ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 21 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 13 : Sutta. Aṅ. (2): catukkanipāto

          Kammapathavaggo sattamo
   [264]  Catūhi bhikkhave dhammehi samannāgato yathābhataṃ nikkhitto
evaṃ  niraye  katamehi  catūhi attanā ca pāṇātipātī hoti parañca
pāṇātipāte  samādapeti  pāṇātipāte  ca  samanuñño  hoti
pāṇātipātassa  ca  vaṇṇaṃ bhāsati imehi kho bhikkhave catūhi dhammehi
samannāgato yathābhataṃ nikkhitto evaṃ niraye . catūhi bhikkhave dhammehi
samannāgato  yathābhataṃ  nikkhitto evaṃ sagge katamehi catūhi attanā
ca  pāṇātipātā  paṭivirato  hoti  parañca pāṇātipātā veramaṇiyā
samādapeti   pāṇātipātā   veramaṇiyā  ca  samanuñño  hoti
pāṇātipātā  veramaṇiyā  ca  vaṇṇaṃ  bhāsati  imehi  kho bhikkhave
catūhi dhammehi samannāgato yathābhataṃ nikkhitto evaṃ saggeti.
   [265]  Catūhi bhikkhave dhammehi samannāgato yathābhataṃ nikkhitto
@Footnote: 1 Ma.         tassuddānaṃ.
@    abhiññā pariyesanā     saṅgahaṃ mālukyaputto
@    kulaṃ dve ca ājānīyā    balaṃ araññakammunāti.
Evaṃ  niraye  katamehi  catūhi attanā ca adinnādāyī hoti parañca
adinnādāne  samādapeti  adinnādāne  ca  samanuñño  hoti
adinnādānassa  ca  vaṇṇaṃ bhāsati . imehi kho .pe. attanā ca
adinnādānā  paṭivirato  hoti  parañca  adinnādānā  veramaṇiyā
samādapeti   adinnādānā   veramaṇiyā  ca  samanuñño  hoti
adinnādānā veramaṇiyā ca vaṇṇaṃ bhāsati. Imehi kho .pe.
   [266]  Attanā ca kāmesu micchācārī hoti parañca kāmesu
micchācāre  samādapeti  kāmesu  micchācāre  ca  samanuñño hoti
kāmesu  micchācārassa  ca  vaṇṇaṃ  bhāsati  .  imehi kho .pe.
Attanā  ca  kāmesu  micchācārā  paṭivirato hoti parañca kāmesu
micchācārā  veramaṇiyā  samādapeti  kāmesu micchācārā veramaṇiyā
ca  samanuñño  hoti  kāmesu  micchācārā  veramaṇiyā  ca  vaṇṇaṃ
bhāsati. Imehi kho .pe.
   [267]  Attanā  ca  musāvādī  hoti  parañca  musāvāde
samādapeti  musāvāde  ca  samanuñño  hoti  musāvādassa ca vaṇṇaṃ
bhāsati . imehi kho .pe. Attanā ca musāvādā paṭivirato hoti parañca
musāvādā  veramaṇiyā samādapeti musāvādā veramaṇiyā ca samanuñño
hoti musāvādā veramaṇiyā ca vaṇṇaṃ bhāsati . imehi kho .pe.
   [268]  Attanā  ca  pisuṇavāco  hoti  parañca  pisuṇāya
vācāya  samādapeti  pisuṇāya  vācāya  ca samanuñño hoti pisuṇāya
vācāya ca vaṇṇaṃ bhāsati . imehi kho .pe. attanā ca pisuṇāya
vācāya  paṭivirato  hoti  parañca  pisuṇāya  vācāya  veramaṇiyā
samādapeti  pisuṇāya  vācāya  veramaṇiyā  ca  samanuñño  hoti
pisuṇāya vācāya veramaṇiyā ca vaṇṇaṃ bhāsati. Imehi kho .pe.
   [269]  Attanā ca pharusavāco hoti parañca pharusāya vācāya
samādapeti  pharusāya  vācāya  veramaṇiyā  ca  samanuñño  hoti
pharusāya vācāya ca vaṇṇaṃ bhāsati . imehi kho .pe. attanā ca
pharusāya  vācāya paṭivirato hoti parañca pharusāya vācāya veramaṇiyā
samādapeti  pharusāya  vācāya veramaṇiyā ca samanuñño hoti pharusāya
vācāya veramaṇiyā ca vaṇṇaṃ bhāsati. Imehi kho .pe.
   [270]  Attanā  ca  samphappalāpī hoti parañca samphappalāpe
samādapeti  samphappalāpe  ca  samanuñño  hoti  samphappalāpassa
ca  vaṇṇaṃ  bhāsati  . imehi kho .pe. attanā ca samphappalāpā
paṭivirato  hoti  parañca  samphappalāpā  veramaṇiyā  samādapeti
samphappalāpā  veramaṇiyā  ca  samanuñño  hoti  samphappalāpā
veramaṇiyā ca vaṇṇaṃ bhāsati. Imehi kho .pe.
   [271]  Attanā  ca  abhijjhālū  hoti  parañca  abhijjhāya
samādapeti  abhijjhāya  ca  samanuñño  hoti  abhijjhāya  ca  vaṇṇaṃ
bhāsati  .  imehi kho .pe. attanā ca anabhijjhālū hoti parañca
anabhijjhāya   samādapeti   anabhijjhāya   ca   samanuñño  hoti
anabhijjhāya ca vaṇṇaṃ bhāsati. Imehi kho .pe.
   [272]  Attanā  ca  byāpannacitto hoti parañca byāpāde
samādapeti  byāpāde  ca  samanuñño  hoti  byāpādassa ca vaṇṇaṃ
bhāsati  .  imehi  kho  .pe. attanā ca abyāpannacitto hoti
parañca  abyāpāde  samādapeti  abyāpāde  ca  samanuñño  hoti
abyāpādassa ca vaṇṇaṃ bhāsati. Imehi kho .pe.
   [273]  Attanā  ca micchādiṭṭhiko hoti parañca micchādiṭṭhiyā
samādapeti  micchādiṭṭhiyā  ca  samanuñño  hoti  micchādiṭṭhiyā
ca vaṇṇaṃ bhāsati . imehi kho .pe. attanā ca sammādiṭṭhiko hoti
parañca  sammādiṭṭhiyā  samādapeti  sammādiṭṭhiyā  ca  samanuñño
hoti  sammādiṭṭhiyā ca vaṇṇaṃ bhāsati . imehi kho  bhikkhave catūhi
dhammehi samannāgato yathābhataṃ nikkhitto evaṃ saggeti.
          Kammapathavaggo sattamo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 21 page 341-344. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=21&A=7227              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=21&A=7227              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=21&item=264&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=21&siri=143              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=21&i=264              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=10258              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=10258              Contents of The Tipitaka Volume 21 https://84000.org/tipitaka/read/?index_21 https://84000.org/tipitaka/english/?index_21

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่