ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 21 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 13 : Sutta. Aṅ. (2): catukkanipāto

          Ābhāvaggo pañcamo
   [141]  Catasso  imā  bhikkhave  ābhā  katamā  catasso
candābhā  suriyābhā  aggābhā paññābhā imā kho bhikkhave catasso
ābhā  etadaggaṃ  bhikkhave  imāsaṃ  catassannaṃ  ābhānaṃ  yadidaṃ
paññābhāti.
   [142]  Catasso  imā  bhikkhave  pabhā  katamā  catasso
@Footnote: 1-2 Po. Yu. ca.
@3 Ma.  saṃyojanaṃ paṭibhāṇo      ugghatitaññu uṭṭhānaṃ
@    sāvajjo dve ca sīlāni    nikkaṭṭhadhammavādī cāti.
Candappabhā  suriyappabhā  aggippabhā  paññāppabhā  imā kho bhikkhave
catasso  pabhā  etadaggaṃ  bhikkhave  imāsaṃ  catassannaṃ pabhānaṃ yadidaṃ
paññāppabhāti.
   [143]  Cattārome  bhikkhave  ālokā  katame  cattāro
candāloko  suriyāloko aggāloko paññāloko ime kho bhikkhave
cattāro  ālokā  etadaggaṃ  bhikkhave  imesaṃ  catunnaṃ ālokānaṃ
yadidaṃ paññālokoti.
   [144] Cattārome bhikkhave obhāsā katame cattāro candobhāso
suriyobhāso   aggobhāso  paññobhāso  ime  kho  bhikkhave
cattāro  obhāsā  etadaggaṃ  bhikkhave  imesaṃ  catunnaṃ obhāsānaṃ
yadidaṃ paññobhāsoti.
   [145]  Cattārome  bhikkhave  pajjotā  katame  cattāro
candappajjoto   suriyappajjoto   aggippajjoto  paññāppajjoto
ime  kho  bhikkhave  cattāro  pajjotā etadaggaṃ bhikkhave imesaṃ
catunnaṃ pajjotānaṃ yadidaṃ paññāppajjototi.
   [146]  Cattārome bhikkhave kālā katame cattāro kālena
dhammassavanaṃ kālena dhammasākacchā kālena samatho 1- kālena vipassanā
ime kho bhikkhave cattāro kālāti.
   [147]  Cattārome bhikkhave kālā sammābhāviyamānā sammā-
anuparivattiyamānā anupubbena āsavānaṃ khayaṃ pāpenti katame cattāro
kālena  dhammassavanaṃ  kālena  dhammasākacchā kālena samatho kālena
@Footnote: 1 Ma. kālena sammasanā. ito paraṃ īdisameva.
Vipassanā  ime  kho  bhikkhave  cattāro  kālā sammābhāviyamānā
sammāanuparivattiyamānā  anupubbena āsavānaṃ khayaṃ pāpenti seyyathāpi
bhikkhave uparipabbate thullaphusitake deve vassante [1]- udakaṃ yathāninnaṃ
pavattamānaṃ  pabbatakandarapadarasākhā  paripūreti  pabbatakandarapadarasākhā
paripūrā kusobbhe paripūrenti kusobbhā paripūrā mahāsobbhe paripūrenti
mahāsobbhā  paripūrā  kunnadiyo  paripūrenti  kunnadiyo  paripūrā
mahānadiyo paripūrenti mahānadiyo paripūrā samuddasāgaraṃ 2- paripūrenti
evameva  kho  bhikkhave  ime  cattāro  kālā sammābhāviyamānā
sammāanuparivattiyamānā anupubbena āsavānaṃ khayaṃ pāpentīti.
   [148]  Cattārīmāni  bhikkhave  vacīduccaritāni katamāni cattāri
musāvādo  pisuṇā  vācā  pharusā vācā samphappalāpo imāni kho
bhikkhave cattāri vacīduccaritānīti.
   [149]  Cattārīmāni  bhikkhave  vacīsucaritāni  katamāni cattāri
saccavācā  apisuṇavācā  saṇhavācā  mantābhāsā  3-  imāni kho
bhikkhave cattāri vacīsucaritānīti.
   [150] Cattārome bhikkhave sārā katame cattāro sīlasāro
samādhisāro paññāsāro vimuttisāro ime kho bhikkhave cattāro sārāti.
          Ābhāvaggo pañcamo.
         Tatiyo paṇṇāsako niṭṭhito.
             [4]-
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. taṃ. 2 Ma. samuddaṃ. 3 ma mantabhāsā. 4 Ma. Yu.
@           tassuddānaṃ
@   ābhā pabhā ca ālokā    obhāsā ceva pajjotā
@   dve kālā caritā dve ca   honti sārena te dasāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 21 page 187-189. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=21&A=3986              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=21&A=3986              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=21&item=141&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=21&siri=131              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=21&i=141              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=8802              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=8802              Contents of The Tipitaka Volume 21 https://84000.org/tipitaka/read/?index_21 https://84000.org/tipitaka/english/?index_21

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]