ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 21 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 13 : Sutta. Aṅ. (2): catukkanipāto

          Āpattibhayavaggo pañcamo
   [243]  Ekaṃ samayaṃ bhagavā kosambiyaṃ viharati ghositārāme .
Athakho  āyasmā  ānando  yena bhagavā tenupasaṅkami upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinnaṃ
kho  āyasmantaṃ  ānandaṃ  bhagavā  etadavoca  apinu  taṃ  ānanda
adhikaraṇaṃ  vūpasantanti  .  kuto  taṃ  bhante  adhikaraṇaṃ  vūpasamissati
@Footnote: 1 Ma.         tassudadānaṃ
@ saṅkhittavitthārasoṇakāyanasikkhāpadaṃ  ariyamaggo bojjhaṅgaṃ
@ sāvajjañceva abyāpajjhaṃ          samaṇo ca sapapurisānisaṃsoti.
Āyasmato bhante anuruddhassa vāhiyo nāma saddhivihāriko 1- kevalakappaṃ
saṅghabhedāya  ṭhito  tatthāyasmā  anuruddho na ekavācikampi bhaṇitabbaṃ
maññatīti  .  kadā  panānanda  anuruddho  saṅghamajjhe  adhikaraṇesu
voyuñjati  nanu  ānanda  yānikānici  adhikaraṇāni uppajjanti sabbāni
tāni  tumhe  ceva  vūpasametha sārīputtamoggallānā ca cattārome
ānanda atthavase sampassamāno pāpabhikkhu saṅghabhedena nandati
   {243.1}  katame cattāro idhānanda pāpabhikkhu dussīlo hoti
pāpadhammo  asuci  saṅkassarasamācāro  paṭicchannakammanto  assamaṇo
samaṇapaṭiñño  abrahmacārī  brahmacāripaṭiñño  antopūti  avassuto
kasambujāto tassa evaṃ hoti sace kho maṃ bhikkhū jānissanti dussīlo pāpadhammo
asuci  saṅkassarasamācāro  paṭicchannakammanto  assamaṇo  samaṇapaṭiñño
abrahmacārī  brahmacāripaṭiñño  antopūti  avassuto  kasambujātoti
samaggā  maṃ  santā  nāsessanti  vaggā pana maṃ na nāsessantīti
idaṃ  ānanda  paṭhamaṃ  atthavasaṃ  sampassamāno  pāpabhikkhu saṅghabhedena
nandati.
   {243.2}  Puna  caparaṃ  ānanda pāpabhikkhu micchādiṭṭhiko hoti
antaggāhikāya  diṭṭhiyā samannāgato tassa evaṃ hoti sace kho maṃ
bhikkhū   jānissanti   micchādiṭṭhiko   antaggāhikāya   diṭṭhiyā
samannāgatoti  samaggā  maṃ  santā  nāsessanti vaggā pana maṃ na
nāsessantīti  idaṃ  ānanda  dutiyaṃ  atthavasaṃ sampassamāno pāpabhikkhu
saṅghabhedena nandati.
   {243.3}  Puna  caparaṃ  ānanda pāpabhikkhu micchāājīvo hoti
@Footnote: 1 Yu. saddhivihārī.
Micchāājīvena jīvitaṃ 1- kappeti tassa evaṃ hoti sace kho maṃ bhikkhū
jānissanti  micchāājīvo  micchāājīvena  jīvitaṃ  kappetīti  samaggā
maṃ santā nāsessanti vaggā pana maṃ na nāsessantīti idaṃ ānanda
tatiyaṃ atthavasaṃ sampassamāno pāpabhikkhu saṅghabhedena nandati.
   {243.4} Puna caparaṃ ānanda pāpabhikkhu lābhakāmo hoti sakkārakāmo
anavaññattikāmo  tassa  evaṃ  hoti sace kho maṃ bhikkhū jānissanti
lābhakāmo  sakkārakāmo  anavaññattikāmoti  samaggā  maṃ  [2]-
na sakkarissanti na garukarissanti na mānessanti na pūjessanti vaggā
pana  maṃ  sakkarissanti  garukarissanti  mānessanti  pūjessantīti  idaṃ
ānanda catutthaṃ atthavasaṃ sampassamāno pāpabhikkhu saṅghabhedena nandati.
