ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 21 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 13 : Sutta. Aṅ. (2): catukkanipāto

          Patipadavaggo dutiyo
   [161]  Catasso  ima  bhikkhave  patipada  katama  catasso
dukkha  patipada  dandhabhinna  dukkha  patipada  khippabhinna  sukha
patipada  dandhabhinna  sukha  patipada  khippabhinna  ima  kho
bhikkhave catasso patipadati.
   [162] Catasso ima bhikkhave patipada katama catasso dukkha
patipada  dandhabhinna  dukkha  patipada  khippabhinna  sukha patipada
dandhabhinna sukha patipada khippabhinna.
   {162.1} Katama ca bhikkhave dukkha patipada dandhabhinna idha
bhikkhave  ekacco  puggalo pakatiyapi tibbaragajatiko hoti abhikkhanam
ragajam  dukkham  domanassam patisamvedeti pakatiyapi tibbadosajatiko hoti
abhikkhanam dosajam dukkham domanassam patisamvedeti pakatiyapi tibbamohajatiko
hoti  abhikkhanam  mohajam  dukkham  domanassam  patisamvedeti  tassimani
pancindriyani muduni patubhavanti saddhindriyam viriyindriyam satindriyam
samadhindriyam  pannindriyam  so  imesam  pancannam  indriyanam mudutta
dandham  anantariyam 1- papunati asavanam khayaya ayam vuccati bhikkhave
dukkha patipada dandhabhinna.
   {162.2} Katama ca bhikkhave dukkha patipada khippabhinna idha
bhikkhave  ekacco  puggalo pakatiyapi tibbaragajatiko hoti abhikkhanam
ragajam  dukkham  domanassam patisamvedeti pakatiyapi tibbadosajatiko hoti
abhikkhanam dosajam dukkham domanassam patisamvedeti pakatiyapi tibbamohajatiko
@Footnote: 1 Ma. Yu. anantariyam. ito param idisameva.
Hoti  abhikkhanam  mohajam  dukkham  domanassam  patisamvedeti  tassimani
pancindriyani   adhimattani  patubhavanti  saddhindriyam  viriyindriyam
satindriyam  samadhindriyam  pannindriyam so imesam pancannam indriyanam
adhimattatta  khippam  anantariyam  papunati  asavanam  khayaya  ayam
vuccati bhikkhave dukkha patipada khippabhinna.
   {162.3}  Katama ca bhikkhave sukha patipada dandhabhinna idha
bhikkhave  ekacco  puggalo  pakatiyapi na tibbaragajatiko hoti na
abhikkhanam ragajam dukkham domanassam patisamvedeti pakatiyapi na tibbadosajatiko
hoti  na  abhikkhanam dosajam dukkham domanassam patisamvedeti pakatiyapi na
tibbamohajatiko hoti na abhikkhanam mohajam dukkham domanassam patisamvedeti
tassimani  pancindriyani  muduni patubhavanti saddhindriyam viriyindriyam
satindriyam  samadhindriyam  pannindriyam so imesam pancannam indriyanam
mudutta  dandham  anantariyam  papunati  asavanam  khayaya ayam vuccati
bhikkhave sukha patipada dandhabhinna.
   {162.4}  Katama ca bhikkhave sukha patipada khippabhinna idha
bhikkhave  ekacco  puggalo  pakatiyapi na tibbaragajatiko hoti na
abhikkhanam  ragajam  dukkham  domanassam  patisamvedeti  pakatiyapi  na
tibbadosajatiko  hoti  na  abhikkhanam  dosajam  dukkham  domanassam
patisamvedeti  pakatiyapi  na  tibbamohajatiko  hoti  na  abhikkhanam
mohajam  dukkham  domanassam  patisamvedeti  tassimani  pancindriyani
adhimattani patubhavanti saddhindriyam viriyindriyam satindriyam samadhindriyam
Pannindriyam  so  imesam  pancannam  indriyanam  adhimattatta  khippam
anantariyam  papunati  asavanam  khayaya  ayam  vuccati bhikkhave sukha
patipada khippabhinna. Ima kho bhikkhave catasso patipadati.
