ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 21 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 13 : Sutta. Aṅ. (2): catukkanipāto

           Sobhanavaggo dutiyo
   [211]  Cattārome  bhikkhave  parisadūsanā  katame  cattāro
bhikkhu  bhikkhave  dussīlo  pāpadhammo  parisadūsano  bhikkhunī  bhikkhave
dussīlā  pāpadhammā  parisadūsanā  upāsako  bhikkhave  dussīlo
pāpadhammo  parisadūsano  upāsikā  bhikkhave  dussīlā  pāpadhammā
parisadūsanā ime kho bhikkhave cattāro parisadūsanā.
   {211.1}  Cattārome  bhikkhave parisasobhanā katame cattāro
bhikkhu  bhikkhave  sīlavā  kalyāṇadhammo  parisasobhano  bhikkhunī bhikkhave
sīlavatī  kalyāṇadhammā  parisasobhanā  upāsako  bhikkhave  sīlavā
kalyāṇadhammo  parisasobhano  upāsikā  bhikkhave  sīlavatī kalyāṇadhammā
parisasobhanā ime kho bhikkhave cattāro parisasobhanāti.
   [212]  Catūhi bhikkhave dhammehi samannāgato yathābhataṃ nikkhitto
evaṃ   niraye  katamehi  catūhi  kāyaduccaritena  vacīduccaritena
manoduccaritena  micchādiṭṭhiyā  imehi  kho  bhikkhave  catūhi dhammehi
samannāgato  yathābhataṃ  nikkhitto  evaṃ  niraye  .  catūhi bhikkhave
dhammehi  samannāgato  yathābhataṃ  nikkhitto  evaṃ  sagge  katamehi
@Footnote: 1 Ma.          tassuddānaṃ
@    sikkhāpadañca assaddhaṃ    sattakammaṃ athoca dasakammaṃ
@    aṭṭhaṅgikañca dasamaggaṃ    dve pāpadhammā apare dveti.
Catūhi  kāyasucaritena  vacīsucaritena  manosucaritena sammādiṭṭhiyā imehi
kho  bhikkhave  catūhi  dhammehi  samannāgato yathābhataṃ nikkhitto evaṃ
saggeti.
   [213]  Catūhi bhikkhave dhammehi samannāgato yathābhataṃ nikkhitto
evaṃ niraye katamehi catūhi kāyaduccaritena vacīduccaritena manoduccaritena
akataññutā  akataveditā  imehi  kho  bhikkhave  catūhi  dhammehi
samannāgato yathābhataṃ nikkhitto evaṃ niraye . catūhi bhikkhave dhammehi
samannāgato  yathābhataṃ  nikkhitto  evaṃ  sagge  katamehi  catūhi
kāyasucaritena  vacīsucaritena  manosucaritena  kataññutā  kataveditā
imehi  kho  bhikkhave  catūhi dhammehi samannāgato yathābhataṃ nikkhitto
evaṃ saggeti.
   [214]  Catūhi bhikkhave dhammehi samannāgato yathābhataṃ nikkhitto
evaṃ  niraye  katamehi  catūhi  pāṇātipātī hoti adinnādāyī hoti
kāmesu  micchācārī  hoti  musāvādī  hoti  .pe.  pāṇātipātā
paṭivirato  hoti  adinnādānā  paṭivirato hoti kāmesu micchācārā
paṭivirato hoti musāvādā paṭivirato hoti .pe.
   [215]  Micchādiṭṭhiko  hoti micchāsaṅkappo hoti micchāvāco
hoti  micchākammanto hoti .pe. sammādiṭṭhiko hoti sammāsaṅkappo
hoti sammāvāco hoti sammākammanto hoti .pe.
   [216]  Micchāājīvo  hoti  micchāvāyāmo  hoti micchāsati
hoti   micchāsamādhi   hoti   .pe.   sammāājīvo   hoti
sammāvāyāmo hoti sammāsati hoti sammāsamādhi hoti .pe.
   [217]  Adiṭṭhe  diṭṭhavādī  hoti  assute  sutavādī  hoti
amute  mutavādī  hoti  aviññāte  viññātavādī  hoti  .pe.
Adiṭṭhe  adiṭṭhavādī  hoti  assute  assutavādī  hoti  amute
amutavādī hoti aviññāte aviññātavādī hoti .pe.
   [218]  Diṭṭhe  adiṭṭhavādī  hoti  sute  assutavādī  hoti
mute  amutavādī  hoti  viññāte  aviññātavādī  hoti  .pe.
Diṭṭhe  diṭṭhavādī  hoti  sute  sutavādī hoti mute mutavādī hoti
viññāte viññātavādī hoti .pe.
   [219]  Assaddho  hoti  dussīlo  hoti  ahiriko  hoti
anottappī  hoti  .pe.  saddho  hoti  sīlavā  hoti  hirimā
hoti ottappī hoti .pe.
   [220]  Assaddho  hoti  dussīlo  hoti  kusīto  hoti
duppañño   hoti   .pe.   saddho   hoti  sīlavā  hoti
āraddhaviriyo  hoti  paññavā  hoti  imehi  kho  bhikkhave  catūhi
dhammehi samannāgato yathābhataṃ nikkhitto evaṃ saggeti.
          Sobhanavaggo dutiyo.
             [1]-
           -------------
@Footnote: 1 Ma.          tassuddānaṃ
@    parisā diṭṭhi akataññutā  pāṇātipātāpi dve maggā
@    dve vohārapathā vuttā    ahirikaṃ duppaññena cāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 21 page 308-310. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=21&A=6517              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=21&A=6517              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=21&item=211&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=21&siri=138              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=21&i=211              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=10074              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=10074              Contents of The Tipitaka Volume 21 https://84000.org/tipitaka/read/?index_21 https://84000.org/tipitaka/english/?index_21

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]