃpi  gacchati  pittivisayaṃpi  gacchati  bhagavato  pana  sāvako
tattha  yāvatāyukaṃ  ṭhatvā  yāvatakaṃ  tesaṃ  devānaṃ āyuppamāṇaṃ taṃ
sabbaṃ khepetvā tasmiṃyeva bhave parinibbāyati ayaṃ kho bhikkhave viseso
ayaṃ  adhippāyaso  idaṃ  nānākaraṇaṃ sutavato ariyasāvakassa assutavatā
puthujjanena yadidaṃ gatiyā upapattiyā sati.
   {123.3}  Puna  caparaṃ bhikkhave idhekacco puggalo sukhassa ca
pahānā  dukkhassa  ca  pahānā  pubbeva  somanassadomanassānaṃ
atthaṅgamā   adukkhamasukhaṃ   upekkhāsatipārisuddhiṃ   catutthaṃ   jhānaṃ
upasampajja  viharati  so  tadassādeti  taṃ  nikāmeti  tena  ca
Vittiṃ  āpajjati  tattha  ṭhito  tadadhimutto  tabbahulavihārī  aparihīno
kālaṃ  kurumāno  vehapphalānaṃ devānaṃ sahabyataṃ upapajjati vehapphalānaṃ
bhikkhave  devānaṃ  pañca  kappasatāni  āyuppamāṇaṃ  tattha  puthujjano
yāvatāyukaṃ  ṭhatvā  yāvatakaṃ  tesaṃ  devānaṃ  āyuppamāṇaṃ taṃ sabbaṃ
khepetvā  nirayaṃpi  gacchati  tiracchānayoniṃpi gacchati pittivisayaṃpi gacchati
bhagavato pana sāvako tattha yāvatāyukaṃ ṭhatvā yāvatakaṃ tesaṃ devānaṃ
āyuppamāṇaṃ  taṃ  sabbaṃ  khepetvā tasmiṃyeva bhave parinibbāyati ayaṃ
kho  bhikkhave  viseso  ayaṃ  adhippāyaso  idaṃ nānākaraṇaṃ sutavato
ariyasāvakassa  assutavatā puthujjanena yadidaṃ gatiyā upapattiyā sati .
Ime kho bhikkhave cattāro puggalā santo saṃvijjamānā lokasminti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 21 page 168-171. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=21&A=3581              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=21&A=3581              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=21&item=123&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=21&siri=122              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=21&i=123              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=8627              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=8627              Contents of The Tipitaka Volume 21 https://84000.org/tipitaka/read/?index_21 https://84000.org/tipitaka/english/?index_21

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่