Ime  kho  ānanda  cattāro  atthavase  sampassamāno  pāpabhikkhu
saṅghabhedena nandatīti.
   [244]  Cattārīmāni  bhikkhave  āpattibhayāni katamāni cattāri
seyyathāpi bhikkhave coraṃ āgucāriṃ gahetvā rañño dasseyyuṃ ayante
deva coro āgucārī imassa devo daṇḍaṃ paṇetūti tamenaṃ rājā evaṃ
vadeyya gacchatha bho imaṃ purisaṃ daḷhāya rajjuyā pacchābāhaṃ gāḷhabandhanaṃ
bandhitvā  khuramuṇḍaṃ  karitvā  kharassarena  paṇavena  rathiyā  rathiyaṃ
siṅghāṭakena  siṅghāṭakaṃ  parinetvā  dakkhiṇena dvārena nikkhāmetvā
dakkhiṇato  nagarassa  sīsaṃ  chindathāti  tamenaṃ  rañño purisā daḷhāya
@Footnote: 1 Ma. jīvikaṃ. 2 Ma. Yu. santā.
Rajjuyā  pacchābāhaṃ  gāḷhabandhanaṃ  bandhitvā  khuramuṇḍaṃ  karitvā
kharassarena  paṇavena  rathiyā  rathiyaṃ siṅghāṭakena siṅghāṭakaṃ parinetvā
dakkhiṇena  dvārena  nikkhāmetvā  dakkhiṇato nagarassa sīsaṃ chindeyyuṃ
tatraññatarassa  thalaṭṭhassa  purisassa  evamassa  pāpakaṃ  vata bho ayaṃ
puriso kammaṃ akāsi gārayhaṃ sīsacchejjaṃ yatra hi nāma rañño purisā
daḷhāya  rajjuyā  pacchābāhaṃ  gāḷhabandhanaṃ  bandhitvā  khuramuṇḍaṃ
karitvā  kharassarena  paṇavena  rathiyā  rathiyaṃ  siṅghāṭakena siṅghāṭakaṃ
parinetvā  dakkhiṇena  dvārena  nikkhāmetvā  dakkhiṇato  nagarassa
sīsaṃ chindissanti so vatassāyaṃ 1- evarūpaṃ pāpakammaṃ na kareyya 2-
sīsacchejjanti evameva kho bhikkhave yassakassaci bhikkhussa vā bhikkhuniyā
vā  evaṃ  tibbā bhayasaññā paccupaṭṭhitā hoti pārājikesu dhammesu
tassetaṃ  pāṭikaṅkhaṃ  anāpanno  vā pārājikaṃ dhammaṃ na āpajjissati
āpanno vā pārājikaṃ dhammaṃ yathādhammaṃ paṭikarissati.
   {244.1} Seyyathāpi bhikkhave puriso kāḷakaṃ 3- vatthaṃ paridhāya
kese pakiritvā musalaṃ khandhe āropetvā mahājanakāyaṃ upasaṅkamitvā
evaṃ  vadeyya  ahaṃ bhante pāpakammaṃ akāsiṃ gārayhaṃ mosallaṃ yena
me  āyasmanto  attamanā  honti  taṃ  karomīti  tatraññatarassa
thalaṭṭhassa  purisassa  evamassa  pāpakaṃ  vata  bho ayaṃ puriso kammaṃ
akāsi gārayhaṃ mosallaṃ yatra hi nāma kāḷakaṃ vatthaṃ paridhāya kese
pakiritvā  musalaṃ khandhe āropetvā mahājanakāyaṃ upasaṅkamitvā evaṃ
vakkhati  ahaṃ  bhante  pāpakammaṃ  akāsiṃ gārayhaṃ mosallaṃ yena me
@Footnote: 1 Ma. Yu. vatassāhaṃ. 2 Ma. Yu. kareyyaṃ. ito paraṃ īdisameva. 3 Ma. kāḷavatthaṃ.
