ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 21 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 13 : Sutta. Aṅ. (2): catukkanipāto

   [125] Cattārome bhikkhave puggalā santo saṃvijjamānā lokasmiṃ
katame  cattāro  idha  bhikkhave  ekacco puggalo mettāsahagatena
cetasā  ekaṃ  disaṃ  pharitvā viharati tathā dutiyaṃ tathā tatiyaṃ tathā
catutthaṃ  iti  uddhamadho  tiriyaṃ  sabbadhi sabbattatāya sabbāvantaṃ lokaṃ
mettāsahagatena  cetasā  vipulena  mahaggatena appamāṇena averena
abyāpajjhena  pharitvā  viharati  so tadassādeti taṃ nikāmeti tena
ca  vittiṃ  āpajjati  tattha ṭhito tadadhimutto tabbahulavihārī aparihīno
kālaṃ  kurumāno  brahmakāyikānaṃ  devānaṃ  sahabyataṃ  upapajjati
brahmakāyikānaṃ  bhikkhave  devānaṃ kappo āyuppamāṇaṃ tattha puthujjano
yāvatāyukaṃ  ṭhatvā  yāvatakaṃ  tesaṃ  devānaṃ  āyuppamāṇaṃ taṃ sabbaṃ
khepetvā  nirayaṃpi  gacchati  tiracchānayoniṃpi gacchati pittivisayaṃpi gacchati
bhagavato pana sāvako tattha yāvatāyukaṃ ṭhatvā yāvatakaṃ tesaṃ devānaṃ
āyuppamāṇaṃ  taṃ  sabbaṃ  khepetvā tasmiṃyeva bhave parinibbāyati ayaṃ
Kho  bhikkhave  viseso  ayaṃ  adhippāyaso  idaṃ nānākaraṇaṃ sutavato
ariyasāvakassa assutavatā puthujjanena yadidaṃ gatiyā upapattiyā sati.
   {125.1} Puna caparaṃ bhikkhave idhekacco puggalo karuṇāsahagatena
cetasā ekaṃ disaṃ pharitvā viharati tathā dutiyaṃ tathā tatiyaṃ tathā catutthaṃ iti
uddhamadho  tiriyaṃ  sabbadhi sabbattatāya sabbāvantaṃ lokaṃ karuṇāsahagatena
cetasā  vipulena  mahaggatena  appamāṇena  averena  abyāpajjhena
pharitvā viharati so tadassādeti taṃ nikāmeti tena ca vittiṃ āpajjati
tattha  ṭhito  tadadhimutto  tabbahulavihārī  aparihīno  kālaṃ  kurumāno
ābhassarānaṃ  devānaṃ  sahabyataṃ  upapajjati  ābhassarānaṃ  bhikkhave
devānaṃ  dve  kappā  āyuppamāṇaṃ  tattha  puthujjano  yāvatāyukaṃ
ṭhatvā  yāvatakaṃ  tesaṃ  devānaṃ  āyuppamāṇaṃ  taṃ sabbaṃ khepetvā
nirayaṃpi  gacchati  tiracchānayoniṃpi  gacchati  pittivisayaṃpi  gacchati bhagavato
pana  sāvako  tattha  yāvatāyukaṃ  ṭhatvā  yāvatakaṃ  tesaṃ  devānaṃ
āyuppamāṇaṃ  taṃ  sabbaṃ  khepetvā  tasmiṃyeva  bhave  parinibbāyati
ayaṃ  kho bhikkhave viseso ayaṃ adhippāyaso idaṃ nānākaraṇaṃ sutavato
ariyasāvakassa assutavatā puthujjanena yadidaṃ gatiyā upapattiyā sati.
   {125.2} Puna caparaṃ bhikkhave idhekacco puggalo muditāsahagatena
cetasā  ekaṃ  disaṃ  pharitvā  viharati  tathā  dutiyaṃ  tathā  tatiyaṃ
tathā   catutthaṃ  iti  uddhamadho  tiriyaṃ  sabbadhi  sabbattatāya
sabbāvantaṃ  lokaṃ  muditāsahagatena  cetasā  vipulena  mahaggatena
appamāṇena   averena  abyāpajjhena  pharitvā  viharati  so
Tadassādeti  taṃ  nikāmeti  tena  ca  vittiṃ āpajjati tattha ṭhito
tadadhimutto  tabbahulavihārī  aparihīno  kālaṃ  kurumāno  subhakiṇhānaṃ
devānaṃ  sahabyataṃ  upapajjati  subhakiṇhānaṃ  bhikkhave devānaṃ cattāro
kappā  āyuppamāṇaṃ  tattha  puthujjano  yāvatāyukaṃ  ṭhatvā  yāvatakaṃ
tesaṃ  devānaṃ  āyuppamāṇaṃ  taṃ  sabbaṃ  khepetvā  nirayaṃpi gacchati
tiracchānayoniṃpi  gacchati  pittivisayaṃpi  gacchati  bhagavato  pana  sāvako
tattha  yāvatāyukaṃ  ṭhatvā  yāvatakaṃ  tesaṃ  devānaṃ āyuppamāṇaṃ taṃ
sabbaṃ khepetvā tasmiṃyeva bhave parinibbāyati ayaṃ kho bhikkhave viseso
ayaṃ  adhippāyaso  idaṃ  nānākaraṇaṃ sutavato ariyasāvakassa assutavatā
puthujjanena yadidaṃ gatiyā upapattiyā sati.
   {125.3} Puna caparaṃ bhikkhave idhekacco puggalo upekkhāsahagatena
cetasā ekaṃ disaṃ pharitvā viharati tathā dutiyaṃ tathā tatiyaṃ tathā catutthaṃ
iti uddhamadho tiriyaṃ sabbadhi sabbattatāya sabbāvantaṃ lokaṃ upekkhāsahagatena
cetasā  vipulena  mahaggatena  appamāṇena  averena  abyāpajjhena
pharitvā viharati so tadassādeti taṃ nikāmeti tena ca vittiṃ āpajjati tattha
ṭhito  tadadhimutto tabbahulavihārī aparihīno kālaṃ kurumāno vehapphalānaṃ
devānaṃ sahabyataṃ upapajjati vehapphalānaṃ bhikkhave devānaṃ pañca kappasatāni
āyuppamāṇaṃ tattha puthujjano yāvatāyukaṃ ṭhatvā yāvatakaṃ  tesaṃ devānaṃ
āyuppamāṇaṃ  taṃ  sabbaṃ  khepetvā  nirayaṃpi  gacchati  tiracchānayoniṃpi
gacchati  pittivisayaṃpi  gacchati  bhagavato  pana sāvako tattha yāvatāyukaṃ
Ṭhatvā  yāvatakaṃ  tesaṃ  devānaṃ  āyuppamāṇaṃ  taṃ sabbaṃ khepetvā
tasmiṃyeva bhave parinibbāyati ayaṃ kho bhikkhave viseso ayaṃ adhippāyaso
idaṃ  nānākaraṇaṃ  sutavato  ariyasāvakassa assutavatā puthujjanena yadidaṃ
gatiyā upapattiyā sati . ime kho bhikkhave cattāro puggalā santo
saṃvijjamānā lokasminti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 21 page 172-175. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=21&A=3654              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=21&A=3654              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=21&item=125&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=21&siri=124              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=21&i=125              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=8666              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=8666              Contents of The Tipitaka Volume 21 https://84000.org/tipitaka/read/?index_21 https://84000.org/tipitaka/english/?index_21

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่