ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 21 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 13 : Sutta. Aṅ. (2): catukkanipāto

   [22]  Ekamidāhaṃ  bhikkhave  samayaṃ uruvelāyaṃ viharāmi najjā
nerañjarāya  tīre  ajapālanigrodhe  paṭhamābhisambuddho  .  athakho
bhikkhave   sambahulā   brāhmaṇā   jiṇṇā  vuḍḍhā  mahallakā
addhagatā  vayoanuppattā  yenāhaṃ  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā
mayā  saddhiṃ  sammodiṃsu  sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā
ekamantaṃ  nisīdiṃsu  ekamantaṃ  nisinnā  kho bhikkhave te brāhmaṇā
maṃ  etadavocuṃ sutaṃ metaṃ bho gotama na samaṇo gotamo brāhmaṇe
jiṇṇe  vuḍḍhe  mahallake  addhagate  vayoanuppatte  abhivādeti
vā paccuṭṭheti vā āsanena vā nimantetīti tayidaṃ bho gotama tatheva
na  hi  bhavaṃ  gotamo brāhmaṇe jiṇṇe vuḍḍhe mahallake addhagate
vayoanuppatte  abhivādeti  vā  paccuṭṭheti  vā  āsanena  vā
nimanteti tayidaṃ bho gotama na sampannamevāti.
   {22.1}  Tassa mayhaṃ bhikkhave etadahosi nacayime āyasmanto
jānanti theraṃ vā therakaraṇe vā dhammeti 1- vuḍḍho cepi bhikkhave
hoti asītiko vā navutiko vā vassasatiko vā jātiyā so ca hoti
akālavādī  abhūtavādī  anatthavādī  adhammavādī  avinayavādī anidhānavatiṃ
vācaṃ  bhāsitā  akālena  anapadesaṃ  apariyantavatiṃ  anatthasañhitaṃ
athakho so bālo therotveva saṅkhaṃ gacchati daharo cepi bhikkhave hoti
yuvā  susū  2- kāḷakeso bhadrena yobbanena samannāgato paṭhamena
@Footnote: 1 Yu. dhamme . 2 Ma. Yu. susu.
Vayasā so ca hoti kālavādī bhūtavādī atthavādī dhammavādī vinayavādī
nidhānavatiṃ  vācaṃ  bhāsitā  kālena  sāpadesaṃ pariyantavatiṃ atthasañhitaṃ
athakho so paṇḍito therotveva saṅkhaṃ gacchati . cattārome bhikkhave
therakaraṇā  dhammā katame cattāro idha bhikkhave bhikkhu sīlavā hoti
pātimokkhasaṃvarasaṃvuto   viharati   ācāragocarasampanno   aṇumattesu
vajjesu  bhayadassāvī  samādāya  sikkhati  sikkhāpadesu bahussuto hoti
sutadharo  sutasannicayo  ye  te dhammā ādikalyāṇā majjhekalyāṇā
pariyosānakalyāṇā   sātthaṃ   sabyañjanaṃ  kevalaparipuṇṇaṃ  parisuddhaṃ
brahmacariyaṃ  abhivadanti  tathārūpāssa  dhammā  bahussutā  honti dhatā
vacasā  paricitā  manasānupekkhitā  diṭṭhiyā  suppaṭividdhā  catunnaṃ
jhānānaṃ  ābhicetasikānaṃ  diṭṭhadhammasukhavihārānaṃ  nikāmalābhī  hoti
akicchalābhī  akasiralābhī  āsavānaṃ  khayā  anāsavaṃ  cetovimuttiṃ
paññāvimuttiṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā upasampajja
viharati. Ime kho bhikkhave cattāro therakaraṇā dhammāti.
     Yo uddhatena cittena      samphañca bahubhāsati
     asamāhitasaṅkappo       asaddhammarato mato 1-
     ārā so thāvareyyamhā    pāpadiṭṭhi anādaro.
     Yo ca sīlena sampanno     sutavā paṭibhāṇavā
     saṃyutto thiradhammesu 2-    paññāyatthaṃ vipassati
@Footnote: 1 Ma. Yu. mago . 2 Ma. Yu. saññato dhīro dhammesu.
     Pāragū sabbadhammānaṃ      akhilo paṭibhāṇavā
     pahīnajātimaraṇo         brahmacariyassa kevalī
     tamahaṃ vadāmi theroti       yassa no santi āsavā
     āsavānaṃ khayā bhikkhu       so 1- theroti pavuccatīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 21 page 28-30. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=21&A=572              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=21&A=572              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=21&item=22&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=21&siri=22              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=21&i=22              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=6899              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=6899              Contents of The Tipitaka Volume 21 https://84000.org/tipitaka/read/?index_21 https://84000.org/tipitaka/english/?index_21

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่