Āyasmanto  attamanā  honti  taṃ  karomīti so vatassāyaṃ evarūpaṃ
pāpakammaṃ  na  kareyya  gārayhaṃ  mosallanti evameva kho bhikkhave
yassakassaci  bhikkhussa  vā  bhikkhuniyā  vā  evaṃ  tibbā bhayasaññā
paccupaṭṭhitā  hoti  saṅghādisesesu  dhammesu  tassetaṃ  pāṭikaṅkhaṃ
anāpanno  vā  saṅghādisesaṃ  dhammaṃ  na āpajjissati āpanno vā
saṅghādisesaṃ dhammaṃ yathādhammaṃ paṭikarissati.
   {244.2}  Seyyathāpi  bhikkhave  puriso kāḷakaṃ vatthaṃ paridhāya
kese  pakiritvā  assapuṭaṃ  1-  khandhe  āropetvā mahājanakāyaṃ
upasaṅkamitvā  evaṃ  vadeyya  ahaṃ bhante pāpakammaṃ akāsiṃ gārayhaṃ
assapuṭaṃ  yena  me  āyasmanto  attamanā  honti  taṃ  karomīti
tatraññatarassa  thalaṭṭhassa  purisassa  evamassa  pāpakaṃ  vata bho ayaṃ
puriso  kammaṃ  akāsi gārayhaṃ assapuṭaṃ yatra hi nāma kāḷakaṃ vatthaṃ
paridhāya  kese  pakiritvā assapuṭaṃ khandhe āropetvā mahājanakāyaṃ
upasaṅkamitvā  evaṃ  vakkhati  ahaṃ  bhante pāpakammaṃ akāsiṃ gārayhaṃ
assapuṭaṃ  yena  me  āyasmanto  attamanā  honti  taṃ  karomīti
so  vatassāyaṃ  evarūpaṃ  pāpakammaṃ na kareyya assapuṭanti evameva
kho  bhikkhave  yassakassaci  bhikkhussa vā bhikkhuniyā vā evaṃ tibbā
bhayasaññā  paccupaṭṭhitā  hoti  pācittiyesu  dhammesu  tassetaṃ
pāṭikaṅkhaṃ  anāpanno  vā pācittiyaṃ dhammaṃ na āpajjissati āpanno
vā  pācittiyaṃ  dhammaṃ  yathādhammaṃ  paṭikarissati . seyyathāpi bhikkhave
@Footnote: 1 Ma. bhasmapuṭaṃ. ito paraṃ īdisameva.
Puriso kāḷakaṃ vatthaṃ paridhāya kese pakiritvā mahājanakāyaṃ upasaṅkamitvā
evaṃ  vadeyya  ahaṃ bhante pāpakammaṃ akāsiṃ gārayhaṃ upavajjaṃ yena
me  āyasmanto  attamanā  honti  taṃ  karomīti  tatraññatarassa
thalaṭṭhassa  purisassa  evamassa  pāpakaṃ  vata  bho ayaṃ puriso kammaṃ
akāsi  gārayhaṃ  upavajjaṃ  yatra  hi  nāma  kāḷakaṃ vatthaṃ paridhāya
kese  pakiritvā mahājanakāyaṃ upasaṅkamitvā evaṃ vakkhati ahaṃ bhante
pāpakammaṃ  akāsiṃ  gārayhaṃ upavajjaṃ yena me āyasmanto attamanā
honti  taṃ  karomīti  so  vatassāyaṃ evarūpaṃ pāpakammaṃ na kareyya
gārayhaṃ  upavajjanti  evameva kho bhikkhave yassakassaci bhikkhussa vā
bhikkhuniyā vā evaṃ tibbā bhayasaññā paccupaṭṭhitā hoti pāṭidesanīyesu
dhammesu  tassetaṃ  pāṭikaṅkhaṃ  anāpanno vā pāṭidesanīyaṃ 1- dhammaṃ
na  āpajjissati  āpanno  vā  pāṭidesanīyaṃ  2- dhammaṃ yathādhammaṃ
paṭikarissati. Imāni kho bhikkhave cattāri āpattibhayānīti.
