ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 21 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 13 : Sutta. Aṅ. (2): catukkanipāto

          Sañcetaniyavaggo tatiyo
   [171]  Kāye vā bhikkhave sati kāyasañcetanāhetu uppajjati
ajjhattaṃ  sukhadukkhaṃ  vācāya  vā  bhikkhave  sati  vacīsañcetanāhetu
uppajjati ajjhattaṃ sukhadukkhaṃ mane vā bhikkhave sati manosañcetanāhetu
uppajjati  ajjhattaṃ  sukhadukkhaṃ  avijjāpaccayā  vā  sāmaṃ  vā  taṃ
bhikkhave  kāyasaṅkhāraṃ  abhisaṅkharoti yaṃpaccayāssa taṃ uppajjati ajjhattaṃ
sukhadukkhaṃ pare vāssa taṃ bhikkhave kāyasaṅkhāraṃ abhisaṅkharonti yaṃpaccayāssa
taṃ uppajjati ajjhattaṃ sukhadukkhaṃ sampajāno vā taṃ bhikkhave kāyasaṅkhāraṃ
abhisaṅkharoti   yaṃpaccayāssa   taṃ  uppajjati  ajjhattaṃ  sukhadukkhaṃ
asampajāno  vā  taṃ  bhikkhave kāyasaṅkhāraṃ abhisaṅkharoti yaṃpaccayāssa
taṃ  uppajjati  ajjhattaṃ  sukhadukkhaṃ  sāmaṃ vā taṃ bhikkhave vacīsaṅkhāraṃ
abhisaṅkharoti  yaṃpaccayāssa  taṃ  uppajjati  ajjhattaṃ  sukhadukkhaṃ  pare
vāssa taṃ bhikkhave vacīsaṅkhāraṃ abhisaṅkharonti yaṃpaccayāssa taṃ uppajjati
ajjhattaṃ  sukhadukkhaṃ sampajāno vā taṃ bhikkhave vacīsaṅkhāraṃ abhisaṅkharoti
yaṃpaccayāssa  taṃ  uppajjati  ajjhattaṃ  sukhadukkhaṃ  asampajāno vā taṃ
@Footnote: 1 Ma.          tassuddānaṃ
@    saṅkhittaṃ vittārāsubhaṃ      dve khamā ubhayena ca
@    moggallāno sārīputto   sasaṅkhāraṃ yuganaddhena cāti.
Bhikkhave  vacīsaṅkhāraṃ  abhisaṅkharoti  yaṃpaccayāssa taṃ uppajjati ajjhattaṃ
sukhadukkhaṃ  sāmaṃ vā taṃ bhikkhave manosaṅkhāraṃ abhisaṅkharoti yaṃpaccayāssa
taṃ  uppajjati  ajjhattaṃ  sukhadukkhaṃ  pare vāssa bhikkhave manosaṅkhāraṃ
abhisaṅkharonti  yaṃpaccayāssa  taṃ uppajjati ajjhattaṃ sukhadukkhaṃ sampajāno
vā  taṃ  bhikkhave manosaṅkhāraṃ abhisaṅkharoti yaṃpaccayāssa taṃ uppajjati
ajjhattaṃ sukhadukkhaṃ asampajāno vā taṃ bhikkhave manosaṅkhāraṃ abhisaṅkharoti
yaṃpaccayāssa  taṃ  uppajjati  ajjhattaṃ  sukhadukkhaṃ  imesu  bhikkhave
dhammesu avijjā anupatitā.
   {171.1} Avijjāyatveva asesavirāganirodhā so kāyo na hoti
yaṃpaccayāssa  taṃ  uppajjati  ajjhattaṃ  sukhadukkhaṃ sā vācā na hoti
yaṃpaccayāssa  taṃ  uppajjati  ajjhattaṃ  sukhadukkhaṃ  so mano na hoti
yaṃpaccayāssa  taṃ uppajjati ajjhattaṃ sukhadukkhaṃ khettantaṃ na hoti ...
Vatthuntaṃ na hoti ... āyatanantaṃ na hoti ... adhikaraṇantaṃ na hoti
yaṃpaccayāssa taṃ uppajjati ajjhattaṃ sukhadukkhanti.
