ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 21 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 13 : Sutta. Aṅ. (2): catukkanipāto

   [12]  Sampannasila  bhikkhave  viharatha  sampannapatimokkha
patimokkhasamvarasamvuta  viharatha  acaragocarasampanna anumattesu vajjesu
bhayadassavino  samadaya sikkhatha sikkhapadesu . sampannasilanam bhikkhave
viharatam sampannapatimokkhanam patimokkhasamvarasamvutanam viharatam acaragocara-
sampannanam  anumattesu  vajjesu  bhayadassavinam  samadaya  sikkhatam
sikkhapadesu  kimassa  uttarikaraniyam  carato  cepi  bhikkhave  bhikkhuno
Abhijja ... byapado vigato hoti thinamiddham ... Uddhaccakukkuccam ...
Vicikiccha  pahina  hoti  araddham  hoti  viriyam  asallinam upatthita
sati  appamuttha  passaddho kayo asaraddho samahitam cittam ekaggam
carampi bhikkhave bhikkhu evambhuto atapi ottappi satatam samitam araddhaviriyo
pahitattoti vuccati.
   {12.1} Thitassa cepi bhikkhave bhikkhuno ... Nisinnassa cepi bhikkhave
bhikkhuno ... sayanassa cepi bhikkhave bhikkhuno jagarassa abhijjha ...
Byapado vigato hoti thinamiddham ... uddhaccakukkuccam ... vicikiccha
pahina  hoti araddham hoti viriyam asallinam upatthita sati appamuttha
passaddho kayo asaraddho samahitam cittam ekaggam sayanopi bhikkhave
bhikkhu  jagaro evambhuto atapi ottappi satatam samitam araddhaviriyo
pahitattoti vuccatiti.
     Yatancare yatam titthe      yatam acche yatam saye
     yatam samminjaye bhikkhu    yatametam pasaraye
     uddham tiriyam apacinam      yavata jagato gati
     samavekkhita ca dhammanam   khandhanam udayabbayam
     cetosamathasamicim       sikkhamanam sadasatim 1-
     satatam pahitattoti      ahu bhikkhum tathavidhanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 21 page 18-19. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=21&A=378&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=21&A=378&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=21&item=12&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=21&siri=12              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=21&i=12              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=6713              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=6713              Contents of The Tipitaka Volume 21 https://84000.org/tipitaka/read/?index_21 https://84000.org/tipitaka/english/?index_21

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]