   [163]  Catasso  ima  bhikkhave  patipada  katama  catasso
dukkha  patipada  dandhabhinna  dukkha  patipada  khippabhinna  sukha
patipada dandhabhinna sukha patipada khippabhinna.
   {163.1} Katama ca bhikkhave dukkha patipada dandhabhinna idha
bhikkhave  bhikkhu  asubhanupassi  kaye  viharati  ahare patikkulasanni
sabbaloke  anabhiratasanni  1- sabbasankharesu aniccanupassi maranasanna
kho  panassa  ajjhattam supatthita hoti so imani panca sekkhabalani
upanissaya  viharati  saddhabalam  hiribalam ottappabalam viriyabalam pannabalam
tassimani  pancindriyani  muduni patubhavanti saddhindriyam viriyindriyam
satindriyam  samadhindriyam  pannindriyam so imesam pancannam indriyanam
mudutta dandham anantariyam papunati asavanam khayaya ayam vuccati bhikkhave
dukkha patipada dandhabhinna.
   {163.2} Katama ca bhikkhave dukkha patipada khippabhinna idha
bhikkhave bhikkhu asubhanupassi kaye viharati ahare patikkulasanni sabbaloke
anabhiratasanni  sabbasankharesu  aniccanupassi  maranasanna  kho  panassa
ajjhattam  supatthita  hoti  so imani panca sekkhabalani upanissaya
viharati  saddhabalam  hiribalam  ottappabalam  viriyabalam pannabalam tassimani
pancindriyani   adhimattani  patubhavanti  saddhindriyam  viriyindriyam
@Footnote: 1 Ma. anabhiratisanni.
Satindriyam  samadhindriyam  pannindriyam so imesam pancannam indriyanam
adhimattatta  khippam  anantariyam papunati asavanam khayaya ayam vuccati
bhikkhave dukkha patipada khippabhinna.
   {163.3}  Katama ca bhikkhave sukha patipada dandhabhinna idha
bhikkhave bhikkhu vivicceva kamehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkam savicaram
vivekajam pitisukham pathamam jhanam upasampajja viharati vitakkavicaranam vupasama
ajjhattam  sampasadanam  cetaso  ekodibhavam avitakkam avicaram samadhijam
pitisukham dutiyam jhanam upasampajja viharati pitiya ca viraga upekkhako ca
viharati sato ca sampajano sukhanca kayena patisamvedeti yantam ariya
acikkhanti upekkhako satima sukhavihariti tatiyam jhanam upasampajja viharati
sukhassa  ca pahana dukkhassa ca pahana pubbeva somanassadomanassanam
atthangama  adukkhamasukham  upekkhasatiparisuddhim  catuttham jhanam upasampajja
viharati  so  imani  panca sekkhabalani upanissaya viharati saddhabalam
hiribalam  ottappabalam  viriyabalam  pannabalam  tassimani  pancindriyani
muduni  patubhavanti  saddhindriyam viriyindriyam satindriyam samadhindriyam
pannindriyam  so  imesam pancannam indriyanam mudutta dandham anantariyam
papunati  asavanam  khayaya  ayam  vuccati  bhikkhave  sukha patipada
dandhabhinna.
   {163.4}  Katama ca bhikkhave sukha patipada khippabhinna idha
bhikkhave  bhikkhu  vivicceva  kamehi  .pe.  pathamam jhanam upasampajja
viharati  vitakkavicaranam  vupasama  .pe.  dutiyam  jhanam  upasampajja
Viharati  pitiya  ca  viraga  .pe. tatiyam jhanam upasampajja viharati
sukhassa  ca  pahana  dukkhassa  ca  pahana  .pe.  catuttham jhanam
upasampajja  viharati  so  imani  panca  sekkhabalani  upanissaya
viharati   saddhabalam   hiribalam  ottappabalam  viriyabalam  pannabalam
tassimani   pancindriyani   adhimattani   patubhavanti  saddhindriyam
viriyindriyam satindriyam samadhindriyam pannindriyam so imesam pancannam
indriyanam  adhimattatta  khippam  anantariyam papunati asavanam khayaya
ayam vuccati bhikkhave sukha patipada khippabhinna . ima kho bhikkhave
catasso patipadati.