   {171.2} Cattārome bhikkhave attabhāvapaṭilābhā katame cattāro
atthi   bhikkhave   attabhāvapaṭilābho   yasmiṃ   attabhāvapaṭilābhe
attasañcetanā kamati no parasañcetanā atthi bhikkhave attabhāvapaṭilābho
yasmiṃ  attabhāvapaṭilābhe  parasañcetanā  kamati  no  attasañcetanā
atthi bhikkhave attabhāvapaṭilābho yasmiṃ attabhāvapaṭilābhe attasañcetanā
ca  kamati  parasañcetanā  ca  atthi bhikkhave attabhāvapaṭilābho yasmiṃ
attabhāvapaṭilābhe  neva  attasañcetanā  kamati  no  parasañcetanā
ime kho bhikkhave cattāro attabhāvapaṭilābhāti. Evaṃ vutte āyasmā
Sārīputto  bhagavantaṃ  etadavoca  imassa  khvāhaṃ  bhante  bhagavatā
saṅkhittena  bhāsitassa evaṃ vitthārena atthaṃ ājānāmi tatra bhante
yvāyaṃ  attabhāvapaṭilābho  yasmiṃ  attabhāvapaṭilābhe  attasañcetanā
kamati  no  parasañcetanā  attasañcetanāhetu  tesaṃ sattānaṃ tamhā
kāyā  cuti  hoti  tatra  bhante  yvāyaṃ  attabhāvapaṭilābho yasmiṃ
attabhāvapaṭilābhe   parasañcetanā   kamati   no  attasañcetanā
parasañcetanāhetu tesaṃ sattānaṃ tamhā kāyā cuti hoti tatra bhante
yvāyaṃ  attabhāvapaṭilābho  yasmiṃ  attabhāvapaṭilābhe  attasañcetanā
ca  kamati  parasañcetanā  ca  attasañcetanācaparasañcetanācahetu tesaṃ
sattānaṃ tamhā kāyā cuti hoti tatra bhante yvāyaṃ attabhāvapaṭilābho
yasmiṃ  attabhāvapaṭilābhe neva attasañcetanā kamati no parasañcetanā
katame  tena  devā  daṭṭhabbāti  .  nevasaññānāsaññāyatanūpagā
sārīputta devā tena daṭṭhabbāti.
   {171.3} Ko nu kho bhante hetu ko paccayo yena midhekacce sattā
tamhā kāyā cutā āgāmino honti āgantāro itthattaṃ ko pana
bhante hetu ko paccayo yena midhekacce sattā tamhā kāyā cutā
anāgāmino honti anāgantāro itthattanti . Idha sārīputta ekaccassa
puggalassa  orambhāgiyāni  saññojanāni  appahīnāni  honti  so
diṭṭheva  dhamme  nevasaññānāsaññāyatanaṃ  upasampajja  viharati  so
tadassādeti  taṃ  nikāmeti  tena  ca  vittiṃ āpajjati tattha ṭhito
Tadadhimutto  tabbahulavihārī  aparihīno  kālaṃ  kurumāno  nevasaññā-
nāsaññāyatanūpagānaṃ  devānaṃ  sahabyataṃ  upapajjati  so  tato cuto
āgāmī  hoti  āgantā  itthattaṃ  idha  pana sārīputta ekaccassa
puggalassa  orambhāgiyāni  saññojanāni  pahīnāni honti so diṭṭheva
dhamme   nevasaññānāsaññāyatanaṃ   upasampajja   viharati   so
tadassādeti  taṃ  nikāmeti  tena  ca  vittiṃ āpajjati tattha ṭhito
tadadhimutto  tabbahulavihārī  aparihīno  kālaṃ  kurumāno  nevasaññā-
nāsaññāyatanūpagānaṃ  devānaṃ  sahabyataṃ  upapajjati  so  tato cuto
anāgāmī hoti anāgantā itthattaṃ ayaṃ kho sārīputta hetu ayaṃ paccayo
yena midhekacce sattā tamhā kāyā cutā āgāmino honti āgantāro
itthattaṃ ayaṃ pana sārīputta hetu ayaṃ paccayo yena midhekacce sattā
tamhā kāyā cutā anāgāmino honti anāgantāro itthattanti.
   [172] Tatra kho āyasmā sārīputto bhikkhū āmantesi āvuso
bhikkhavoti  .  āvusoti  kho  te  bhikkhū  āyasmato sārīputtassa
paccassosuṃ  .  āyasmā  sārīputto etadavoca aḍḍhamāsūpasampannena
me  āvuso  atthapaṭisambhidā  sacchikatā  odhiso  byañjanaso tamahaṃ
anekapariyāyena ācikkhāmi desemi (1)- paññāpemi paṭṭhapemi vivarāmi
vibhajāmi  uttānīkaromi  yassa  kho  panassa  kaṅkhā vā vimati vā
@Footnote: 1 Yu. pakāsemi.
So  maṃ  pañhena  ahaṃ  veyyākaraṇena  sammukhībhūto  no  satthā
yo  no  dhammānaṃ  sukusalo  aḍḍhamāsūpasampannena  me  āvuso
dhammapaṭisambhidā  sacchikatā  odhiso  byañjanaso tamahaṃ anekapariyāyena
ācikkhāmi  desemi  (1)-  paññāpemi  paṭṭhapemi vivarāmi vibhajāmi
uttānīkaromi  yassa  kho  panassa  kaṅkhā  vā vimati vā so maṃ
pañhena  ahaṃ  veyyākaraṇena  sammukhībhūto  no  satthā  yo  no
dhammānaṃ  sukusalo  aḍḍhamāsūpasampannena  me āvuso niruttipaṭisambhidā
sacchikatā  odhiso  byañjanaso  tamahaṃ  anekapariyāyena  ācikkhāmi
desemi  (1)-  paññāpemi paṭṭhapemi vivarāmi vibhajāmi uttānīkaromi
yassa  kho  panassa  kaṅkhā  vā  vimati vā so maṃ pañhena ahaṃ
veyyākaraṇena  sammukhībhūto  no  satthā  yo no dhammānaṃ sukusalo
aḍḍhāmāsūpasampannena  me  āvuso  paṭibhāṇapaṭisambhidā  sacchikatā
odhiso  byañjanaso tamahaṃ anekapariyāyena ācikkhāmi desemi (1)-
paññāpemi  paṭṭhapemi  vivarāmi  vibhajāmi  uttānīkaromi  yassa  kho
panassa  kaṅkhā  vā vimati vā so maṃ pañhena ahaṃ veyyākaraṇena
sammukhībhūto no satthā yo no dhammānaṃ sukusaloti.