   [245]  Sikkhānisaṃsamidaṃ  bhikkhave  brahmacariyaṃ  vussati paññuttaraṃ
vimuttisāraṃ  satādhipateyyaṃ  .  kathañca bhikkhave sikkhānisaṃsaṃ hoti idha
bhikkhave  mayā sāvakānaṃ abhisamācārikā sikkhā paññattā appasannānaṃ
pasādāya pasannānaṃ bhiyyobhāvāya yathā yathā bhikkhave mayā sāvakānaṃ
abhisamācārikā  sikkhā  paññattā  appasannānaṃ  pasādāya  pasannānaṃ
bhiyyobhāvāya  tathā  tathā  so  tassā  sikkhāya akhaṇḍakārī hoti
@Footnote: 1-2 Yu. pāṭidesanīyakaṃ.
Acchiddakārī  asabalakārī  akammāsakārī  samādāya sikkhati sikkhāpadesu
puna caparaṃ bhikkhave mayā sāvakānaṃ ādibrahmacariyakā sikkhā paññattā
sabbaso  sammādukkhakkhayāya  yathā  yathā  bhikkhave  mayā  sāvakānaṃ
ādibrahmacariyakā  sikkhā  paññattā  sabbaso sammādukkhakkhayāya tathā
tathā  so  tassā sikkhāya akhaṇḍakārī hoti acchiddakārī asabalakārī
akammāsakārī  samādāya  sikkhati  sikkhāpadesu  evaṃ  kho  bhikkhave
sikkhānisaṃsaṃ hoti.
   {245.1}  Kathañca bhikkhave paññuttaraṃ hoti idha bhikkhave mayā
sāvakānaṃ  dhammā  desitā  sabbaso  sammādukkhakkhayāya  yathā yathā
bhikkhave  mayā  sāvakānaṃ  dhammā desitā sabbaso sammādukkhakkhayāya
tathā tathā 1- sabbe te dhammā paññāya samavekkhitā honti evaṃ
kho bhikkhave paññuttaraṃ hoti.
   {245.2} Kathañca bhikkhave vimuttisāraṃ hoti idha bhikkhave mayā
sāvakānaṃ  dhammā  desitā  sabbaso  sammādukkhakkhayāya  yathā yathā
bhikkhave  mayā  sāvakānaṃ  dhammā desitā sabbaso sammādukkhakkhayāya
tathā  tathā  2- sabbe te dhammā vimuttiyā phusitā honti evaṃ
kho bhikkhave vimuttisāraṃ hoti.
   {245.3} Kathañca bhikkhave satādhipateyyaṃ hoti iti aparipūraṃ vā
abhisamācārikaṃ  sikkhaṃ  paripūressāmi  paripūraṃ  vā abhisamācārikaṃ sikkhaṃ
tattha  tattha  paññāya  anuggahessāmīti  ajjhattaṃyeva  sati supaṭṭhitā
hoti  iti  aparipūraṃ vā ādibrahmacariyakaṃ sikkhaṃ paripūressāmi paripūraṃ
vā  ādibrahmacariyakaṃ  sikkhaṃ  tattha  tattha  paññāya anuggahessāmīti
ajjhattaṃyeva   sati   supaṭṭhitā   hoti   iti   asamavekkhitaṃ
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. tathā tathāssa te. sabbeti pāṭho natthi.
Vā  dhammaṃ tattha tattha paññāya samavekkhissāmi samavekkhitaṃ vā dhammaṃ
tattha  tattha  paññāya  anuggahessāmīti  ajjhattaṃyeva  sati supaṭṭhitā
hoti  iti  aphusitaṃ  vā dhammaṃ vimuttiyā phusissāmi phusitaṃ vā dhammaṃ
tattha  tattha  paññāya  anuggahessāmīti  ajjhattaṃyeva  sati supaṭṭhitā
hoti evaṃ kho bhikkhave satādhipateyyaṃ hoti . sikkhānisaṃsamidaṃ bhikkhave
brahmacariyaṃ  vussati  paññuttaraṃ  vimuttisāraṃ  satādhipateyyanti  iti
yantaṃ vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttanti.