   [164]  Catasso  ima  bhikkhave  patipada  katama  catasso
akkhama  patipada  khama  patipada  dama patipada sama patipada .
Katama  ca bhikkhave akkhama patipada idha bhikkhave ekacco puggalo
akkosantam  paccakkosati  rosantam  patirosati  bhandantam  patibhandati
ayam vuccati bhikkhave akkhama patipada.
   {164.1} Katama ca bhikkhave khama patipada idha bhikkhave ekacco
puggalo  akkosantam  na  paccakkosati rosantam na patirosati bhandantam
na patibhandati ayam vuccati bhikkhave khama patipada.
   {164.2} Katama ca bhikkhave dama patipada idha bhikkhave bhikkhu
cakkhuna  rupam  disva  na  nimittaggahi  hoti  nanubyanjanaggahi
yatvadhikaranamenam  cakkhundriyam  asamvutam  viharantam  abhijjhadomanassa
papaka    akusala    dhamma    anvassaveyyum    tassa
Samvaraya   patipajjati   rakkhati  cakkhundriyam  cakkhundriye  samvaram
apajjati  sotena saddam sutva ... ghanena gandham ghayitva ...
Jivhaya rasam sayitva ... kayena photthabbam phusitva ... manasa
dhammam   vinnaya   na   nimittaggahi  hoti  nanubyanjanaggahi
yatvadhikaranamenam   manindriyam  asamvutam  viharantam  abhijjhadomanassa
papaka  akusala  dhamma  anvassaveyyum  tassa  samvaraya patipajjati
rakkhati  manindriyam  manindriye  samvaram  apajjati ayam vuccati bhikkhave
dama patipada.
   {164.3} Katama ca bhikkhave sama patipada idha bhikkhave bhikkhu
uppannam  kamavitakkam nadhivaseti pajahati vinodeti sameti byantikaroti
anabhavam gameti uppannam byapadavitakkam ... uppannam vihimsavitakkam ...
Uppannuppanne  papake akusale dhamme nadhivaseti pajahati vinodeti
sameti byantikaroti anabhavam gameti ayam vuccati bhikkhave sama patipada.
Ima kho bhikkhave catasso patipadati.
   [165]  Catasso  ima  bhikkhave  patipada  katama  catasso
akkhama patipada khama patipada dama patipada sama patipada.
   {165.1} Katama ca bhikkhave akkhama patipada idha bhikkhave ekacco
puggalo akkhamo hoti sitassa unhassa jighacchaya pipasaya damsamakasavatatapa-
sirimsapasamphassanam  duruttanam  duragatanam  vacanapathanam  uppannanam
saririkanam vedananam dukkhanam tibbanam kharanam katukanam asatanam amanapanam
panaharanam  anadhivasakajatiko  hoti  ayam  vuccati  bhikkhave akkhama
Patipada.
   {165.2} Katama ca bhikkhave khama patipada idha bhikkhave ekacco
puggalo  khamo hoti sitassa unhassa jighacchaya pipasaya damsamakasava-
tatapasirimsapasamphassanam  duruttanam  duragatanam  vacanapathanam  uppannanam
saririkanam  vedananam  dukkhanam  tibbanam  kharanam  katukanam asatanam
amanapanam  panaharanam  adhivasakajatiko  hoti  ayam vuccati bhikkhave
khama patipada.