   [173]  Athakho āyasmā mahākoṭṭhito yenāyasmā sārīputto
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmatā  sārīputtena  saddhiṃ  sammodi
sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā  ekamantaṃ nisīdi ekamantaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. pakāsemi.
Nisinno  kho āyasmā mahākoṭṭhito āyasmantaṃ sārīputtaṃ etadavoca
channaṃ  āvuso  phassāyatanānaṃ  asesavirāganirodhā atthaññaṃ kiñcīti .
Mā hevaṃ āvuso . channaṃ āvuso phassāyatanānaṃ asesavirāganirodhā
natthaññaṃ kiñcīti . mā hevaṃ āvuso . channaṃ āvuso phassāyatanānaṃ
asesavirāganirodhā atthi ca natthi caññaṃ kiñcīti . Mā hevaṃ āvuso.
Channaṃ  āvuso  phassāyatanānaṃ  asesavirāganirodhā  nevatthi  no
natthaññaṃ 1- kiñcīti. Mā hevaṃ āvuso.
   {173.1} Channaṃ āvuso phassāyatanānaṃ asesavirāganirodhā atthaññaṃ
kiñcīti iti puṭṭho samāno mā hevaṃ āvusoti vadesi channaṃ āvuso
phassāyatanānaṃ  asesavirāganirodhā natthaññaṃ kiñcīti iti puṭṭho samāno
mā hevaṃ āvusoti vadesi channaṃ āvuso phassāyatanānaṃ asesavirāganirodhā
atthi ca natthi caññaṃ kiñcīti iti puṭṭho samāno mā hevaṃ āvusoti
vadesi  channaṃ  āvuso phassāyatanānaṃ asesavirāganirodhā nevatthi no
natthaññaṃ  kiñcīti iti puṭṭho samāno mā hevaṃ āvusoti vadesi .
Yathākathaṃ panāvuso imassa bhāsitassa attho daṭṭhabboti.
   {173.2} Channaṃ āvuso phassāyatanānaṃ asesavirāganirodhā atthaññaṃ
kiñcīti  iti vadaṃ apapañcaṃ 2- papañceti channaṃ āvuso phassāyatanānaṃ
asesavirāganirodhā  natthaññaṃ  kiñcīti iti vadaṃ apapañcaṃ 3- papañceti
channaṃ  āvuso phassāyatanānaṃ asesavirāganirodhā atthi ca natthi caññaṃ
kiñcīti  iti  vadaṃ  apapañcaṃ  papañceti  channaṃ āvuso phassāyatanānaṃ
@Footnote: 1 Yu. atthaññaṃ. 2-3 Ma. Yu. appapañcaṃ. ito paraṃ īdisameva.
Asesavirāganirodhā  nevatthi  no  natthaññaṃ kiñcīti iti vadaṃ apapañcaṃ
papañceti  yāvatā  āvuso  channaṃ  phassāyatanānaṃ  gati  tāvatā
papañcassa  gati  yāvatā  papañcassa gati tāvatā channaṃ phassāyatanānaṃ
gati  channaṃ  āvuso  phassāyatanānaṃ  asesavirāganirodhā papañcanirodho
papañcavūpasamoti.
   [174]  Athakho  āyasmā ānando yenāyasmā mahākoṭṭhito
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmatā  mahākoṭṭhitena saddhiṃ sammodi
sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā  ekamantaṃ nisīdi ekamantaṃ
nisinno  kho  āyasmā ānando āyasmantaṃ mahākoṭṭhitaṃ etadavoca
channaṃ  āvuso  phassāyatanānaṃ  asesavirāganirodhā atthaññaṃ kiñcīti .
Mā hevaṃ āvuso . channaṃ āvuso phassāyatanānaṃ asesavirāganirodhā
natthaññaṃ kiñcīti . mā hevaṃ āvuso . channaṃ āvuso phassāyatanānaṃ
asesavirāganirodhā atthi ca natthi caññaṃ kiñcīti . Mā hevaṃ āvuso.
Channaṃ  āvuso  phassāyatanānaṃ  asesavirāganirodhā  nevatthi  no
natthaññaṃ kiñcīti. Mā hevaṃ āvuso.