   [246]  Catasso  imā  bhikkhave  seyyā  katamā  catasso
petaseyyā  kāmabhogiseyyā sīhaseyyā tathāgataseyyā . katamā ca
bhikkhave  petaseyyā  yebhuyyena  bhikkhave  petā uttānā senti
ayaṃ vuccati bhikkhave petaseyyā . katamā ca bhikkhave kāmabhogiseyyā
yebhuyyena  bhikkhave  kāmabhogī  vāmena passena senti ayaṃ vuccati
bhikkhave kāmabhogiseyyā.
   {246.1} Katamā ca bhikkhave sīhaseyyā sīho bhikkhave migarājā
dakkhiṇena  passena  seyyaṃ  kappeti  pādena  pādaṃ  accādhāya
antarasaṭṭhimhi  1-  naṅguṭṭhaṃ  anupakkhipitvā  so  paṭibujjhitvā
purimaṃ  kāyaṃ abbhunnāmetvā pacchimaṃ kāyaṃ anuviloketi sace bhikkhave
sīho  migarājā  kiñci  passati  kāyassa  vikkhittaṃ  vā visaṭaṃ vā
tena  bhikkhave  sīho migarājā anattamano hoti sace pana bhikkhave
sīho  migarājā  na  kiñci passati kāyassa vikkhittaṃ vā visaṭaṃ vā
@Footnote: 1 Yu. antarāsatthīnaṃ.
Tena  bhikkhave  sīho migarājā attamano hoti ayaṃ vuccati bhikkhave
sīhaseyyā  . katamā ca bhikkhave tathāgataseyyā idha bhikkhave bhikkhu
vivicce  kāmehi  .pe.  catutthaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  ayaṃ
vuccati bhikkhave tathāgataseyyā. Imā kho bhikkhave catasso seyyāti.
   [247] Cattārome bhikkhave thūpārahā katame cattāro tathāgato
arahaṃ   sammāsambuddho   thūpāraho   paccekabuddho   thūpāraho
tathāgatasāvako  thūpāraho  rājā  cakkavattī  thūpāraho  ime  kho
bhikkhave cattāro thūpārahāti.
   [248]  Cattārome  bhikkhave  dhammā paññāvuḍḍhiyā saṃvattanti
katame  cattāro  sappurisasaṃsevo  saddhammassavanaṃ  yonisomanasikāro
dhammānudhammapaṭipatti  ime kho bhikkhave cattāro dhammā paññāvuḍḍhiyā
saṃvattantīti.
   [249]  Cattārome  bhikkhave  dhammā  manussabhūtassa bahukārā
honti katame cattāro sappurisasaṃsevo saddhammassavanaṃ yonisomanasikāro
dhammānudhammapaṭipatti  ime  kho bhikkhave cattāro dhammā manussabhūtassa
bahukārā hontīti.
   [250]  Cattārome  bhikkhave anariyavohārā katame cattāro
adiṭṭhe  diṭṭhavāditā  assute  sutavāditā  amute  mutavāditā
aviññāte   viññātavāditā   ime  kho  bhikkhave  cattāro
anariyavohārāti.
   [251]  Cattārome  bhikkhave  ariyavohārā katame cattāro
adiṭṭhe  adiṭṭhavāditā  assute  assutavāditā  amute  amutavāditā
aviññāte   aviññātavāditā  ime  kho  bhikkhave  cattāro
ariyavohārāti.
   [252]  Cattārome  bhikkhave anariyavohārā katame cattāro
diṭṭhe  adiṭṭhavāditā  sute  assutavāditā  mute  amutavāditā
viññāte   aviññātavāditā   ime  kho  bhikkhave  cattāro
anariyavohārāti.
   [253]  Cattārome  bhikkhave  ariyavohārā katame cattāro
diṭṭhe  diṭṭhavāditā  sute  sutavāditā  mute  mutavāditā viññāte
viññātavāditā ime kho bhikkhave cattāro ariyavohārāti.
         Āpattibhayavaggo pañcamo.
             [1]-
           -------------



             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 21 page 324-333. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=21&A=6870              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=21&A=6870              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=21&item=243&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=21&siri=141              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=21&i=243              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=10166              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=10166              Contents of The Tipitaka Volume 21 https://84000.org/tipitaka/read/?index_21 https://84000.org/tipitaka/english/?index_21

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]