   {165.3} Katama ca bhikkhave dama patipada idha bhikkhave bhikkhu
cakkhuna  rupam  disva  na  nimittaggahi  hoti  nanubyanjanaggahi
yatvadhikaranamenam  cakkhundriyam  asamvutam  viharantam  abhijjhadomanassa
papaka  akusala  dhamma  anvassaveyyum  tassa  samvaraya patipajjati
rakkhati  cakkhundriyam  cakkhundriye  samvaram  apajjati  sotena  saddam
sutva ... Ghanena gandham ghayitva ... Jivhaya rasam sayitva ... Kayena
photthabbam  phusitva ... manasa dhammam vinnaya na nimittaggahi hoti
nanubyanjanaggahi   yatvadhikaranamenam  manindriyam  asamvutam  viharantam
abhijjhadomanassa  papaka  akusala  dhamma  anvassaveyyum  tassa
samvaraya  patipajjati  rakkhati  manindriyam  manindriye  samvaram  apajjati
ayam vuccati bhikkhave dama patipada.
   {165.4} Katama ca bhikkhave sama patipada idha bhikkhave bhikkhu
uppannam   kamavitakkam  nadhivaseti  pajahati  vinodeti  sameti
byantikaroti  anabhavam  gameti  uppannam  byapadavitakkam  ...
Uppannam  vihimsavitakkam  uppannuppanne  papake  akusale  dhamme
nadhivaseti  pajahati  vinodeti  sameti  byantikaroti anabhavam gameti
Ayam  vuccati  bhikkhave sama patipada . ima kho bhikkhave catasso
patipadati.
   [166]  Catasso ima bhikkhave patipada katama tasso dukkha
patipada   dandhabhinna   dukkha  patipada  khippabhinna  sukha
patipada  dandhabhinna  sukha  patipada khippabhinna . tatra bhikkhave
yayam  patipada  dukkha dandhabhinna ayam bhikkhave patipada ubhayeneva
hina  akkhayati  yampayam  patipada  dukkha  iminapayam  hina
akkhayati  yampayam  patipada  dandha  iminapayam  hina  akkhayati
ayam  bhikkhave  patipada ubhayeneva hina akkhayati . tatra bhikkhave
yayam  patipada  dukkha  khippabhinna ayam bhikkhave patipada dukkhatta
hina  akkhayati  . tatra bhikkhave yayam patipada sukha dandhabhinna
ayam bhikkhave patipada dandhatta hina akkhayati . tatra bhikkhave yayam
patipada  sukha  khippabhinna  ayam  bhikkhave  patipada  ubhayeneva
panita  akkhayati  yampayam  patipada  sukha  iminapayam  panita
akkhayati  yampayam  patipada  khippa  iminapayam  panita  akkhayati
ayam bhikkhave patipada ubhayeneva panita akkhayati . Ima kho bhikkhave
catasso patipadati.
   [167] Athakho ayasma sariputto yenayasma mahamoggallano
tenupasankami  upasankamitva  ayasmata  mahamoggallanena  saddhim
sammodi  sammodaniyam  katham  saraniyam  vitisaretva  ekamantam
Nisidi  ekamantam  nisinno  kho  ayasma  sariputto  ayasmantam
mahamoggallanam  etadavoca  catasso  ima  avuso  moggallana
patipada  katama  catasso  dukkha  patipada  dandhabhinna  dukkha
patipada  khippabhinna  sukha  patipada  dandhabhinna  sukha  patipada
khippabhinna  ima  kho  avuso  catasso patipada imasam avuso
catassannam  patipadanam  katamam te patipadam agamma anupadaya asavehi
cittam  vimuttanti . catasso ima avuso sariputta patipada katama
catasso   dukkha   patipada   dandhabhinna   dukkha  patipada
khippabhinna   sukha   patipada   dandhabhinna  sukha  patipada
khippabhinna  ima  kho  avuso  catasso patipada imasam avuso
catassannam  patipadanam  yayam  patipada  dukkha  khippabhinna imam me
patipadam agamma anupadaya asavehi cittam vimuttanti.