   {174.1} Channaṃ āvuso phassāyatanānaṃ asesavirāganirodhā atthaññaṃ
kiñcīti iti puṭṭho samāno mā hevaṃ āvusoti vadesi channaṃ āvuso
phassāyatanānaṃ  asesavirāganirodhā natthaññaṃ kiñcīti iti puṭṭho samāno
mā hevaṃ āvusoti vadesi channaṃ āvuso phassāyatanānaṃ asesavirāganirodhā
atthi ca natthi caññaṃ kiñcīti iti puṭṭho samāno mā hevaṃ āvusoti
Vadesi  channaṃ  āvuso phassāyatanānaṃ asesavirāganirodhā nevatthi no
natthaññaṃ  kiñcīti iti puṭṭho samāno mā hevaṃ āvusoti vadesi .
Yathākathaṃ panāvuso imassa bhāsitassa attho daṭṭhabboti.
   {174.2} Channaṃ āvuso phassāyatanānaṃ asesavirāganirodhā atthaññaṃ
kiñcīti  iti  vadaṃ  apapañcaṃ  papañceti  channaṃ āvuso phassāyatanānaṃ
asesavirāganirodhā  natthaññaṃ  kiñcīti  iti  vadaṃ  apapañcaṃ  papañceti
channaṃ  āvuso phassāyatanānaṃ asesavirāganirodhā atthi ca natthi caññaṃ
kiñcīti  iti  vadaṃ  apapañcaṃ  papañceti  channaṃ āvuso phassāyatanānaṃ
asesavirāganirodhā  nevatthi  no  natthaññaṃ kiñcīti iti vadaṃ apapañcaṃ
papañceti  yāvatā  āvuso  channaṃ  phassāyatanānaṃ  gati  tāvatā
papañcassa  gati  yāvatā  papañcassa gati tāvatā channaṃ phassāyatanānaṃ
gati  channaṃ  āvuso  phassāyatanānaṃ  asesavirāganirodhā papañcanirodho
papañcavūpasamoti.
   [175]  Athakho  āyasmā  upavāno  yenāyasmā sārīputto
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmatā  sārīputtena  saddhiṃ  sammodi
sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā  ekamantaṃ nisīdi ekamantaṃ
nisinno kho āyasmā upavāno āyasmantaṃ sārīputtaṃ etadavoca kinnu
kho āvuso (1)- vijjāyantakaro hotīti . no hīdaṃ āvuso. Kiṃ
panāvuso (2)- caraṇenantakaro hotīti . no hīdaṃ āvuso . Kinnu
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. sārīputta.
Kho āvuso (1)- vijjācaraṇenantakaro hotīti . no hīdaṃ āvuso.
Kiṃ panāvuso (1)- aññatra vijjācaraṇenantakaro hotīti . no hīdaṃ
āvuso . kinnu kho āvuso (1)- vijjāyantakaro hotīti iti puṭṭho
samāno no hīdaṃ āvusoti vadesi kiṃ panāvuso (1)- caraṇenantakaro
hotīti  iti  puṭṭho  samāno no hīdaṃ āvusoti vadesi kinnu kho
āvuso  (1)- vijjācaraṇenantakaro hotīti iti puṭṭho samāno no
hīdaṃ āvusoti vadesi kiṃ panāvuso (1)- aññatra vijjācaraṇenantakaro
hotīti  iti  puṭṭho samāno no hīdaṃ āvusoti vadesi . yathākathaṃ
panāvuso antakaro hotīti.
   {175.1} Vijjāya ce āvuso antakaro abhavissa saupādānova 2-
samāno  antakaro  abhavissa caraṇena ce āvuso antakaro abhavissa
saupādānova  samāno  antakaro abhavissa vijjācaraṇena ce āvuso
antakaro  abhavissa  saupādānova samāno antakaro abhavissa aññatra
vijjācaraṇena ce āvuso antakaro abhavissa puthujjano antakaro abhavissa
puthujjano hi āvuso aññatra vijjācaraṇena caraṇavipanno kho āvuso
yathābhūtaṃ na jānāti na passati caraṇasampanno yathābhūtaṃ jānāti passati
yathābhūtaṃ jānaṃ passaṃ antakaro hotīti.
   [176] Saddho bhikkhave bhikkhu evaṃ sammā āyācamāno āyāceyya
tādiso   homi   yādisā   sārīputtamoggallānāti   esā
@Footnote: 1 Ma. Yu. sārīputta. 2 Yu. savupādāno.
Bhikkhave  tulā  etaṃ pamāṇaṃ mama sāvakānaṃ bhikkhūnaṃ yadidaṃ sārīputta-
moggallānā 1- . saddhā bhikkhave bhikkhunī evaṃ sammā āyācamānā
āyāceyya  tādisā  homi  yādisā khemā ca bhikkhunī uppalavaṇṇā
cāti  esā  bhikkhave  tulā  etaṃ pamāṇaṃ mama sāvikānaṃ bhikkhunīnaṃ
yadidaṃ khemā ca bhikkhunī uppalavaṇṇā ca 2-. Saddho bhikkhave upāsako
evaṃ  sammā  āyācamāno  āyāceyya  tādiso  homi  yādiso
citto ca gahapati hatthako ca āḷavakoti esā bhikkhave tulā etaṃ
pamāṇaṃ  mama  sāvakānaṃ  upāsakānaṃ yadidaṃ citto ca gahapati hatthako
ca āḷavako 3- . saddhā bhikkhave upāsikā evaṃ sammā āyācamānā
āyāceyya  tādisā  homi  yādisā  khujjuttarā  ca  upāsikā
veḷukaṇṭakiyā ca nandamātāti esā bhikkhave tulā etaṃ pamāṇaṃ mama
sāvikānaṃ  upāsikānaṃ  yadidaṃ  khujjuttarā  ca upāsikā veḷukaṇṭakiyā
ca nandamātāti.
