ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 21 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 13 : Sutta. Aṅ. (2): catukkanipāto

   [23] Loko bhikkhave tathāgatena abhisambuddho lokasmā tathāgato
visaṃyutto  lokasamudayo  bhikkhave  tathāgatena abhisambuddho lokasamudayo
tathāgatassa  pahīno  lokanirodho  bhikkhave  tathāgatena  abhisambuddho
lokanirodho   tathāgatassa   sacchikato  lokanirodhagāminī  paṭipadā
bhikkhave  tathāgatena  abhisambuddhā lokanirodhagāminī paṭipadā tathāgatassa
bhāvitā  .  yaṃ bhikkhave sadevakassa lokassa samārakassa sabrahmakassa
sassamaṇabrāhmaṇiyā  pajāya  sadevamanussāya  diṭṭhaṃ  sutaṃ mutaṃ viññātaṃ
pattaṃ pariyesitaṃ anuvicaritaṃ manasā sammā taṃ 2- tathāgatena abhisambuddhaṃ
tasmā tathāgatoti vuccati.
   {23.1}  Yañca bhikkhave rattiṃ tathāgato anuttaraṃ sammāsambodhiṃ
abhisambujjhati   yañca   rattiṃ   anupādisesāya   nibbānadhātuyā
parinibbāyati  yaṃ  etasmiṃ  antare  bhāsati  lapati niddisati sabbantaṃ
tatheva  hoti  no  aññathā tasmā tathāgatoti vuccati . yathāvādī
bhikkhave  tathāgato  tathākārī  yathākārī  tathāvādī  iti  yathāvādī
tathākārī  yathākārī tathāvādī tasmā tathāgatoti vuccati . sadevake
bhikkhave  loke  samārake  sabrahmake  sassamaṇabrāhmaṇiyā  pajāya
@Footnote: 1 Yu. soti natthi . 2 Ma. Yu. sabbaṃ.
Sadevamanussāya  tathāgato  abhibhū  anabhibhūto  aññadatthudaso  vasavatti
tasmā tathāgatoti vuccatīti.
     Sabbalokaṃ abhiññāya      sabbaloke yathātathaṃ 1-
     sabbalokavisaṃyutto       sabbaloke anussayo
     sa ve sabbābhibhū dhīro      sabbaganthappamocano
     phuṭṭhassa paramā santi      nibbānaṃ akutobhayaṃ
     esa khīṇāsavo buddho     anīgho chinnasaṃsayo
     sabbakammakkhayaṃ patto     vimutto upadhisaṃkhaye.
     Evaṃ so 2- bhagavā buddho   esa sīho anuttaro
     sadevakassa lokassa       brahmacakkaṃ pavattayi.
     Iti devā manussā ca       ye buddhaṃ saraṇaṃ gatā
     saṅgamma naṃ namassanti     mahantaṃ vītasāradaṃ.
     Danto damayataṃ seṭṭho     santo samayataṃ isi
     mutto mocayataṃ aggo     tiṇṇo tārayataṃ varo
     iti hetaṃ namassanti       mahantaṃ vītasāradaṃ.
     Sadevakasmiṃ lokasmiṃ       natthi te 3- paṭipuggaloti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 21 page 30-31. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=21&A=616              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=21&A=616              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=21&item=23&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=21&siri=23              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=21&i=23              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=6968              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=6968              Contents of The Tipitaka Volume 21 https://84000.org/tipitaka/read/?index_21 https://84000.org/tipitaka/english/?index_21

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]