ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 21 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 13 : Sutta. Aṅ. (2): catukkanipāto

   [12]  Sampannasīlā  bhikkhave  viharatha  sampannapātimokkhā
pātimokkhasaṃvarasaṃvutā  viharatha  ācāragocarasampannā aṇumattesu vajjesu
bhayadassāvino  samādāya sikkhatha sikkhāpadesu . sampannasīlānaṃ bhikkhave
viharataṃ sampannapātimokkhānaṃ pātimokkhasaṃvarasaṃvutānaṃ viharataṃ ācāragocara-
sampannānaṃ  aṇumattesu  vajjesu  bhayadassāvīnaṃ  samādāya  sikkhataṃ
sikkhāpadesu  kimassa  uttarikaraṇīyaṃ  carato  cepi  bhikkhave  bhikkhuno
Abhijjā ... byāpādo vigato hoti thīnamiddhaṃ ... Uddhaccakukkuccaṃ ...
Vicikicchā  pahīnā  hoti  āraddhaṃ  hoti  viriyaṃ  asallīnaṃ upaṭṭhitā
sati  appamuṭṭhā  passaddho kāyo asāraddho samāhitaṃ cittaṃ ekaggaṃ
caraṃpi bhikkhave bhikkhu evaṃbhūto ātāpī ottappī satataṃ samitaṃ āraddhaviriyo
pahitattoti vuccati.
   {12.1} Ṭhitassa cepi bhikkhave bhikkhuno ... Nisinnassa cepi bhikkhave
bhikkhuno ... sayānassa cepi bhikkhave bhikkhuno jāgarassa abhijjhā ...
Byāpādo vigato hoti thīnamiddhaṃ ... uddhaccakukkuccaṃ ... vicikicchā
pahīnā  hoti āraddhaṃ hoti viriyaṃ asallīnaṃ upaṭṭhitā sati appamuṭṭhā
passaddho kāyo asāraddho samāhitaṃ cittaṃ ekaggaṃ sayānopi bhikkhave
bhikkhu  jāgaro evaṃbhūto ātāpī ottappī satataṃ samitaṃ āraddhaviriyo
pahitattoti vuccatīti.
     Yatañcare yataṃ tiṭṭhe      yataṃ acche yataṃ saye
     yataṃ sammiñjaye bhikkhu    yatametaṃ pasāraye
     uddhaṃ tiriyaṃ apācīnaṃ      yāvatā jagato gati
     samavekkhitā ca dhammānaṃ   khandhānaṃ udayabbayaṃ
     cetosamathasāmīciṃ       sikkhamānaṃ sadāsatiṃ 1-
     satataṃ pahitattoti      āhu bhikkhuṃ tathāvidhanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 21 page 18-19. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=21&A=378              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=21&A=378              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=21&item=12&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=21&siri=12              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=21&i=12              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=6713              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=6713              Contents of The Tipitaka Volume 21 https://84000.org/tipitaka/read/?index_21 https://84000.org/tipitaka/english/?index_21

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]