   [177]  Athakho  āyasmā  rāhulo yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ
nisinnaṃ  kho  āyasmantaṃ  rāhulaṃ  bhagavā etadavoca yā ca rāhula
ajjhattikā paṭhavīdhātu yā ca bāhirā paṭhavīdhātu paṭhavīdhātudevesā 4-
taṃ  netaṃ  mama  nesohamasmi  na meso attāti evametaṃ yathābhūtaṃ
sammappaññāya   daṭṭhabbaṃ   evametaṃ   yathābhūtaṃ   sammappaññāya
disvā paṭhavīdhātuyā nibbindati paṭhavīdhātuyā cittaṃ virājeti . yā ca
@Footnote: 1 Yu. sārīputtamoggallānāti. 2 Yu. ... cāti. 3 Ma. Yu. āḷavakoti.
@4 Ma. Yu. paṭhavīdhāturevesā.
Rāhula ajjhattikā āpodhātu yā ca bāhirā āpodhātu āpodhātu-
devesā 1- taṃ netaṃ mama nesohamasmi na meso attāti evametaṃ
yathābhūtaṃ  sammappaññāya  daṭṭhabbaṃ  evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya
disvā āpodhātuyā nibbindati āpodhātuyā cittaṃ virājeti.
   {177.1} Yā ca rāhula ajjhattikā tejodhātu yā ca bāhirā
tejodhātu tejodhātudevesā taṃ netaṃ mama nesohamasmi na meso attāti
evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya  daṭṭhabbaṃ  evametaṃ  yathābhūtaṃ
sammappaññāya   disvā   tejodhātuyā  nibbindati  tejodhātuyā
cittaṃ virājeti . yā ca rāhula ajjhattikā vāyodhātu yā ca bāhirā
vāyodhātu vāyodhātudevesā taṃ netaṃ mama nesohamasmi na meso attāti
evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya  daṭṭhabbaṃ  evametaṃ  yathābhūtaṃ
sammappaññāya  disvā  vāyodhātuyā  nibbindati  vāyodhātuyā  cittaṃ
virājeti . yato kho rāhula bhikkhu imāsu catūsu dhātūsu nevattānaṃ
nāttaniyaṃ samanupassati ayaṃ vuccati rāhula bhikkhu acchejji taṇhaṃ vivaṭṭayi
saññojanaṃ sammāmānābhisamayā antamakāsi dukkhassāti.
   [178] Cattārome bhikkhave puggalā santo saṃvijjamānā lokasmiṃ
katame  cattāro  idha  bhikkhave  bhikkhu  aññataraṃ santaṃ cetovimuttiṃ
upasampajja  viharati  so sakkāyanirodhaṃ manasikaroti tassa sakkāyanirodhaṃ
manasikaroto  sakkāyanirodhe  cittaṃ  na  pakkhandati  na  pasīdati  na
santiṭṭhati  na  adhimuccati  tassa kho etaṃ 2- bhikkhave bhikkhuno na
@Footnote: 1 Ma. Yu. āpodhāturevesā. ito paraṃ īdisameva. 2 Ma. evaṃ. ito paraṃ
@īdisameva.
Sakkāyanirodho pāṭikaṅkho seyyathāpi bhikkhave puriso lapagatena 1- hatthena
sākhaṃ  gaṇheyya  tassa so hattho sajjeyyapi gaṇheyyapi bajjheyyapi
evameva  kho  bhikkhave bhikkhu aññataraṃ santaṃ cetovimuttiṃ upasampajja
viharati  so sakkāyanirodhaṃ manasikaroti tassa sakkāyanirodhaṃ manasikaroto
sakkāyanirodhe cittaṃ na pakkhandati na pasīdati na santiṭṭhati nādhimuccati
tassa kho etaṃ bhikkhave bhikkhuno na sakkāyanirodho pāṭikaṅkho.