   [168]  Athakho  ayasma  mahamoggallano  yenayasma
sariputto  tenupasankami  upasankamitva ayasmata sariputtena saddhim
sammodi  sammodaniyam  katham  saraniyam  vitisaretva  ekamantam nisidi
ekamantam  nisinno  kho  ayasma  mahamoggallano  ayasmantam
sariputtam etadavoca catasso ima avuso sariputta patipada katama
catasso  dukkha  patipada  dandhabhinna  dukkha patipada khippabhinna
sukha   patipada   dandhabhinna   sukha  patipada  khippabhinna
ima  kho  avuso  catasso  patipada  imasam  avuso catassannam
Patipadanam  katamam  te  patipadam  agamma  anupadaya asavehi cittam
vimuttanti  .  catasso  ima  avuso moggallana patipada katama
catasso  dukkha  patipada  dandhabhinna  dukkha patipada khippabhinna
sukha   patipada   dandhabhinna   sukha  patipada  khippabhinna
ima  kho  avuso  catasso  patipada  imasam  avuso catassannam
patipadanam  yayam  patipada  sukha  khippabhinna  imam  me  patipadam
agamma anupadaya asavehi cittam vimuttanti.
   [169] Cattarome bhikkhave puggala santo samvijjamana lokasmim
katame  cattaro  idha  bhikkhave  ekacco puggalo dittheva dhamme
sasankharaparinibbayi  hoti  idha  pana  bhikkhave  ekacco  puggalo
kayassa  bheda sasankharaparinibbayi hoti idha pana bhikkhave ekacco
puggalo  dittheva  dhamme asankharaparinibbayi hoti idha pana bhikkhave
ekacco puggalo kayassa bheda asankharaparinibbayi hoti.
   {169.1} Kathanca bhikkhave puggalo dittheva dhamme sasankharaparinibbayi
hoti idha bhikkhave bhikkhu asubhanupassi kaye viharati ahare patikkulasanni
sabbaloke  anabhiratasanni  sabbasankharesu  aniccanupassi  maranasanna
kho  panassa  ajjhattam supatthita hoti so imani panca sekkhabalani
upanissaya   viharati  saddhabalam  hiribalam  ottappabalam  viriyabalam
Pannabalam   tassimani   pancindriyani   adhimattani   patubhavanti
saddhindriyam  viriyindriyam  satindriyam  samadhindriyam pannindriyam so
imesam   pancannam   indriyanam  adhimattatta  dittheva  dhamme
sasankharaparinibbayi  hoti  evam  kho  bhikkhave  puggalo  dittheva
dhamme sasankharaparinibbayi hoti.
   {169.2} Kathanca bhikkhave puggalo kayassa bheda sasankharaparinibbayi
hoti idha bhikkhave bhikkhu asubhanupassi kaye viharati ahare patikkulasanni
sabbaloke  anabhiratasanni  sabbasankharesu  aniccanupassi  maranasanna
kho  panassa  ajjhattam supatthita hoti so imani panca sekkhabalani
upanissaya  viharati  saddhabalam  hiribalam ottappabalam viriyabalam pannabalam
tassimani  pancindriyani  muduni patubhavanti saddhindriyam viriyindriyam
satindriyam  samadhindriyam  pannindriyam so imesam pancannam indriyanam
mudutta  kayassa bheda sasankharaparinibbayi hoti evam kho bhikkhave
puggalo kayassa bheda sasankharaparinibbayi hoti.
   {169.3} Kathanca bhikkhave puggalo dittheva dhamme asankharaparinibbayi
hoti idha bhikkhave bhikkhu vivicceva kamehi .pe. Pathamam jhanam upasampajja
viharati  vitakkavicaranam vupasama .pe. dutiyam jhanam upasampajja viharati
pitiya  ca viraga .pe. tatiyam jhanam upasampajja viharati sukhassa ca
pahana  dukkhassa ca pahana .pe. catuttham jhanam upasampajja viharati
so  imani  panca  sekkhabalani upanissaya viharati saddhabalam hiribalam
Ottappabalam   viriyabalam   pannabalam   tassimani   pancindriyani
adhimattani   patubhavanti   saddhindriyam   viriyindriyam   satindriyam
samadhindriyam   pannindriyam   so  imesam  pancannam  indriyanam
adhimattatta  dittheva  dhamme  asankharaparinibbayi  hoti  evam kho
bhikkhave puggalo dittheva dhamme asankharaparinibbayi hoti.
