ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 21 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 13 : Sutta. Aṅ. (2): catukkanipāto

   [28]  Cattārome  bhikkhave  ariyavaṃsā  aggaññā  rattaññā
vaṃsaññā  porāṇā  asaṃkiṇṇā  asaṃkiṇṇapubbā  na  saṃkīyanti  na
saṃkīyissanti  appaṭikuṭṭhā  samaṇehi  brahmaṇehi  viññūhi  katame
cattāro  idha  bhikkhave  bhikkhu  santuṭṭho hoti itarītarena cīvarena
itarītaracīvarasantuṭṭhiyā  ca  vaṇṇavādī  na  ca  cīvarahetu  anesanaṃ
appaṭirūpaṃ  āpajjati  aladdhā  ca  cīvaraṃ  na  paritassati laddhā ca
cīvaraṃ  agadhito  amucchito  anajjhāpanno  2-  ādīnavadassāvī
nissaraṇapañño  paribhuñjati  tāya  ca  pana  itarītaracīvarasantuṭṭhiyā
nevattānukkaṃseti  no  paraṃ  vambheti yo hi tattha dakkho analaso
sampajāno  patissato  ayaṃ vuccati bhikkhave bhikkhu porāṇe aggaññe
ariyavaṃse ṭhito.
   {28.1}  Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu santuṭṭho hoti itarītarena
piṇḍapātena  itarītarapiṇḍapātasantuṭṭhiyā  ca  vaṇṇavādī  na  ca
piṇḍapātahetu   anesanaṃ   appaṭirūpaṃ   āpajjati  aladdhā  ca
piṇḍapātaṃ  na  paritassati  laddhā  ca  piṇḍapātaṃ  agadhito amucchito
anajjhāpanno ādīnavadassāvī nissaraṇapañño
paribhuñjati    tāya   ca   pana   itarītarapiṇḍapātasantuṭṭhiyā
@Footnote: 1 Ma. Yu. sikkhatoti . 2 Ma. Yu. anajjhopanno. ito paraṃ īdisameva.
Nevattānukkaṃseti  no  paraṃ  vambheti yo hi tattha dakkho analaso
sampajāno  patissato  ayaṃ vuccati bhikkhave bhikkhu porāṇe aggaññe
ariyavaṃse ṭhito.
   {28.2}  Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu santuṭṭho hoti itarītarena
senāsanena  itarītarasenāsanasantuṭṭhiyā  ca  vaṇṇavādī  na  ca
senāsanahetu  anesanaṃ  appaṭirūpaṃ  āpajjati  aladdhā  ca senāsanaṃ
na  paritassati  laddhā  ca senāsanaṃ agadhito amucchito anajjhāpanno
ādīnavadassāvī   nissaraṇapañño   paribhuñjati   tāya   ca  pana
itarītarasenāsanasantuṭṭhiyā  nevattānukkaṃseti  no  paraṃ  vambheti
yo  hi  tattha  dakkho  analaso  sampajāno patissato ayaṃ vuccati
bhikkhave bhikkhu porāṇe aggaññe ariyavaṃse ṭhito.
   {28.3} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu bhāvanārāmo hoti bhāvanārato
pahānārāmo  hoti  pahānarato  tāya  ca  pana  bhāvanārāmatāya
bhāvanāratiyā   pahānārāmatāya   pahānaratiyā   nevattānukkaṃseti
no paraṃ vambheti yo hi tattha dakkho analaso sampajāno patissato
ayaṃ  vuccati  bhikkhave  bhikkhu porāṇe aggaññe ariyavaṃse ṭhito .
Ime  kho  bhikkhave  cattāro  ariyavaṃsā  aggaññā  rattaññā
vaṃsaññā   porāṇā   asaṃkiṇṇā   asaṃkiṇṇapubbā  na  saṃkīyanti
na saṃkīyissanti appaṭikuṭṭhā samaṇehi brāhmaṇehi viññūhi.
   {28.4} Imehi ca pana bhikkhave catūhi ariyavaṃsehi samannāgato
bhikkhu puratthimāya cepi disāya viharati sveva aratiṃ sahati na taṃ arati
sahati  pacchimāya  cepi  disāya viharati ... uttarāya cepi disāya
Viharati  ...  dakkhiṇāya cepi disāya viharati sveva aratiṃ sahati na
taṃ  arati  sahati  taṃ  kissa  hetu  aratiratisaho  hi  bhikkhave
dhīroti.
     Nāratī sahatī dhīraṃ         nāratī dhīrasaṃhati 1-
     dhīro ca aratiṃ sahati        dhīro hi aratiṃsaho 2-.
     Sabbakammavihāyīnaṃ 3-    panuṇṇaṃ ko nivāraye
     nekkhaṃ jambonadasseva    ko taṃ ninditumarahati
     devāpi naṃ pasaṃsanti      brahmunāpi pasaṃsitoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 21 page 35-37. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=21&A=720              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=21&A=720              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=21&item=28&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=21&siri=28              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=21&i=28              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=7205              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=7205              Contents of The Tipitaka Volume 21 https://84000.org/tipitaka/read/?index_21 https://84000.org/tipitaka/english/?index_21

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]