   {178.1}  Idha pana bhikkhave bhikkhu aññataraṃ santaṃ cetovimuttiṃ
upasampajja  viharati  so sakkāyanirodhaṃ manasikaroti tassa sakkāyanirodhaṃ
manasikaroto  sakkāyanirodhe  cittaṃ  pakkhandati  pasīdati  santiṭṭhati
adhimuccati tassa kho etaṃ bhikkhave bhikkhuno sakkāyanirodho pāṭikaṅkho
seyyathāpi  bhikkhave  puriso  suddhena hatthena sākhaṃ gaṇheyya tassa
so hattho neva sajjeyya na gaṇheyya na bajjheyya evameva kho
bhikkhave  bhikkhu  aññataraṃ  santaṃ  cetovimuttiṃ upasampajja viharati so
sakkāyanirodhaṃ   manasikaroti   tassa   sakkāyanirodhaṃ  manasikaroto
sakkāyanirodhe  cittaṃ  pakkhandati  pasīdati  santiṭṭhati  adhimuccati tassa
kho etaṃ bhikkhave bhikkhuno sakkāyanirodho pāṭikaṅkho.
   {178.2}  Idha pana bhikkhave bhikkhu aññataraṃ santaṃ cetovimuttiṃ
upasampajja   viharati   so  avijjāppabhedaṃ  manasikaroti  tassa
avijjāppabhedaṃ  manasikaroto  avijjāppabhede  cittaṃ  na  pakkhandati
na  pasīdati  na  santiṭṭhati  nādhimuccati  tassa  kho  etaṃ bhikkhave
bhikkhuno  na  avijjāppabhedo  pāṭikaṅkho  seyyathāpi  bhikkhave
@Footnote: 1 Ma. lepagatena. Yu. lasagatena.
Jambālī  anekavassagaṇikā  tassā  puriso  yāni  ceva  āyamukhāni
tāni  pidaheyya  yāni  ca  apāyamukhāni tāni vivareyya devo ca
na sammā dhāraṃ anuppaveccheyya evaṃ hi tassā bhikkhave jambāliyā
na  ālippabhedo  pāṭikaṅkho  evameva kho bhikkhave bhikkhu aññataraṃ
santaṃ  cetovimuttiṃ  upasampajja viharati so avijjāppabhedaṃ manasikaroti
tassa  avijjāppabhedaṃ  manasikaroto  avijjāppabhede  cittaṃ  na
pakkhandati  na  pasīdati  na  santiṭṭhati  nādhimuccati  tassa kho etaṃ
bhikkhave bhikkhuno na avijjāppabhedo pāṭikaṅkho.
   {178.3}  Idha pana bhikkhave bhikkhu aññataraṃ santaṃ cetovimuttiṃ
upasampajja viharati so avijjāppabhedaṃ manasikaroti tassa avijjāppabhedaṃ
manasikaroto  avijjāppabhede  cittaṃ  pakkhandati  pasīdati  santiṭṭhati
adhimuccati tassa kho etaṃ bhikkhave bhikkhuno avijjāppabhedo pāṭikaṅkho
seyyathāpi bhikkhave jambālī anekavassagaṇikā tassā puriso yāni ceva
āyamukhāni tāni vivareyya yāni ca apāyamukhāni tāni pidaheyya devo
ca sammā dhāraṃ anuppaveccheyya evaṃ hi tassā bhikkhave jambāliyā
ālippabhedo  pāṭikaṅkho evameva kho bhikkhave bhikkhu aññataraṃ santaṃ
cetovimuttiṃ  upasampajja  viharati so avijjāppabhedaṃ manasikaroti tassa
avijjāppabhedaṃ  manasikaroto  avijjāppabhede  cittaṃ pakkhandati pasīdati
santiṭṭhati adhimuccati tassa kho etaṃ bhikkhave bhikkhuno avijjāppabhedo
Pāṭikaṅkho . ime kho bhikkhave cattāro puggalā santo saṃvijjamānā
lokasminti.
   [179]  Athakho  āyasmā  ānando  yenāyasmā sārīputto
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmatā  sārīputtena  saddhiṃ  sammodi
sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā  ekamantaṃ nisīdi ekamantaṃ
nisinno kho āyasmā ānando āyasmantaṃ sārīputtaṃ etadavoca ko
nu kho āvuso sārīputta hetu ko paccayo yena midhekacce sattā
diṭṭheva dhamme na parinibbāyantīti.
   {179.1} Idhāvuso ānanda sattā imā hānabhāgiyā saññāti
yathābhūtaṃ  nappajānanti  imā ṭhitibhāgiyā saññāti yathābhūtaṃ nappajānanti
imā visesabhāgiyā saññāti yathābhūtaṃ nappajānanti imā nibbedhabhāgiyā
saññāti yathābhūtaṃ nappajānanti ayaṃ kho āvuso ānanda hetu ayaṃ paccayo
yena midhekacce sattā diṭṭheva dhamme na parinibbāyantīti.
   {179.2} Ko panāvuso sārīputta hetu ko paccayo yena midhekacce
sattā diṭṭheva dhamme parinibbāyantīti . idhāvuso ānanda sattā imā
hānabhāgiyā  saññāti  yathābhūtaṃ  pajānanti  imā ṭhitibhāgiyā saññāti
yathābhūtaṃ  pajānanti  imā  visesabhāgiyā  saññāti yathābhūtaṃ pajānanti
imā  nibbedhabhāgiyā  saññāti  yathābhūtaṃ pajānanti ayaṃ kho āvuso
ānanda  hetu ayaṃ paccayo yena midhekacce sattā diṭṭheva dhamme
parinibbāyantīti.
