ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 21 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 13 : Sutta. Aṅ. (2): catukkanipāto

   [14] Cattārīmāni bhikkhave padhānāni katamāni cattāri saṃvarappadhānaṃ
pahānappadhānaṃ    bhāvanāppadhānaṃ   anurakkhanāppadhānaṃ   katamañca
bhikkhave  saṃvarappadhānaṃ  idha  bhikkhave  bhikkhu cakkhunā rūpaṃ disvā na
nimittaggāhī  hoti  nānubyañjanaggāhī  yatvādhikaraṇamenaṃ  cakkhundriyaṃ
asaṃvutaṃ  viharantaṃ  abhijjhādomanassā  pāpakā  akusalā  dhammā
anvāssaveyyuṃ tassa saṃvarāya paṭipajjati rakkhati cakkhundriyaṃ cakkhundriye
saṃvaraṃ āpajjati sotena saddaṃ sutvā ... Ghānena gandhaṃ ghāyitvā ...
Jivhāya rasaṃ sāyitvā ... kāyena phoṭṭhabbaṃ phusitvā ... Manasā dhammaṃ
@Footnote: 1 Yu. māradheyyādhibhuno.
Viññāya  na  nimittaggāhī  hoti  nānubyañjanaggāhī  yatvādhikaraṇamenaṃ
manindriyaṃ  asaṃvutaṃ  viharantaṃ abhijjhādomanassā pāpakā akusalā dhammā
anvāssaveyyuṃ  tassa  saṃvarāya paṭipajjati rakkhati manindriyaṃ manindriye
saṃvaraṃ āpajjati idaṃ vuccati bhikkhave saṃvarappadhānaṃ.
   {14.1}  Katamañca  bhikkhave  pahānappadhānaṃ idha bhikkhave bhikkhu
uppannaṃ  kāmavitakkaṃ  nādhivāseti  pajahati  vinodeti  byantīkaroti
anabhāvaṃ gameti uppannaṃ byāpādavitakkaṃ ... uppannaṃ vihiṃsāvitakkaṃ ...
Uppannuppanne  pāpake akusale dhamme nādhivāseti pajahati vinodeti
byantīkaroti anabhāvaṃ gameti idaṃ vuccati bhikkhave pahānappadhānaṃ.
   {14.2}  Katamañca  bhikkhave bhāvanāppadhānaṃ idha bhikkhave bhikkhu
satisambojjhaṅgaṃ  bhāveti  vivekanissitaṃ  virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ
vossaggapariṇāmiṃ  dhammavicayasambojjhaṅgaṃ  bhāveti  ... viriyasambojjhaṅgaṃ
bhāveti ... pītisambojjhaṅgaṃ bhāveti ... passaddhisambojjhaṅgaṃ bhāveti
...  samādhisambojjhaṅgaṃ  bhāveti  ... upekkhāsambojjhaṅgaṃ bhāveti
vivekanissitaṃ  virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ  vossaggapariṇāmiṃ  idaṃ vuccati
bhikkhave bhāvanāppadhānaṃ.
   {14.3}  Katamañca  bhikkhave  anurakkhanāppadhānaṃ  idha  bhikkhave
bhikkhu   uppannaṃ   bhaddakaṃ  samādhinimittaṃ  anurakkhati  aṭṭhikasaññaṃ
puḷavakasaññaṃ    vinīlakasaññaṃ    vipubbakasaññaṃ    vicchiddakasaññaṃ
uddhumātakasaññaṃ   idaṃ  vuccati  bhikkhave  anurakkhanāppadhānaṃ  .
Imāni kho bhikkhave cattāri padhānānīti.
     Saṃvaro ca pahānañca      bhāvanā anurakkhanā
     Ete padhānā cattāro    desitādiccabandhunā
     yehi bhikkhu idhātāpī      khayaṃ dukkhassa pāpuṇeti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 21 page 20-22. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=21&A=417              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=21&A=417              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=21&item=14&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=21&siri=14              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=21&i=14              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=6753              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=6753              Contents of The Tipitaka Volume 21 https://84000.org/tipitaka/read/?index_21 https://84000.org/tipitaka/english/?index_21

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่