   {169.4} Kathanca bhikkhave puggalo kayassa bheda asankharaparinibbayi
hoti idha bhikkhave bhikkhu vivicceva kamehi .pe. Pathamam jhanam upasampajja
viharati  vitakkavicaranam vupasama .pe. dutiyam jhanam upasampajja viharati
pitiya  ca viraga .pe. tatiyam jhanam upasampajja viharati sukhassa ca
pahana  dukkhassa ca pahana .pe. catuttham jhanam upasampajja viharati
so  imani  panca  sekkhabalani upanissaya viharati saddhabalam hiribalam
ottappabalam  viriyabalam  pannabalam  tassimani  pancindriyani  muduni
patubhavanti   saddhindriyam   viriyindriyam  satindriyam  samadhindriyam
pannindriyam  so  imesam  pancannam  indriyanam  mudutta  kayassa
bheda  asankharaparinibbayi  hoti  evam  kho  bhikkhave  puggalo
kayassa  bheda  asankharaparinibbayi  hoti  .  ime kho bhikkhave
cattaro puggala santo samvijjamana lokasminti.
   [170]  Ekam  samayam  ayasma  anando  kosambiyam viharati
ghositarame . tatra kho ayasma anando bhikkhu amantesi avuso
bhikkhavoti . avusoti kho te bhikkhu ayasmato anandassa paccassosum.
Ayasma  anando  etadavoca  yo  hi koci avuso bhikkhu va
bhikkhuni  va  mama  santike  arahattappattim byakaroti sabbaso catuhi
maggehi  etesam  va  annatarena  katamehi  catuhi idhavuso bhikkhu
samathapubbangamam  vipassanam  bhaveti  tassa  samathapubbangamam  vipassanam
bhavayato maggo sanjayati so tam maggam asevati bhaveti bahulikaroti
tassa  tam  maggam  asevato  bhavayato  bahulikaroto  sannojanani
pahiyanti anusaya byantihonti.
   {170.1}  Puna  caparam  avuso bhikkhu vipassanapubbangamam samatham
bhaveti  tassa  vipassanapubbangamam  samatham  bhavayato maggo sanjayati
so tam maggam asevati bhaveti bahulikaroti tassa tam maggam asevato
bhavayato bahulikaroto sannojanani pahiyanti anusaya byantihonti.
   {170.2} Puna caparam avuso bhikkhu samathavipassanam yuganaddham bhaveti
tassa  samathavipassanam  yuganaddham  bhavayato  maggo  sanjayati  so tam
maggam asevati bhaveti bahulikaroti tassa tam maggam asevato bhavayato
bahulikaroto sannojanani pahiyanti anusaya byantihonti.
   {170.3} Puna caparam avuso bhikkhuno dhammuddhaccaviggahitam manasam
hoti  so  avuso  samayo  yantam  cittam  ajjhattamyeva  santitthati
sannisidati  ekodi  hoti  samadhiyati  tassa  maggo  sanjayati so
tam  maggam  asevati  bhaveti bahulikaroti tassa tam maggam asevato
bhavayato  bahulikaroto  sannojanani pahiyanti anusaya byantihonti .
Yo hi koci avuso bhikkhu va bhikkhuni va mama santike arahattappattim
Byakaroti sabbaso imehi catuhi maggehi etesam va annatarenati.
          Patipadavaggo dutiyo.
             [1]-
           -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 21 page 200-213. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=21&A=4259&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=21&A=4259&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=21&item=161&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=21&siri=133              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=21&i=161              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=8891              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=8891              Contents of The Tipitaka Volume 21 https://84000.org/tipitaka/read/?index_21 https://84000.org/tipitaka/english/?index_21

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]