   [180] Ekaṃ samayaṃ bhagavā bhoganagare viharati ānandacetiye.
Tatra kho bhagavā bhikkhū āmantesi bhikkhavoti . bhadanteti te bhikkhū
bhagavato  paccassosuṃ  .  bhagavā etadavoca . cattārome bhikkhave
mahāpadese desessāmi taṃ suṇātha sādhukaṃ manasikarotha bhāsissāmīti .
Evaṃ bhanteti kho te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ. Bhagavā etadavoca
   {180.1} katame ca bhikkhave cattāro mahāpadesā idha bhikkhave
bhikkhu evaṃ vadeyya sammukhā metaṃ āvuso bhagavato sutaṃ sammukhā paṭiggahitaṃ
ayaṃ dhammo ayaṃ vinayo idaṃ satthusāsananti tassa bhikkhave bhikkhuno bhāsitaṃ
neva  abhinanditabbaṃ  nappaṭikkositabbaṃ  anabhinanditvā  appaṭikkositvā
tāni  padabyañjanāni  sādhukaṃ  uggahetvā  sutte  otāretabbāni
vinaye  sandassetabbāni  tāni  ce  sutte  otāriyamānāni
vinaye  sandassiyamānāni  na  ceva  sutte  otaranti  na  vinaye
sandissanti  niṭṭhamettha  gantabbaṃ addhā idaṃ na ceva tassa bhagavato
vacanaṃ  arahato  sammāsambuddhassa  imassa  ca  bhikkhuno  duggahitanti
iti hīdaṃ bhikkhave chaḍḍeyyātha
   {180.2} idha pana bhikkhave bhikkhu evaṃ vadeyya sammukhā metaṃ
āvuso bhagavato sutaṃ sammukhā paṭiggahitaṃ ayaṃ dhammo ayaṃ vinayo idaṃ
satthusāsananti  tassa  bhikkhave  bhikkhuno  bhāsitaṃ  neva  abhinanditabbaṃ
nappaṭikkositabbaṃ    anabhinanditvā    appaṭikkositvā    tāni
padabyañjanāni   sādhukaṃ   uggahetvā   sutte  otāretabbāni
vinaye  sandassetabbāni  tāni  ce  sutte  otāriyamānāni
Vinaye  sandassiyamānāni sutte ceva otaranti vinaye ca sandissanti
niṭṭhamettha  gantabbaṃ  addhā  idaṃ  tassa  bhagavato  vacanaṃ  arahato
sammāsambuddhassa  imassa  ca  bhikkhuno  suggahitanti  idaṃ  bhikkhave
paṭhamaṃ mahāpadesaṃ dhāreyyātha.
   {180.3} Idha pana bhikkhave bhikkhu evaṃ vadeyya amukasmiṃ nāma
āvāse saṅgho viharati sathero sapāmokkho tassa me saṅghassa sammukhā
sutaṃ  sammukhā  paṭiggahitaṃ  ayaṃ dhammo ayaṃ vinayo idaṃ satthusāsananti
tassa  bhikkhave  bhikkhuno  bhāsitaṃ  neva abhinanditabbaṃ nappaṭikkositabbaṃ
anabhinanditvā   appaṭikkositvā   tāni   padabyañjanāni  sādhukaṃ
uggahetvā   sutte  otāretabbāni  vinaye  sandassetabbāni
tāni  ce  sutte otāriyamānāni vinaye sandassiyamānāni na ceva
sutte  otaranti  na  vinaye sandissanti niṭṭhamettha gantabbaṃ addhā
idaṃ  na  ceva  tassa bhagavato vacanaṃ arahato sammāsambuddhassa tassa
ca  saṅghassa  duggahitanti  iti  hīdaṃ  bhikkhave chaḍḍeyyātha idha pana
bhikkhave  bhikkhu evaṃ vadeyya amukasmiṃ nāma āvāse saṅgho viharati
sathero  sapāmokkho  tassa  me  saṅghassa  sammukhā  sutaṃ sammukhā
paṭiggahitaṃ  ayaṃ  dhammo ayaṃ vinayo idaṃ satthusāsananti tassa bhikkhave
bhikkhuno  bhāsitaṃ  neva  abhinanditabbaṃ  nappaṭikkositabbaṃ  anabhinanditvā
appaṭikkositvā   tāni   padabyañjanāni   sādhukaṃ   uggahetvā
sutte  otāretabbāni  vinaye  sandassetabbāni  tāni ce sutte
otāriyamānāni vinaye sandassiyamānāni sutte ceva otaranti vinaye
Ca  sandissanti  niṭṭhamettha  gantabbaṃ  addhā  idaṃ  tassa  bhagavato
vacanaṃ  arahato  sammāsambuddhassa  tassa  ca  saṃghassa  suggahitanti
idaṃ bhikkhave dutiyaṃ mahāpadesaṃ dhāreyyātha.
   {180.4} Idha pana bhikkhave bhikkhu evaṃ vadeyya amukasmiṃ nāma
āvāse  sambahulā  therā  bhikkhū  viharanti  bahussutā āgatāgamā
dhammadharā vinayadharā mātikādharā tesaṃ me therānaṃ sammukhā sutaṃ sammukhā
paṭiggahitaṃ  ayaṃ  dhammo ayaṃ vinayo idaṃ satthusāsananti tassa bhikkhave
bhikkhuno  bhāsitaṃ  neva  abhinanditabbaṃ  nappaṭikkositabbaṃ  anabhinanditvā
appaṭikkositvā  tāni  padabyañjanāni  sādhukaṃ  uggahetvā  sutte
otāretabbāni vinaye sandassetabbāni tāni ce sutte otāriyamānāni
vinaye sandassiyamānāni na ceva sutte otaranti na vinaye sandissanti
niṭṭhamettha gantabbaṃ addhā idaṃ na ceva tassa bhagavato vacanaṃ arahato
sammāsambuddhassa  tesañca  therānaṃ  duggahitanti  iti  hīdaṃ  bhikkhave
chaḍḍeyyātha
   {180.5} idha pana bhikkhave bhikkhu evaṃ vadeyya amukasmiṃ nāma
āvāse  sambahulā  therā  bhikkhū  viharanti  bahussutā āgatāgamā
dhammadharā vinayadharā mātikādharā tesaṃ me therānaṃ sammukhā sutaṃ sammukhā
paṭiggahitaṃ  ayaṃ  dhammo ayaṃ vinayo idaṃ satthusāsananti tassa bhikkhave
bhikkhuno  bhāsitaṃ  neva  abhinanditabbaṃ  nappaṭikkositabbaṃ  anabhinanditvā
appaṭikkositvā  tāni  padabyañjanāni  sādhukaṃ  uggahetvā  sutte
otāretabbāni vinaye sandassetabbāni tāni ce sutte otāriyamānāni
Vinaye  sandassiyamānāni sutte ceva otaranti vinaye ca sandissanti
niṭṭhamettha  gantabbaṃ  addhā  idaṃ  tassa  bhagavato  vacanaṃ  arahato
sammāsambuddhassa  tesañca  therānaṃ  suggahitanti  idaṃ  bhikkhave tatiyaṃ
mahāpadesaṃ dhāreyyātha.
   {180.6} Idha pana bhikkhave bhikkhu evaṃ vadeyya amukasmiṃ nāma
āvāse eko thero bhikkhu viharati bahussuto āgatāgamo dhammadharo
vinayadharo  mātikādharo  tassa  me  therassa  sammukhā sutaṃ sammukhā
paṭiggahitaṃ  ayaṃ  dhammo ayaṃ vinayo idaṃ satthusāsananti tassa bhikkhave
bhikkhuno  bhāsitaṃ  neva  abhinanditabbaṃ  nappaṭikkositabbaṃ  anabhinanditvā
appaṭikkositvā   tāni   padabyañjanāni   sādhukaṃ   uggahetvā
sutte  otāretabbāni  vinaye  sandassetabbāni  tāni ce sutte
otāriyamānāni vinaye sandassiyamānāni na ceva sutte otaranti na
vinaye  sandissanti  niṭṭhamettha  gantabbaṃ  addhā  idaṃ  na  ceva
tassa  bhagavato  vacanaṃ  arahato  sammāsambuddhassa  tassa ca therassa
duggahitanti iti hīdaṃ bhikkhave chaḍḍeyyātha
   {180.7} idha pana bhikkhave bhikkhu evaṃ vadeyya amukasmiṃ nāma
āvāse eko thero bhikkhu viharati bahussuto āgatāgamo dhammadharo
vinayadharo  mātikādharo  tassa  me  therassa sammukhā  sutaṃ sammukhā
paṭiggahitaṃ  ayaṃ  dhammo  ayaṃ  vinayo  idaṃ  satthusāsananti  tassa
bhikkhave  bhikkhuno  bhāsitaṃ  neva  abhinanditabbaṃ  nappaṭikkositabbaṃ
anabhinanditvā   appaṭikkositvā   tāni   padabyañjanāni  sādhukaṃ
uggahetvā sutte otāretabbāni vinaye sandassetabbāni tāni ce
sutte otāriyamānāni vinaye sandassiyamānāni sutte ceva otaranti
Vinaye  ca  sandissanti  niṭṭhamettha  gantabbaṃ  addhā  idaṃ  tassa
bhagavato  vacanaṃ  arahato  sammāsambuddhassa  tassa  ca  therassa
suggahitanti  idaṃ  bhikkhave  catutthaṃ  mahāpadesaṃ dhāreyyātha . ime
kho bhikkhave cattāro mahāpadesāti.
         Sañcetaniyavaggo tatiyo.
             [1]-             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 21 page 213-231. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=21&A=4533              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=21&A=4533              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=21&item=171&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=21&siri=134              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=21&i=171              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=9001              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=9001              Contents of The Tipitaka Volume 21 https://84000.org/tipitaka/read/?index_21 https://84000.org/tipitaka/english/?index_21

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]